Ετικέτες

4.6.24

Άγιος Δωρόθεος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Τύρου

Μετεμορφώθης: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΥΡΟΥ
5 Ιουνίου

Η πιο εύχρηστη ιστοσελίδα για να βρίσκετε όλες τις ακολουθίες στο διαδίκτυο:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 4/6)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 5/6) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή


Αγίες Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου και Άγιος Μητροφάνης Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως
Η πιο εύχρηστη ιστοσελίδα για να βρίσκετε όλες τις ακολουθίες στο διαδίκτυο:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 3/6)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 4/6) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή


4 Ιουνίου