Ετικέτες

29.7.20

ΟΡΓΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
Μιὰ ἄθλια πρακτικὴ ἐξελίσσεται εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς μας πίστης ἐδῶ καὶ χρόνια.
Στὸ Facebook, τὸ γνωστὸ μέσον κοινωνικῆς δικτύωσης, διεξάγεται ὁ ἑξῆς ἀνίερος πόλεμος. Μία ὁμάδα ἀνθρώπων ἀ­θε­ϊ­στι­κῆς ἢ νεοειδωλολατρικῆς καὶ ἀντιεκκλησιαστικῆς προσέγγισης δημιουργοῦν, προσωπικὲς ἢ ὁμαδικὲς ἱστοσελῖδες μὲ ὀνόματα Ἐκκλησιαστικά, Ὀρθόδοξα· τὶς κοσμοῦν μὲ ἁγιο­γραφίες ἔτσι ὥστε νὰ δίνουν τὴν ἐντύπωση ἐκκλησιαστικῶν ἱστοσελίδων καὶ στὴ συνέχεια, μόλις καταφέρουν κι ἀποκτή­σουν κάποιους «ἀ­κο­λού­θους» ἀρχίζουν σταδιακὰ καὶ ἐπιλεκτι­κὰ νὰ ἐξαπολύουν κείμενα καὶ εἰκόνες ὑβριστικὰ ὡς πρὸς τὴν πίστη μας καὶ τὰ ἱερὰ πρόσωπα ποὺ ἐμεῖς τιμοῦμε. Αὐτὸ γίνεται στὴν ἀρχὴ μὲ διάκριση ὥστε οἱ ἐπισκέπτες καὶ τὰ μέλη τῶν σελίδων αὐτῶν -συχνὰ ἁπλοῖ πιστοὶ ἄνθρωποι μὲ λίγη ἢ καὶ καθόλου δογματικὴ γνώση, ἀλλὰ κάποτε καὶ κληρικοὶ[1]- νὰ παρασύρονται χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται ποῦ ἔχουν μπλέξει.

Ζητοῦμε τὴν κατανόηση καὶ τὴν συμπαράσταση τῶν ἀ­γα­πη­τῶν μας ἀναγνωστῶν γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ συγκεκριμένο ἄρθρου μας, τὸ ὁποῖο θυμίζει μᾶλλον κατάλογο βιβλιοθηκονομίας, πα­ρὰ ἄρθρο μιᾶς πιὸ γλαφυρῆς παράθεσης ἀντιαιρετικῶν πλη­ρο­φο­ρι­ῶν. Ὅμως ἂν λογιστεῖ κανείς, ὅτι κάποιοι ἀντίχριστοι ὑ­βρί­ζουν στὸ διαδίκτυο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας κι ὅσων ἐρ­γά­στη­καν καὶ θυσιάστηκαν γι' Αὐτόν, παρασύροντας συγχρόνως ἀ­θῶες ψυχὲς «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε», κατανοεῖ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει συστράτευση γιὰ τὴν ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ θέματος καθὼς ἡ διαχείριση τοῦ Facebook δὲν ἀντιλαμβάνεται καὶ κωφεύει ἀκόμη καὶ στὴν «ρητορικὴ μίσους», στὴν «κακόβουλη βλασφημία» καὶ στὴν «καθύβριση θρησκεύματος».
Τό κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ χρήστη «Ἐμμανουὴλ Παπᾶ»[2] καὶ ἀποτελεῖ καρπό ἔρευνας κι ἄλλων συνεργατῶν, τά δὲ στοιχεῖα ἔ­χουν διασταυρωθεῖ ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάρξει ἀκριβῆς ἐ­πα­λή­θευ­ση.
Λέγει λοιπόν τὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο αὐτούσιο παραθέτουμε στὴν ἀγάπη σας:
Ἀκολουθεῖ ἡ «βάση» τοῦ ὅλου νήματος. Σχεδὸν ὅλοι οἱ δι­α­χει­ρι­στὲς της εἶναι ὁμάδα δωδεκαθεϊστῶν, ἡ ὁποία ἐξυβρίζει τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσιά μας.
Ἀνάμεσά τους εἶναι ἡ «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΚΑΜΑΣ», συνδεδεμένη μὲ τὴν σελίδα ὁμοφυλοφίλων «Gay Club Cyprus», μὲ τὴν ὁποία εἶναι συνδεδεμένη -καὶ τὴν δημιούργησε- ἡ σελίδα «Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Θαυματουργός», ἡ ὁποία ἐπίσης διαχειρίζεται τὴν μητρικὴ σελίδα «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΑ».
Στὴν σελίδα «Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ θαυματουργὸς» γράφει τὶς βλασφημίες του ὁ ὑπὸ τὸ προφὶλ «Γεώργιος Γρηγορομιχελάκης» (Ge­orgios Grigoromihelakis)[3], πού παραπέμπει στὸ προφὶλ «ΕΛ­ΛΗ­ΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ», ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ φιλοξενοῦνται ὅλες οἱ ἄ­θλιες εἰκό­νες ποὺ χλευάζουν τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας μας.
Ἀπὸ ἐκεῖ ξεπήδησε καὶ ἡ τελευταία σελίδα «ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου» μὲ τὴν ὀνομασία «Paris Margetis» μὲ φωτογραφία τοῦ Μητροπολίτη Κίτρους στὸ προφίλ, καθὼς καὶ φωτογραφία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Σεληνάρι τῆς Κρήτης.
Ἀνήκει σὲ ὁμάδα 31 σελίδων, ποὺ ἔχουν ὡς ἀρχὴ τὴν σελίδα «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΑ» καὶ εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ τὴν σελίδα «Νέα Δημοκρατικὴ Παρέμβαση», τὴν ὁποία δημιούργησε ὁ «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ».
Παρόμοιου δυσώδους περιεχομένου, εἶναι οἱ σελῖδες: «ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ», «ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ», «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΕΖΝΕΠΙΔΗΣ», «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ», «π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ», «ΦΙΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ», «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΗΣ», «PATER KLEOMENIS», ἐνῶ χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχὴ στὰ προφὶλ «ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ» καὶ «MARIA MARATHEFTI», τά ὁποῖα εἴτε διαχειρίζονται, εἴτε συμμετέχουν σὲ στημένους διαλόγους, προσβολῆς τῆς ἱερατικῆς ἰδιότητας καὶ τῶν θείων.
Πρόκειται γιὰ δεκάδες σελῖδες· ἡ λίστα δὲν ἔχει τέλος. Ἡ δράση τῆς ὅλης ὁμάδας ἐπεκτείνεται καὶ σὲ οἰκονομικὰ θέματα, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ δὲν μᾶς ἀφορᾶ· ἄς τὰ βροῦν οἱ ἁρμόδιοι.
Μέλημά μας εἶναι: Κανεὶς ὀρθόδοξος χριστιανὸς νὰ μὴν στηρίζει μὲ τὴν παρουσία του τὰ ράκη αὐτά τῆς νεοειδωλολατρίας.
Ὅπως ἔλεγε κι ὁ μακαριστὸς π. Γεώργιος Μεταλληνός, «ἄλλο πρᾶγμα ὁ καλὸς χριστιανὸς, ἄλλο πρᾶγμα ὁ χαζὸς χριστιανός».
Ἔπαιξαν τὸ παιχνίδι τους ἐπὶ 8 χρόνια, κορόϊδεψαν, χλεύασαν, ἔβρισαν, καιρὸς νὰ τοὺς ἀποδώσουμε αὐτὸ ποὺ τοὺς ἀξίζει.
ΛΙΣΤΑ μὲ τὶς ΣΕΛΙΔΕΣ-ΟΜΑΔΕΣ-ΠΡΟΦΙΛ:
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ[4] [ΟΜΑΔΑ].
Κυριάκος Καλλής[5] [1ο ΠΡΟΦΙΛ].
Paris Margetis[6] [ΣΕΛΙΔΑ].
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον ἡμᾶς[7] [ΟΜΑΔΑ].
Μαρία Πολυκάρπου[8] [ΠΡΟΦΙΛ].
Hairy Armpits[9] [ΟΜΑΔΑ].
Gay Club Cyprus[10] [ΟΜΑΔΑ].
Κυνηγετικὴ Ὁμάδα Ἀκάμας[11] [ΣΕΛΙΔΑ].
Θεοτόκος ἡ Μητέρα τοῦ Φωτὸς[12] [ΣΕΛΙΔΑ].
Ναὸς Προφήτη Ἠλία[13] [ΣΕΛΙΔΑ].
Φίλοι Ἁγίου Ἐφραὶμ[14] [ΣΕΛΙΔΑ].
Πατὴρ Στυλιανὸς Αὐγουστὴ[15] [1η ΣΕΛΙΔΑ].
Πάτερ Στυλιανὸς Αὐγουστὴ[16] [2ηΣΕΛΙΔΑ].
Πάτερ Στυλιανὸς Αὐγουστὴ[17] [3ηΣΕΛΙΔΑ].
Pater Kleomenis[18] [ΣΕΛΙΔΑ].
Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Θαυματουργὸς[19] [ΣΕΛΙΔΑ].
Ἅγιος Νεκτάριος θαυματουργὸς[20] [ΣΕΛΙΔΑ].
Κυριάκος Καλλής[21] [2η ΣΕΛΙΔΑ].
Ἅγιος Παΐσιος Ἐζνεπίδης[22] [ΣΕΛΙΔΑ].
SELL YOUR CAR IN CYPRUS[23] [ΟΜΑΔΑ].
Ἄς μὴν παραθεωρήσουμε αὐτὴ τὴν ἀπειλή· ὁ Κύριός μας, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, οἱ Ἅγιοί μας δὲν κινδυνεύουν· οὔτε ἡ Ἐκκλησία ὑφίσταται κάποιον κίνδυνο μ' αὐτές τίς παιδαριώδεις καί ἀνόητες ἐνέργειες, ὅμως μπερδεύονται ἁπλοῖ πιστοὶ ἄν­θρω­ποι κι ἴσως χαθοῦν ψυχές.
Πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω ἱστοσελῖδες δημοσιοποιοῦν πορ­νο­γρα­φι­κὸ ὑλικὸ σὲ ἀναρτήσεις ὅπου προβάλλονται ἅγιες εἰ­κό­νες, ἐνῶ δηλώνεται ὅτι πρόκειται γιά δῆθεν ἐκκλησιαστικές σελῖδες καί διακωμωδεῖται καὶ σχολιάζεται εἰρωνικὰ ὁ τρόπος ποὺ οἱ πιστοὶ προσεγγίζουν τὴν λατρεία.
Εἶναι καιρός, ὅπως σχολιάζει κι ὁ «Ἐμμανουὴλ Παπάς», νὰ ἀντιδράσουμε -μὲ ἀγάπη, προτείνουμε ἐμεῖς-, ἀλλὰ καὶ μέ ἀποφα­σιστικότητα πρὸς αὐτοὺς ποὺ «οὐκ οἴδασι τί ποιοῦσι».
Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό, θά θέλαμε νά ὑπο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν ἐμπλεκομένων προσώπων. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο τῆς ἀθεϊστικῆς, νεοειδωλολατρικῆς καί ἀν­τι­εκ­κλη­σι­α­στι­κῆς αὐτῆς ὁμάδας πού στήν οὐσία δέν βλάπτει ἄλλον ἀπό τά ἴδια τά μέλη της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.