Ετικέτες

31.7.18

Οἱ κότες καί τά ἄλλα ζῶα

To blog της Εφημερίδας Δεκέλεια


Οἱ πολιτικοί μας διακήρυτταν σχεδόν πάντα, ὅ,τι ἀκολουθοῦσαν ἀνεξάρτητη καί ὑπερήφανη πολιτική, ἔχοντας καλές σχέσεις μέ ὅλους. Ἐπί Ἀνδρέα Παπανδρέου μπορεῖ λεκτικά νά προβάλλαμε λαϊκίστικα συνθήματα, ὅπως «ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ τό ἴδιο συνδικᾶτο» καί «φονιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικανοί», ἀλλά στήν πρᾶξη, ἀκολουθούσαμε ὅ,τι ἤθελαν οἱ δυτικοί μας σύμμαχοι, ἀπό τούς ὁποίους καί ἐξαρτώμεθα. Μέ τήν Σοβιετική Ἔνωση καί μετέπειτα Ρωσία εἴχαμε πάντα πολύ καλές σχέσεις, ὅπως καί μέ τήν Κίνα, τό Ἰσραήλ, τήν Ἀλβανία καί στενότατους δεσμούς μέ τούς Ἄραβες, μέ τήν Λιβύη τοῦ Καντάφι καί γενικῶς μέ ὅλες τίς χώρες. Χρησιμοποιήσαμε παραδείγματα χωρῶν, οἱ ὁποῖες μεταξύ τους εἶχαν ἐχθρικές σχέσεις.

Δέν θυμόμαστε ποτέ νά ἔχουμε διαρρήξει τούς δεσμούς καί εἰδικῶς μέ μία ἀπό τίς δύο ὑπερδυνάμεις. Γιά νά συμβεῖ αὐτό, θά ἔπρεπε α) οἱ λόγοι νά εἶναι ἰδιαιτέρως σοβαροί, β) τά στοιχεῖα τῆς ἐνοχῆς νά εἶναι ἀκράδαντα καί γ) νά ἀκολουθηθεῖ ἐνημέρωση-διαμαρτυρία «κάτω ἀπό τό τραπέζι», ὥστε νά ἀπομακρυνθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι καί τό θέμα νά μήν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ἀπό ὅ,τι φαίνεται καμμία ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις δέν ἴσχυσε. Τό νά παρέμβουν οἱ Ρῶσοι στά Σκόπια ἔχει κάποια λογική, μήπως καί ἀκυρωθεῖ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἐδῶ ὅμως δέν χρειάζεται προσπάθεια νά πεισθοῦν οἱ Ἕλληνες, ἀφοῦ κατά 80% εἶναι ἐξοργισμένοι καί ἀγανακτισμένοι μέ τήν ἐθνική προδοσία. Κυρίως δέ, ὅταν ἡ ἐπικύρωση ἀπό τήν ἑλληνική Βουλή, δέν ἔχει καμμιά ἰδιαίτερη σημασία.

Ὁ κ. Κοτζιᾶς ξεκίνησε πολύ καλά, ἐν ἀντιθέσει μέ ἄλλους ὑπουργούς ἐξωτερικῶν, θέτοντας μετ’ ἐπιτάσεως, ὅ,τι τό κυπριακό εἶναι ζήτημα εἰσβολῆς καί κατοχῆς. Στήν συνέχεια μέ στροφή 180 μοιρῶν, ζοῦμε μιά κωμικοτραγωδία στήν ἐξωτερική πολιτική, συγκρινόμενη μέ τήν γελοῖα βαρουφακειάδα τοῦ πρώτου ἐξαμήνου τοῦ 2015, ἀπό τήν ὁποῖα καταποντιστήκαμε χάνοντας 200 δις. Καί τά οἰκονομικά κάποτε διορθώνονται, Ἐθνικές ὅμως ἀπώλειες ἴσως ποτέ. Πρῶτα πράττουν δουλικά ὅ,τι ἐπιθυμεῖ ὁ Ἐρντογάν, ἔπειτα τελοῦν τό κακούργημα μέ τά Σκόπια, ἀκολούθως προγραμματίζουν μειοδοσία μέ τήν Ἀλβανία καί στήν συνέχει τά σπᾶνε μέ τήν Ρωσία. Ὁ Ὑπουργός μέ συνεχεῖς ἀπίστευτες δηλώσεις, δείχνει ὅ,τι «ἔχει ξεφύγει τελείως». Δέν ἀναφερόμαστε βέβαια στά χειραγωγημένα ΜΜΕ, τά ὁποῖα ὅπως ἔφαγαν πακτωλό ἐκατομμυρίων γιά νά ὑποστηρίξουν τό προδοτικό σχέδιο Ἀνάν, ἔτσι εἶναι φερέφωνα τῶν ἀφεντικῶν τους μονίμως.

Στούς Ἀμερικανούς λοιπόν, εἶναι πιστό σκυλάκι, στούς Εὐρωπαίους ὑπάκουο πρόβατο πού τούς προσφέρει ὅλο μας τό γάλα, στούς Σκοπιανούς καί τούς Ἀλβανούς ποντικάκι καί στούς Τούρκους τρέμει σάν τό ψαράκι. Καί ξαφνικά φαντασιώνεται ὅ,τι ἡ κότα βρυχᾶται. Ἡ πικρή ἀλήθεια εἶναι ὅ,τι αὐτή εἶναι ἡ πλέον ἀμερικανόδουλη, ἀντεθνική καί προδοτική κυβέρνηση πού πέρασε ποτέ ἀπό τήν χώρα καί ἔχει γίνει τό σκυλάκι τοῦ κάθε ξένου πού θέλει νά ἀσκεῖ ἐδῶ τά συμφέροντά του. Εἴτε οἰκονομικά, εἴτε πολιτικά, εἴτε γεωπολιτικά. Καί σέ αὐτήν τήν φάση, ἡ ἐντολή ἦταν νά διαλέξουμε στρατόπεδο, μέ ὠμό καί βλακώδη τρόπο, χάνοντας κάθε ἀξιοπρέπεια. Ἔτσι δημιουργοῦμε χωρίς λόγο, ἕναν ἐχθρό, τόν ὁποῖο ἔχουμε πολλαπλῶς ἀνάγκη.

Προσμένουμε πότε θά ἀποκτήσουμε Ἐλεὺθερη Πατρίδα.

Χάρης Δημούτσος

Δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα «Αχαρναϊκή» στίς 29/7/18

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.