Ετικέτες

14.5.24

Όσιος Παχώμιος ο Μέγας και Όσιος Αχίλλιος Λαρίσσης


    
Όσιος Παχώμιος ο Μέγας                          Όσιος ο Αχίλλιος Λαρίσσης 

15 Μαΐου

Η πιο εύχρηστη ιστοσελίδα για να βρίσκετε όλες τις ακολουθίες στο διαδίκτυο:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 14/5)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 15/5) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή