Ετικέτες

30.11.22

«ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ» - Παρέα της Τρίτης, 29 Νοεμβρίου 2022


Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων

1η Δεκεμβρίου
Προφήτης Ναούμ

1η Δεκεμβρίου

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες (χωρίς μουσικά) είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 30/11)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 1/12)

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή