Ετικέτες

4.1.24

Άγιοι Θεόπεμπτος και Θεωνάς


5 Ιανουαρίου
[προ των Θεοφανίων: νηστεία (άλαδο)]

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες (χωρίς μουσικά) είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 04/01)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 05/01)

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή

(το πρωί 5/1)

(το πρωί 5/1 μετά τον όρθρο)

(το πρωί 5/1 μετά τις Μεγάλες Ώρες)