Ετικέτες

3.10.15

Κοιμήθηκε εν Χριστώ η Ελευθερία


Η Ελευθερία κοιμήθηκε εν Χριστώ σήμερα το πρωί πλήρης ημερών, είχε κλείσει τα 93 έτη και διένυε το 94ο έτος (θυμηθείτε: 1η ανάρτηση, 2η ανάρτηση). 

Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, 
την ψυχήν της δούλης σου Ελευθερίας, 
ένθα ούκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, 
αλλὰ ζωὴ ατελεύτητος.

Αιωνία η μνήμη σου αδελφή.

Όποιος ή όποια μπορεί ας δώσει το όνομα της Ελευθερίας στην ενορία του για μνημόνευση μαζί με τα ονόματα των "δικών" του. Όποιος μπορεί ας διαβάζει όσο μπορεί και το ψαλτήρι και για την Ελευθερία, αλλά και για όλους τους κεκοιμημένους αδελφούς μας.

 1. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ
 2. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
 3. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟ
 4. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
 5. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
 6. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΚΤΟ
 7. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
 8. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΓΔΟΟ
 9. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΝΑΤΟ
 10. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
 11. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
 12. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
 13. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
 14. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
 15. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
 16. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
 17. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
 18. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
 19. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
 20. ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΚΟΣΤΟ

Κυριακὴ ΙΗ΄ (Β΄ Λουκά): Τυπικό, ακολουθία όρθρου κ.α.Κυριακὴ ΙΗ´ (Β´ Λουκᾶ)


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: το τυπικό, την ακολουθία του όρθρου κ.α. για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015:

Ευαγγελική περικοπή Κυριακής Β΄ Λουκά (η εντολή της αγάπης)


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 31 - 36

Ολα τα δαιμόνια… συνεργάζονται μεταξύ τους!

Πόλεμος πονηρών πνευμάτων