Ετικέτες

3.7.16

Η ΨΕΥΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ [Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ] - ΒΙΝΤΕΟ
Τούς Παπικούς τούς αποκόψαμε τό 1054 , λόγω τής προσθήκης τού " φιλιόκβε " στό Άγιο Σύμβολο τής Πίστεως . Από τότε , έχουν υιοθετήσει πολλές νέες , πολύ σοβαρές αιρέσεις . 

Μερικές από αυτές είναι: 

α) Η άσπιλος σύλληψη τής Θεοτόκου (ενώ η Αγία Άννα συνέλαβε μετά από συνεύρεση μέ τόν Άγιο Ιωακείμ ) 

β) ο βλάσφημος χαρακτηρισμός γιά τίς Ενέργειες Τού Θεού ώς " κτιστές " (ενώ είναι άκτιστες , όπως απέδειξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στόν Βαρλαάμ ) 

γ) τό αλάθητο τού πάπα ( ενώ μόνο ο Χριστός είναι αλάθητος ) 

καί 

δ) η χρήση αζύμων στό « μυστήριο » τής Θείας Ευχαριστείας ( ενώ τήν μεγάλη Πέμπτη οί Εβραίοι έχουν ένζυμο άρτο ) κ.λ.π. 

Οί Παπικοί , όπως καί όλοι όσοι είναι χωρισμένοι από τήν Μία, Αγία, Καθολική καί Αποστολική Εκκλησία τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έχουν αποξενωθεί από τήν Κοινωνία μέ τόν Θεό καί επομένως καί από τήν Σωτηρία πού Αυτός χαρίζει στό Σώμα Τού Υιού Τού. Όποιος φρονεί πώς έχει έγκυρα Μυστήρια καί Σωτηρία οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία εκτός από τήν δική μάς διαστρέφει καί αυτός τό Άγιο Σύμβολο τής Πίστεως , τό οποίο θαυματουργικώς , έχει εντός τού όλα τά γράμματα , εκτός από τό " ψ " ( = ψεύδος -- ψεγάδι)! Ευχόμεθα τήν επιστροφή όλων τών αιρετικών καί σχισματικών στό Σώμα τού Χριστού. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.