Ετικέτες

23.1.16

Εκ Θεού άρξασθε


ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΝΔΡΗ

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής ΙΔ΄ Λουκά (24/1/16)


Θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 35 - 43

Κυριακὴ ΙΔ´ Λουκᾶ: Ακολουθία όρθρου, τυπικό κ.α.


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: το τυπικό, την ακολουθία του όρθρου κ.α. για την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016: