Ετικέτες

6.6.20

Βασιλεῦ Οὐράνιε - Παναγιώτης Νεοχωρίτης


Βασιλεύ Ουράνιε - Χρύσανθος ΘεοδοσόπουλοςΔοξαστικό των Αίνων της Εορτής της Πεντηκοστής σε Ήχο Πλάγιο του Δευτέρου
Ψάλλει ο Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Βασιλεῦ οὐράνιε... Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής - Στανίτσας

ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ - ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ


π. Στέφανος Δανιηλαίος - Βασιλεῦ οὐράνιε (δοξαστικό της Πεντηκοστής)


Γέρ. Στέφανος Δανιηλαίος - Δοξαστικό της Πεντηκοστής «Βασιλεῦ οὐράνιε», Ήχος πλ. β΄

«Λόγος περί τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

«Ὅταν συμπληρωνόταν ἡ πεντηκοστὴ ἡμέρα μετὰ τὴν Ἀνάσταση, τῆς ὁποίας ἔφθασε τώρα ἡ μνήμη, ἐνῷ ὅλοι οἱ μαθητὲς ἦσαν συγκεντρωμένοι μαζὶ καὶ εὑρίσκονταν ὁμόψυχοι στὸ ὑπερῷο (οἶκος) ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ, ἀλλὰ καὶ στὸ προσωπικό του ὑπερῷο, στὸ νοῦ του, συναγμένος ὁ καθένας τους (διότι ἦσαν σὲ ἡσυχία καὶ ἀφιερωμένοι στὴ δέηση καὶ στοὺς ὕμνους πρὸς τὸ Θεό), ξαφνικά, λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «ἀκούσθηκε ἦχος ἀπὸ τὸν οὐρανό, σὰν ἀπὸ ὁρμὴ βιαίου ἀνέμου καὶ ἐγέμισε τὸν οἶκο ὅπου κάθονταν». (Πράξ. 2, 1-11). Εἶναι βίαιος γιατὶ νικᾶ τὰ πάντα καὶ ξεπερνᾶ τὰ τείχη τοῦ πονηροῦ, γκρεμίζει κάθε ὀχύρωμα τοῦ ἐχθροῦ, ταπεινώνει τοὺς ὑπερήφανους, ἀνυψώνει τοὺς ταπεινοὺς στὴ καρδιὰ καὶ διασπᾶ τοὺς συνδέσμους τῶν ἁμαρτημάτων. Γέμισε δὲ ὁ οἶκος ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο κάθονταν, καθιστώντας τον, κολυμβήθρα πνευματικὴ καὶ ἐκπληρώνοντας τὴν ἐπαγγελία τοῦ Σωτῆρα, ποὺ τοὺς ἔλεγε, πρὶν ἀναληφθεῖ: «Ὁ μὲν Ἰωάννης βάπτισε μὲ νερό, ἐσεῖς δὲ θὰ βαπτισθῆτε μὲ ἅγιο Πνεῦμα, ὄχι ἔπειτα ἀπὸ πολλὲς μέρες».

Επιτακτική όσο ποτέ η αλλαγή στρατηγικής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Theoklitos Rousakis - Greece | Professional Profile | LinkedIn
Ανησυχούμε για τις εξελίξεις των γεγονότων στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Έχουμε όλοι την αίσθηση ότι σε λίγο φθάνει ΄ ο κόμπος στο χτένι΄και πρέπει να ληφθούν δύσκολες, πλην όμως αναγκαίες αποφάσεις που θα διασφαλίζουν την εθνική μας αξιοπρέπεια και κατ΄ επέκταση την εθνική μας επιβίωση.

π. Λάμπρος Φωτόπουλος: Η μάχη των μαχών

ekklisia kratos 01

Η Επιδημία του κορονοϊού έφερε στην επιφάνεια έναν πόλεμο που βρισκόταν σε λανθάνουσα κατάσταση και τώρα ορμητικά από όλες τα πλευρές επισπεύδεται. Είναι ο πόλεμος μεταξύ Κοσμικού Κράτους και Ορθοδοξίας.

Το Κοσμικό Κράτος ως γνωστόν είναι το άθρησκο Κράτος στο οποίο καμία θρησκεία δεν μπορεί να επηρεάσει το νομοθετικό έργο της Πολιτείας ή να εμποδίσει τον κρατικό εξαναγκασμό για λόγους θρησκευτικής Πίστης.

Η ορθόδοξη Πίστη μας του Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου (2ο κεφ): ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΘΕΪΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
2.2. ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Τί εἶναι Θεός; - Οὐσία καὶ Ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ
Ἀλλά τί εἶναι Θεός; Κανείς δὲν γνωρίζει. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ ξεπερνᾶ τὶς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει Θεός, δὲν γνωρίζουμετὸ τί εἶναι Θεός. Γιατί ὅμωςνὰ ἀποροῦμε; Ὑπάρχουν τόσα πράγματα γύρω μας ποὺ δὲν τὰ γνωρίζουμε. Τί εἶναι ὕλη; Τί εἶναι φῶς; Τί εἶναι ἠλεκτρισμός; Κανείς δὲν ξέρει. «Ἂν εἶναι ἀδύνατο νὰ μετρήσεις τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ ἢ τὶς σταγόνες τῆς βροχῆς, πῶς θέλεις νὰ ἐννοήσεις τὸν Θεό; Κοίταξε τὸν ἥλιο ἂν μπορεῖς. Πῶς ζητᾶς νὰ δεῖς τὸν Θεό;» (Κύριλ. Ἰεροσολ.).

Κυριακή Πεντηκοστής: ακολουθία όρθρου, τυπικό κ.α.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Πεντηκοστής

Κυριακή Πεντηκοστής


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, τροπάρια και αναγνώσματα της θείας λειτουργίας, μουσικά, ηχητικά, το τυπικό κ.α. για την Κυριακή της Πεντηκοστής 7/6/2020:

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς

Αποτέλεσμα εικόνας για Πεντηκοστή
Πράξ. β’ 1-11


Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής της Πεντηκοστής


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ´ 37 - 52 ΚΑΙ Η´ 12