Ετικέτες

28.11.20

Εσπερινός Κυριακής 29/11/20 το Σάββατο 28/11 απόγευμα - σύντομο σχήμα

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/11

τελείται Σάββατο απόγευμα

(28/11/20)

(βασικό σχήμα)

 

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν…

Προοιμιακός ψαλμός (ργ΄, δηλ. 103)

(στιχολογία ψαλτηρίου: 1ο κάθισμα, δηλ. ψαλ. 1-8 – κάθε Σάββατο)

Κεκραγάρια (δηλ. Κύριε ἐκέκραξα …, Κατευθυνθήτω…) στον ήχο (πλ. δ΄) της νέας εβδομάδας που ξεκινά από Σάββατο απόγευμα, εσπερ. Κυριακής

Κανονικά ψέλνονται και οι ενδιάμεσοι στίχοι: Θοῦ, Κύριε…κτλ. από ψαλμούς 140, 141, 129 (στις ενορίες κακώς παραλείπονται).

Στιχηρά: 7 αναστάσιμα από οκτώηχο=παρακλητική σε ήχο εβδομάδας και 3 του Αγίου (δ΄).

Δόξα… Και νυν… : το Δογματικόν Θεοτοκίον (κάθε Σάββατο) από την Παρακλητική (ή από το αναστασιματάριο), στον ήχο της νέας εβδομάδος.

Φως ιλαρόν…

Προκείμενον ημέρας: Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν…

(Αναγνώσματα: δεν προβλέπονται)

Καταξίωσον…

Απόστιχα (4 αναστάσιμα από οκτώηχο σε ήχο πλ. δ΄)

Δόξα… και νυν… (θεοτοκίο πλ. δ΄ ήχου)

Τρισάγιο

Απολυτίκια: αναστάσιμο (πλ. δ΄),

Δόξα… καὶ νῦν … θεοτοκίο (πλ. δ΄)

Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός…

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ… Δόξα… καὶ νῦν Κύριε ἐλέησον  (3)

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

 

βιβλία-πηγές: 

εγκόλπιο αναγνώστου ή Μέγα Ωρολόγιο με μπλε

παρακλητική (ή αναστασιματάριο) με κόκκινο

μηναία με πορτοκαλί

ψαλτήρι με πράσινοΕπιμέλεια ανάρτησης; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.