Ετικέτες

9.4.16

«ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» Μία Σύνοδος μέ ἔλλειμμα συνοδικότητος καί ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας

αρχείο λήψης
Συ­νέν­τευ­ξη τοῦ Κα­θη­γη­τῆ κ. Δη­μη­τρί­ου Τσε­λεγ­γί­δη
στόν κ. Λυκοῦργο Μαρκούδη, Διευθυντή Προγράμματος
τοῦ Ρα­δι­ο­φω­νι­κοῦ Σταθ­μοῦ τῆς Πει­ρα­ϊ­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας

Ποιος είναι ο Χριστιανός; - Γραπτό Κήρυγμα Δ' Κυριακής Νηστειών


Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης,
εφημέριος του Ι.Ν. αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης
Για τον "Στύλο Ορθοδοξίας" (Φεβρουάριος 2016, αρ.φ. 175)
Ποιός είναι ο Χριστιανός;

Ευαγγελική περικοπή Κυριακής 22/3/15 (Δ’ Νηστειῶν - Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 17 - 31

Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν (Ἰωάννου Κλίμακος): ακολουθία όρθρου, τυπικό κ.α.


Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν (Ἰωάννου Κλίμακος)

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: το τυπικό, την ακολουθία του όρθρου κ.α. για την Κυριακή 10 Απρ. 2016:

Σατιρικό δοκίμιο του κ. Ηλία Ταξίδη [ΒΙΝΤΕΟ 2016]

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, 
Σατιρικό δοκίμιο του κ. Ηλία Ταξίδη [ΒΙΝΤΕΟ 2016]