Ετικέτες

17.4.17

Το πρώτο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας στην Ελλάδα.Τέτοιες σχολές θέλουμε, που να προετοιμάζουν και να υμνούν τον αντίχριστο;


Αποτέλεσμα εικόνας για μεντιουμ

Η  Αστροπαιδεία, το πρώτο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας στην Ελλάδα, πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως ΚΔΒΜ (δηλαδή ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) με αρ. Πρωτ ΔΑ/4205 από 08 /2 /2017 και υπάγεται στην εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Οι ιδιότητες των άϋλων πνευμάτων
Οι ιδιότητες των πνευμάτων γίνονται φανερές από τις σχετικές διηγήσεις της Γραφής:
Δύο άγγελοι με τη μορφή ανδρών έφτασαν βράδυ στα Σόδομα. Ο δίκαιος Λώτ, πού καθόταν κοντά στήν πύλη της πόλης, βλέποντάς τους καί περνώντας τους γιά οδοιπόρους, τους κάλεσε στο σπίτι του. Πράγματι, πήγαν.

Αυτό που προφυλάσσει την ψυχή από την είσοδο του πονηρού δαίμονα


Ἐλπίζω νὰ προοδεύσετε σὲ ἀρετές. Κι αὐτὸ θὰ συμβεῖ ἂν ζήσετε μὲ προσοχὴ καὶ δὲν ἀμελεῖτε τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ.Γιατὶ εἶναι τὸ κεφάλαιο καὶ ἡ ἀρχὴ ὅλων τῶν ἀρετῶν. Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ προφυλάξει τόσο τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ πονηροῦ δαίμονα ὅσο ἡ νοερὰ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ θερμὴ ἱκεσία.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΦΥΛΟ. ΑΦΥΛΟ ΠΛΑΣΜΑ Ή ΔΑΙΜΟΝΙΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για τριτο φυλο αφιλο

Στο παρελθόν έχουμε αναφερθεί στο γεγονός πως έχουμε ξεπεράσει τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Πού θα φτάσουμε όμως όταν ξεπροβάλλουν συνεχώς νέα δαιμόνια από νέες ψυχές;

… ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς….
Γεν. 1,27 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.