Ετικέτες

4.8.23

Άγιος Ευσίγνιος

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες χωρίς μουσικά είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 4/8)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 5/8) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή