Ετικέτες

6.4.22

Ιερά Αγρυπνία - Μεγάλου Κανόνος | Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Παντανάσσης Καθολικής


Σε αυτό το βίντεο έχουμε αγρυπνία για την αυριανή ακολουθία του όρθρου μετά του Μεγάλου Κανόνος.

06/04/2022 - 6:30 μ.μ. ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

'' Ψυχή μου Ψυχή μου '' . Κοντάκιον Μεγάλου Κανόνος. ( Ήχος Β΄) . Θρ. Στανίτσας.

 




Το κατανυκτικό Κοντάκιον σε ήχο Δεύτερο, του Μεγάλου Κανόνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε μία ακόμη ποιοτική εκτέλεση του Μεγάλου Μύστη της Εκκλησιαστικής Μουσικής αειμνήστου Άρχοντα Θρασυβούλου Στανίτσα. (1910 - 1987 + ) 


Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις 

τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι· 

ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου
Χριστός ὁ Θεός, 

ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν.