Ετικέτες

14.9.23

Άγιος Νικήτας

Άγιος Νικήτας ο Γότθος | Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σερρών
15 Σεπτεμβρίου

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες (χωρίς μουσικά) είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 14/9)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 15/9)

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή