Ετικέτες

31.7.19

Οι παρακλητικοί κανόνες της Θεοτόκου.

Αποτέλεσμα εικόνας για θεοτόκος

Ἀκολουθία μικρᾶς παρακλήσεως εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον doc
Ἀκολουθία μεγάλης παρακλήσεως εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον doc Το Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο εί­ναι μια πε­ρί­ο­δος του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού έ­τους, κα­τά την ο­ποί­α η ορ­θό­δο­ξη ψυ­χή στρέ­φει τα μά­τια με βα­θειά κα­τά­νυ­ξη προς την Υ­πε­ρα­γί­α Θε­ο­τό­κο. Ε­πί δε­κα­πέν­τε η­μέ­ρες, πριν α­πό την ε­ορ­τή της Κοι­μή­σε­ως, ση­μαί­νουν οι καμ­πά­νες την ώ­ρα του δει­λι­νού και τα πλή­θη των πι­στών πά­νε να ψάλ­λουν τον Μι­κρό και τον Με­γά­λο Πα­ρα­κλη­τι­κό Κα­νό­να. Α­νά­λο­γη κα­τά­νυ­ξη έ­χει βέ­βαι­α και η πε­ρί­ο­δος των Χαι­ρε­τι­σμών της Πα­να­γί­ας. Αλ­λά ε­νώ στους Χαι­ρε­τι­σμούς κυ­ρια­ρχεί ο υ­μνο­λο­γι­κός τό­νος, η θρι­αμ­βι­κή δο­ξο­λό­γη­ση των α­πεί­ρων χα­ρί­των της «Μη­τρός του Θε­ού γε­νο­μέ­νης», στους Πα­ρα­κλη­τι­κούς Κα­νό­νες του Δε­κα­πεν­ταυ­γού­στου κυ­ρί­αρ­χος τό­νος εί­ναι το πέν­θος και η ο­δύ­νη της βα­ρυ­αλ­γού­σης ψυ­χής του πι­στού που ζη­τά πα­ρά­κλη­ση και πα­ρη­γο­ριά α­πό την Πα­να­γί­α.

Υπέρ θείας βοηθείας και φωτισμού Μύρωνος, Μαρίας, Χαράς, Ειρήνης και ενημέρωση για τη Γεωργία

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή


Μερικές φορές αισθάνομαι ότι έχουμε πόλεμο και δυστυχώς δεν είναι μόνο δική μου αίσθηση... Τις τελευταίες μέρες κοιμήθηκαν αρκετοί αδερφοί μας, αλλά πλήθυναν και οι περιπτώσεις νέων αδερφών μας που έχουν ανάγκη από την προσευχή μας. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας.

Ο αδερφός μας Μύρων πάσχει από καρκίνο στο ήπαρ, εγχειρίσθηκε πρόσφατα και τώρα αρχίζει χημειοθεραπείες. Η σύζυγός του Μαρία βρίσκεται στους τελευταίους μήνες της κυοφορίας του πρώτου τους παιδιού. Ας τους ενδυναμώνει και τους δύο ο Θεός και όλους τους δοκιμαζομένους αδερφούς μας. 

Προσθέτουμε και τη Χαρά μετά των τέκνων της (χήρα Ευαγγέλου που κοιμήθηκε μόλις 42 ετών και μπήκε πριν σε ανάρτηση υπέρ αναπαύσεως).

Τέλος, θα ήθελα σας παρακαλώ να προσθέσουμε υπέρ υγείας και φωτισμού της Ειρήνης. Είναι ένα νέο κορίτσι, γύρω στα 25, το οποίο ταλαιπωρείται από ψυχική νόσο, ωστόσο στο περιβάλλον της δεν υπάρχουν άνθρωποι για να παρακαλέσουν για θεϊκή βοήθεια. Έτσι, με μόνα τα ανθρώπινα μέσα, η Ειρήνη επιδεινώνεται. Ας πούμε ένα Κύριε ελέησον, ας κάνουμε λίγο κομποσκοίνι, ας δώσουμε το όνομά της για μνημόνευση στην ενορία μας ή σε κάποιο μοναστήρι κτλ. Ας ευχηθούμε ο Θεός να φωτίσει και τους δικούς της και μέσα από αυτή την ταλαιπωρία να βρουν τον δρόμο τους και να βγουν ωφελημένοι.


Ενημέρωση για τη Γεωργία (υπ' αρ. 51)
Η αδερφή μας Γεωργία η οποία βρίσκεται στην κατάσταση προσευχής από τον Απρίλιο (αρ. 51) τελείωσε της θεραπείες της και παρόλο που είναι ακόμα αδύναμη, βρίσκεται κοντά στο μωρό της και η ψυχολογίας της έχει βελτιωθεί αρκετά ( της έστειλαν και κομμάτι από Τίμια Ζώνη της Παναγίας μας και διάβασε και το βιβλίο με τα θαύματα της Τίμιας Ζώνης και βοηθήθηκε).

Υπέρ αναπαύσεως Μελπομένης, Ευαγγέλου, Αθανασίου, Ελένης, Αθανασίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ανάσταση


Πριν από λίγες ώρες. η Μελπομένη μας, αναχώρησε, για την ουράνια βασιλεία. Ας πραγματοποιήσουμε την επιθυμία της και ας ξεκινήσουμε να την μνημονεύουμε συνεχώς, για την ανάπαυση της ψυχούλας της. ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ...

Προσευχόμαστε επίσης υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αδερφού μας Ευαγγέλου (ετών 42) οποίος κοιμήθηκε νικημένος από την επάρατη νόσο και υπέρ βοηθείας και παρηγοριάς της συζύγου του Χαράς και των παιδιών του.

Τέλος, προσθέτουμε στην κατάσταση υπέρ αναπαύσεως Αθανασίου, Ελένης, Αθανασίου (από σχόλιο στην κατάσταση προσευχής)

Ο Θεός ας τους αναπαύει. Καλή ανάσταση αδέρφια.

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ Α' ΜΕΡΟΣ ''Φωνή Βοώντος''


π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
Η ζωή και τα έργα του 1907 - 2010 Α' ΜΕΡΟΣ