Ετικέτες

25.11.19

Όσιος Αλύπιος ο Κιονίτης

26 Νοεμβρίου

Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας από τη Χίο

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας από τη Χίο
26 ΝοεμβρίουΟ Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στη Χίο. Ο πατέρας του ονομαζόταν Παρασκευάς, η δε μητέρα του Αγγερού.

Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας

Αποτέλεσμα εικόνας για Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας
26 Νοεμβρίου

Τρισάγιον εἰς ὅσους ἀποτεφρώνονται


Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας προτείνει νὰ μὴ γίνεται θ. Λειτουργία ἢ μνημόσυνον, ἀλλὰ τρισάγιον εἰς ὅσους ἐπιλέγουν τὴν ἀποτέφρωσιν. Διατί ὄχι καὶ κηδεία, ἀφοῦ δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὴν θ. Λειτουργίαν, Σεβασμιώτατε;

Το άφθαρτο χέρι της Αγίας Αικατερίνης


Σώματος ἐμπρέπουσα καλλονή, καλή καί ὡραία, ἀναδείχθης καί τήν ψυχήν, τῷ ὡραίω κάλλει, ὑπέρ υἱούς ἀνθρώπων, καί τούτω ἐνυμφεύθης ἀφθόρως ἔνδοξε.