Ετικέτες

2.8.22

Όσιοι Δαλμάτιος, Φαύστος, και Ισαάκιος3 Αυγούστου
Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες χωρίς μουσικά είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 2/8)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 3/8) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή

Γιατί τέτοια υποστήριξη στον Λιγνάδη;