Ετικέτες

18.9.23

Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς - Ἀνακομιδή Ἱερῶν Λειψάνων - 19 Σεπτεμβρίου


Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων19 Σεπτεμβρίου

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες (χωρίς μουσικά) είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 18/9)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 19/9)

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή