Ετικέτες

5.8.16

Παράπονα στο Θεό

*Μία πολύ ωφέλιμη και ιδιαίτερα διδακτική ιστορία!
~ Ήταν κάποτε στην Παλαιστίνη ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος.

Εμείς και η Αγάπη μας

Εμείς και η Αγάπη μας

Ιερομ. Ευσεβίου Βίττ
«Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρείττονα...»
(Α'  Κορ. 12, 31)

"Ή πατριώτης ή προδότης"

Αποτέλεσμα εικόνας για svstow xristianow

Της Ελένης Παπαδοπούλου

Ο Στάλιν έλεγε πως το μεγαλύτερο όπλο για έναν πόλεμο είναι η λήθη του λαού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ


Προς τον επίσκοπο Κάστορα περί των οχτώ λογισμών της κακίας.


Αφού πρωτύτερα συντάξαμε τον λόγο «περί διαμορφώσεως των Κοινοβίων», έχοντας το θάρρος στις προσευχές σου, επιχειρούμε πάλι να γράψομε για τους οχτώ λογισμούς της κακίας• της γαστριμαργίας, λέω, και πορνείας, φιλαργυρίας, οργής, λύπης, ακηδίας, κενοδοξίας και υπερηφάνειας.