Ετικέτες

4.10.16

Μακρυγιάννης: «Χωρίς αρετή και θρησκεία δεν σκηματίζεται κοινωνία, ούτε βασίλειον..»

Αποτέλεσμα εικόνας
*Τα λόγια των μεγάλων ηρώων του ’21 τα έχουμε μεγάλη ανάγκη στην εποχή μας, για να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ξεφύγει από τον σωστό δρόμο και οδεύουμε προς τον όλεθρο της πατρίδας μας.
Αποσπάσματα από τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη.

Κωνσταντίνος Σπαλιώρας: «Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών στο ΜτΘ και οι επιπτώσεις τους στη διδασκαλία και τη μάθηση»

Σπαλιώρας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος ΠΕΘ, Εισήγηση στην Ημερίδα των Θεολόγων ν. Ημαθίας, 24/9/2016 (ΒΙΝΤΕΟ)

Ετερόδοξες «εκκλησίες», δηλαδή αιρέσεις

 άρθρο του δασκάλου Σάββα Ηλιάδη
«Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν` προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν  καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν».

Η εγκαυστική εικόνα του Κυρίου στο Σινά

Ο Χριστός Παντοκράτωρ
Νανώ Χατζηδάκη
Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον,
Αθήνα 2002, εκδ. Ιεράς Συνόδου, σελ. 188.
6ος αι. 84,5Χ44,3Χ43,8
Κηρόχυτη εγκαυστική τεχνική
Προέλευση: Κωνσταντινούπολη
Σινά, Ι. Μονή Αγίας Αικατερίνης

Σχόλιο-Προσθήκη: Αν κρύψουμε το δεξιό μισό της εικόνας (όπως την βλέπουμε) ο Κύριος εμφανίζεται με ιλαρό, φιλεύσπλαχνο ύφος και βλέμμα, όπως ακριβώς ισχύει μέχρι τώρα μετά την πρώτη παρουσία Του. Μας συγχωρεί και μας ανέχεται όλη την ώρα με το άπειρο έλεός Του. Μπορεί να μας παιδαγωγεί, αλλά μας σπλαχνίζεται. Κοιτάει την προαίρεσή μας, την προσπάθειά μας, τον αγώνα μας και ζητά την μετάνοιά μας.

Αν, όμως, κρύψουμε το αριστερό μισό, τότε βλέπουμε το αυστηρό ύφος Του, δηλώνοντας ότι στην 2α παρουσία Του θα έλθει, για να μας κρίνει... Μπορεί σε αυτή τη ζωή να κρυβόμαστε από τους άλλους, ίσως και από τον εαυτό μας, αλλά την ώρα της Κρίσης όλα θα γίνουν φανερά...

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΛΗΓΩΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για Μεγάλη Σύνοδος Αμβρόσιος


«Ουκ αρνησόμεθά Σε, φίλη Ορθοδοξία»!