Ετικέτες

7.5.23

Ο Αντίχριστος και οι μαρτυρίες της Αγίας Γραφής - Μέρος Β' (με τον π. Διονύσιο Κατσούλη)


Όσιος Αρσένιος ο Μέγας

8 Μαΐου


Άγιος Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος (ανάδυση θαυματουργικής σκόνης από τον τάφο του)
8 Μαΐου

Στις 8 Μαΐου εορτάζουμε την ανάδυση θαυματουργικής κόνεως (σκόνης) από τον τάφο του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, μέσω της θαυματουργικής επενέργειας του Αγίου Πνεύματος, που οι ντόπιοι την αποκαλούσαν «επίγειο μάνα». Η μνήμη του Αποστόλου εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου. 

Ο Απόστολος Ιωάννης, αδελφός του Ιακώβου και υιός του Ζεβεδαίου, ήταν ο πιο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έγραψε το ένα από τα τέσσερα ευαγγέλια, τρεις καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη. Ήταν ο μοναδικός μαθητής του Κυρίου που πέθανε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία.

Το χάρισμα του αββά Παύλου του απλού εναντίον των δαιμόνων Από τον ΕυεργετινόΑφού έμεινε έναν χρόνο μόνος του (1) ο απλός Παύλος, αξιώθηκε να πάρει το χάρισμα εναντίον των δαιμόνων και κάθε αρρώστιας, επειδή έφτασε στην τελειότητα της ασκητικής αρετής. Μια μέρα λοιπόν

Ο εσωτερικός μας σταυρός, Θεοφάνης ο Έγκλειστος

                   
  
Εκτός από τον εξωτερικό μας σταυρό, δηλαδή τα διάφορα βάσανα που αντιμετωπίζουμε ως άτομα, ως οικογενειάρχες, ως μέλη της κοινωνίας κ.λπ., έχουμε και τον εσωτερικό μας σταυρό. Σ’ αυτόν θα αναφερθώ σύντομα. Συνίσταται στον αυτοαναγκασμό και στην αυτοαντίσταση.

Ζητεῖται ἐκκλησιαστικός ανήρ μεταξύ τῶν Ιεραρχών τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

            Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες διαδραματίζονται φοβερὰ καὶ ἀπαίσια γεγονότα στὸ Κίεβο καὶ συγκεκριμένα στὴν Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (11ου αἰῶνος), τὸ σέμνωμα τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ ὁλόκληρο τὸν Ὀρθόδοξο Σλαβικὸ κόσμο.

Σύντομο ιστορικό του θεσμού των ιδιωτικών Ησυχαστηρίων στην Ελλάδα και η αντισυνταγματική κατάργηση της αυτοδιοίκησής τους.


Χαράλαμπος Άνδραλης Δικηγόρος.

Η Βαυαροκρατία έκλεισε με το από 25-9-1833 βασιλικό διάταγμα, τετρακόσια δώδεκα (412) μοναστήρια στην τότε Ελληνική Επικράτεια, κρατικοποιώντας την περιουσία τους και δημεύοντας ακόμα και τα ιερά σκεύη της λατρείας, τις εικόνες, τις οικοσκευές κ.λπ.