Ετικέτες

2.2.24

«Νυν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα»

Αποτέλεσμα εικόνας για «Νυν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα»"

Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι πνευματοκίνητοι άγιοι Πατέρες μας, όρισαν, μέσα στον λειτουργικό της κύκλο, η Εκκλησία μας να εορτάζει την 2α Φεβρουαρίου την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Αυτό συμβαίνει διότι η ευλογημένη αυτή ημέρα είναι η τεσσαρακοστή από την 25η Δεκεμβρίου, που εορτάζεται η κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου. Και όπως ο Ιησούς εκπλήρωσε στη ζωή του όλα τα του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι και τώρα, σαράντα μέρες από την Γέννησή Του, προσφέρθηκε στο Ναό, σύμφωνα με τα καθιερωμένα, βάσει των διατάξεων του Λευιτικού (ΙΒ” κεφ.).

Δίκαιος Συμεών ο Θεοδόχος και Άννα η Προφήτιδα3 Φεβρουαρίου

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες (χωρίς μουσικά) είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 02/02)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 03/02)

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή

Από τους Χαιρετισμούς, οίκος ιβ΄: Μέλλοντος Συμενος, το παρόντος αἰῶνος, μεθίστασθαι το πατενος, πεδόθης ς βρέφος ατ, λλ᾿ γνώσθης τούτ κα Θες τέλειος· διό περ ξεπλάγη, σο τν ἄῤῥητον σοφίαν, κράζων· λληλούϊα.


μετάφρασηταν πρόκειτο Συμεν ν φύγει π ατν δ τ ζώη, τν ψεύτικη κι πατηλή, το δόθηκες ς βρέφος· κενος μως κατάλαβε πς εσαι τέλειος Θεός. Γι᾿ ατ κπλησσόμενος π τν νέκφραστη σοφία σου, σο φώναζε δυνατά· λληλούϊα.