Ετικέτες

31.3.24

Οσία Μαρία η Αιγυπτία

   


Η μνήμη της Οσίας εορτάζεται την 1ην Απριλίου, 
αλλά τιμάται και την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών.

Η πιο εύχρηστη ιστοσελίδα για να βρίσκετε όλες τις ακολουθίες στο διαδίκτυο:


Επιλέγετε ημερομηνία

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή

Παλαιά Διαθήκη, Γένεσις, κεφ. 20


Κατανυκτικός εσπερινός 31/3/24

 


ακολουθία εσπερινού με μουσικά

χωρίς μουσικά