Ετικέτες

19.7.14

Η τραγωδία της Kύπρου και τα… κουνούπια των Tούρκων.


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 


Στὶς 22 Ἰουλίου 2002 τὸ βράδυ, τὸ γνωστὸ τουρκικὸ κανάλι NTVδιοργάνωσε μιὰ μεγάλη συζήτηση γιὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974 στὴν Κύπρο μὲ καλεσμένους κορυφαίους στρατιωτικοὺς παράγοντες τῆς Τουρκίας, ποὺ εἶχαν πρωταγωνιστήσει στὰ γεγονότα ἐκείνου τοῦ καλοκαιριοῦ. Στὴν συζήτηση αὐτὴ ἀκουστῆκαν πάρα πολλὰ ἀποκαλυπτικά, ἀλλὰ ξεχώρισαν ὅμως κάποια...
ποὺ ἔδειξαν μιὰ ἄλλη τραγικὴ διάστασης τῆς φοβερῆς προδοσίας ποὺ παρέδωσε τὴν Μεγαλόνησο στοὺς στρατιῶτες τῆς «Μάστιγας τῶν Θεῶν», τοῦ Ἀττίλα τῶν Τούρκων. 

Πρῶτος μίλησε ὁ Τοῦρκος ἀξιωματικός, Νετζατὶ Μπαγιάρ, ποὺ εἶχε πάρει μέρος στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἀττίλα Νο2, ὅταν οἱ Τοῦρκοι παραβιάζοντας τὴν ἀνακωχὴ ποὺ εἶχε τότε συμφωνηθεῖ εἶχαν προελάσει ἀνενόχλητοι μέχρι τὴν Ἀμμόχωστο. Ὁ Τοῦρκος ἀξιωματικὸς περιγράφοντας τὴν πορεία τῆς ἐπιχείρησης, Ἀττίλα Νὸ 2 καὶ τὴν προέλαση τῶν Τούρκων πρὸς τὴν Ἀμμόχωστο, εἶπε τὸ ἑξῆς ἐκπληκτικὸ πού μου ἔχει μείνει ἀπὸ τότε:

«Τὰ κουνούπια ποὺ ἐπιτίθονταν κατὰ σμήνη ὁλόκληρα καὶ ἐνοχλοῦσαν τὰ τουρκικὰ στρατεύματα σὲ μεγάλο βαθμὸ στὶς κινήσεις καὶ στὴν προέλασή τους, ἦταν... τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα, στὴν δεύτερη φάση τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο».

Τὰ κουνούπια λοιπὸν ἦταν αὐτοὶ πού… «πολέμησαν» τοὺς Τούρκους στὴν δεύτερη φάση τῆς εἰσβολῆς. Μὰ φυσικά, ἀφοῦ ἡ Κύπρος προδομένη εἶχε οὐσιαστικὰ ἐγκαταλειφτεῖ στὴν τύχη της καὶ οἱ εἰσβολεῖς ἀνενόχλητοι προέλασαν μέχρι τὴν Ἀμμόχωστο, τὴν ὁποία μέχρι σήμερα κατέχουν παράνομα. 

Στὴ συνέχεια μίλησε ὁ στρατηγὸς Σαμπρὶ Ἐβρέν, ὁ πρῶτος Τοῦρκος στρατηγὸς ποὺ πάτησε τὸ πόδι του στὴν Κυρήνεια, ὅταν ἔγινε ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974 καὶ ὁ ὁποῖος πραγματικὰ ὁμολόγησε κάτι πολὺ σημαντικὸ ποὺ τὸν διαφοροποιοῦσε ἀπὸ τὴν ἐπίσημη τουρκικὴ ἄποψη γιὰ τὰ γεγονότα τῆς εἰσβολῆς στὴν Μεγαλόνησο. 

Ὁ Σαμπρὶ Ἐβρέν, 28 χρόνια μετά, ἐνθυμούμενος τὰ γεγονότα ἀποκάλυψε τὸ ἑξῆς συγκλονιστικό. Ὅταν εἶχε φτάσει στὴν Κύπρο διαπίστωσε πὼςμεγάλο μέρος τοῦ τουρκοκυπριακοῦ πληθυσμοῦ ἀντιμετώπιζε ἀρνητικὰ τὴν ἀπόβαση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων στὸ νησί.

«Μέγα μέρος τοῦ λαοῦ δὲν ἦταν εὐχαριστημένοι ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη. Οἱ Τουρκοκύπριοι ζοῦσαν μαζὶ μὲ τοὺς Ἑλληνοκύπριους, εἶχαν κοινὲς δουλειὲς καὶ συνεργάζονταν ἁρμονικά. Τὴν πρώτη νύχτα ποὺ φτάσαμε δὲν μπορούσαμε νὰ καταλάβουμε ποιοὶ εἶναι οἱ Τουρκοκύπριοι καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ Ἑλληνοκύπριοι. -Μὴν πυροβολεῖτε, φώναζαν στὰ τουρκικὰ καὶ σήκωναν ψηλά τα χέρια, μπερδεύοντάς μᾶς ἀκόμα περισσότερο».

Ὁ Τοῦρκος στρατηγὸς δήλωσε πὼς τὴν πρώτη νύχτα τῆς εἰσβολῆς, ὅπως ἀνέφερε ἀποκαλυπτικά, ὑπῆρχε σοβαρὴ ἀντίσταση ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς στὸ ὅρος τοῦ Πενταδάκτυλου. Ἡ ἀντίσταση αὐτὴ πραγματικὰ ἔθεσε σὲ κίνδυνο ἡ ὅλη ἐπιχείρηση νὰ ἐξελιχτεῖ σὲ μεγάλο τουρκικὸ φιάσκο. Στὴ συνέχεια παραδέχτηκε πὼς ἂν καὶ ἔχουν περάσει τόσα χρόνια ἀπὸ τότε, ἀκόμα δὲν ἔχει καταλήξει ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει αὐτὴ ἡ ἐπιχείρηση.«Πέρασαν τόσα χρόνια καὶ ἀκόμα τὸ Κυπριακὸ δὲν ἔχει διευθετηθεῖ», τόνισε χαρακτηριστικά, ἐνῶ ἐξέφρασε τοὺς φόβους του μήπως ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔγιναν τότε ἀποδειχτοῦν τελικὰ μάταια καὶ τὸ αἷμα ποὺ χύθηκε τότε χύθηκε χωρὶς λόγο. 

Στὴν συνέχεια πῆρε μέρος στὴ συζήτηση καὶ ὁ τότε ἀρχηγὸς τὸ τουρκικοῦ στρατοῦ, Κενάν Ἐβρέν, μετέπειτα ἀρχηγὸς τοῦ πραξικοπήματος τοῦ 1980 καὶ ὁ ὁποῖος πρόσφατα, ἤδη 90 ἐτῶν, καταδικάστηκε γιὰ τὸ πραξικόπημα αὐτό. Ὁ Ἐβρὲν ὑπερασπίστηκε τὴν τουρκικὴ ἐπέμβαση ποὺ τὴν ἔκρινε σὰν ἀπαραίτητη.

«Παντοῦ ὑπῆρχαν φωτιὲς καὶ καίγονταν τὰ πάντα. Ἔπρεπε νὰ ἐπέμβουμε. Τότε εἶχαν ἐμφανιστεῖ πολεμικὰ ἀεροπλάνα τὰ ὁποῖα τὰ περάσαμε γιὰ ἑλληνικὰ καὶ ἀρχίσαμε νὰ τὰ χτυπᾶμε. Ἀλλὰ τὰ ἀεροπλάνα ἦταν δικά μας».

Σὲ ἕνα πόλεμο, ὅπως παραδέχτηκε ὁ πρώην ἀρχηγὸς τῆς χούντας τοῦ πραξικοπήματος τοῦ 1980, γίνονται πάντα τέτοια λάθη ποὺ εἶναι ἀναπόφευκτα. Τὸ 1974, ὁμολόγησε ὁ Κενᾶν Ἐβρὲν τὸ χαρακτηριστικό, «οἱ Τουρκοκύπριοι ἤξεραν τότε σχεδὸν ὅλοι ἑλληνικὰ, γιατί ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ τὰ μιλᾶνε. Σήμερα δὲν τὰ μιλάει σχεδὸν κανένας». 

Μὲ αὐτὸ τὸν χαρακτηριστικὸ τρόπο, οἱ Τοῦρκοι στρατιωτικοὶ καὶ χωρὶς νὰ ποῦνε λέξη γιὰ τὶς βιαιότητες ποὺ ἔγιναν κατὰ τοῦ κυπριακοῦ πληθυσμοῦ, γιὰ τὰ ἀμέτρητα θύματα ποὺ κείτονταν στοὺς δρόμους σὲ τυμπανιαία κατάσταση ἕνεκα τῆς ζέστης, (ἀπὸ τὶς πραγματικὰ φρικτὲς μαρτυρίες του τότε ἀξιωματικοῦ της εἰσβολῆς, Yalcin Kucuk, συγγραφέα καὶ ἀριστεροῦ διανοούμενου ποὺ σήμερα βρίσκεται στὶς τουρκικὲς φυλακὲς λόγω γιὰ ἰδεολογικοὺς λόγους) καὶ γιὰ τοὺς ἑκατοντάδες ἀγνοούμενους, περιέγραψαν τὴν τουρκικὴ εἰσβολή, 28 χρόνια μετὰ ἀπὸ τὸ 1974. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ προδοσία τῆς Κύπρου, μιὰ προδοσία ποὺ βαραίνει μέχρι σήμερα συνολικὰ τὸν ἑλληνισμό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.