Ετικέτες

13.11.21

Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος

14 ΝοεμβρίουὙπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα. Καὶ μάλιστα ἐπίλεκτο μέλος τῆς ἁγίας αὐτῆς ὁμάδος.

Τὴν πρώτη γνωριμία του μὲ τὸν Χριστό μᾶς τὴν παρουσιάζει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μὲ τοῦτα τὰ λόγια: «Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁἸησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι» (Ἰωαν. α’ 44).


Κυριακή Η΄ Λουκά: ακολουθίες εσπερινού και όρθρου, μουσικά κ.α.

 
 Κυριακή Η΄ ΛουκάΠαρακάτω μπορείτε να βρείτε: τις ακολουθίες του εσπερινού, του όρθρου, μουσικά κ.α. για την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021:

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Η΄ Λουκά

 


Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 25 - 37

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16)

 Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία

Α΄ Κορ. δ΄ 9-16