Ετικέτες

23.9.14

Το μόνο εμπόδιο στην αγάπη

http://3.bp.blogspot.com/-BF8geL9qEKc/TVWOTEeMgbI/AAAAAAAAACk/8EgxXzWaj_0/s200/open+heart2.jpg 

Ἄν οἱ ἀρετές εἶναι ὁ λαμπρός μανδύας πού φορᾶ ὁ ἄνθρωπος πού τίς καλλιεργεῖ,
τότε ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν!
Καί ὅπως ἡ κορωνίς ἀπονέμεται καί μαρτυρεῖ τό ἀξίωμα,
ἔτσι καί ἡ ἀγάπη μπορεῖ νά θυσιάζεται μαρτυρικά καί κάνει τίς ἀρετές νά ἀξίζουν! 
Χωρίς αὐτήν, ἀκόμη καί τά καλά ματαιώνονται
γιατί δέν στέφονται μέ τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ τους
πού εἶναι ἡ ὠφέλεια καί ἡ σωτηρία, 
ἀλλά ἀπογυμνώνονται ἀπό τήν ἐπιφανειακή "καλωσύνη" τους 
καί μένουν ἄδεια, ἀνώφελα καί γίνονται ἀκόμα κι ἐπιζήμια!
http://www.romnios.gr/wp-content/uploads/2012/09/water_heart_love.jpg
Ὅταν παρέλθει αὐτή ἡ πρόσκαιρη ζωή,
μαζί μέ τό λυχνάρι της ὅλα θά σβήσουν καί θά πάρουν τέλος.
Καί τά καλά καί κακά.
Μά τό μόνο ἄφθαρτο ἀποτύπωμα  ἀπό τό πέρασμά της
πού θά μπορέσει νά ἐπιβιώσει ἀνεξίτηλα, ἀτελείωτα, γιά πάντα
καί πού κανένας πρόσκαιρος ἤ αἰώνιος ἄνεμος δέν θά μπορεῖ ποτέ νά σβήσει,
 θά εἶναι ἡ ἀγάπη!

http://thumbs.dreamstime.com/t/%CE%BA%CE%B1%CF%81-%CE%B9%CE%AC--%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%85-19985442.jpg 
Τήν ἀγάπη δέν μπορεῖ νά τήν ἐμποδίσει ἤ νά τήν σβήσει
οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Ἀθάνατος καί Ἄπειρος Θεός!
Γιατί ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι Ἀγάπη!
"Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν" (Ἰωά. 4, 8).
Πῶς θά μποροῦσε νά ἀρνηθεῖ ἤ νά ἀκυρώσει τόν Ἑαυτό Του;...
Ὄχι μόνο δέν τήν ἐμποδίζει καί δέν τήν σβήνει, 
ἀλλά ἀντίθετα τήν θέλει, τήν πυρπολεῖ γιά νά τήν φουντώσει κι ἄλλο
καί στό τέλος "νικιέται" ἀπό αὐτήν
 καί ἄν καί Παντοδύναμος... "μᾶς παραδίνεται"!
Ὁ ἄσωτος, ὁ τελώνης, ὁ ἐκ δεξιῶν ληστής, ἡ πόρνη καί ὁ κάθε μετανοημένος
νίκησαν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μέ τήν-ἔστω καί ὕστατη-ἀγάπη πού ἔδειξαν
πρός Αὐτόν καί τήν ἀλήθειά Του.
 http://www.agiazoni.gr/images/stories/arthro/PSIF_VIVLIO/ERWTAPOKRISEIS/IhsoysXristos.jpg   http://www.advancehealth.gr/system/assets/000/000/303/featured_352.jpg?1271156228 

Ἡ ἀγάπη διατηρεῖ τούς φίλους,
κατακτὰ τούς ἐχθρούς,
φροντίζει ἀσθενεῖς, πτωχούς, ἀδυνάτους καί ταλαιπωρημένους, 
ἀνορθώνει κατερραγμένους,
βαστάζει τούς ὄρθιους,
προστατεύει ἀπό τό κακό,
διαφυλάττει τό καλό,
σοφίζει τή μωρία, 
φωτίζει τά σκοτάδια,
στηρίζει τά βάρη,
παρηγορεῖ στά δύσκολα,
συντροφεύει τά εὔκολα,
ἐξουδετερώνει τίς ἀποστάσεις,
ζεσταίνει τήν ψυχρότητα,
ἀποδιώκει τήν ἀδιαφορία,
διαπερνᾶ τήν ὕλη,
κερδίζει καρδιές,
ἀλλοιώνει καλῶς σκέψεις,
προσεύχεται,
συγχωρεῖ,
προστατεύει, 
γλυκαίνει τά πικρά,
κατακτᾶ τόν χρόνο,
ἁπλώνεται παντοῦ σέ κάθε τόπο,
ἀγκαλιάζει τούς πάντες,
χωρᾶ τά πάντα,
δίδει ἀφειδῶς,
λαμβάνει εὐγνωμόνως,
ὐπερνικᾶ τά ἀδιέξοδα,
κάνει θαύματα!
Εἶναι ἀπό μόνη της τό θαῦμα!

Τό μόνο ἐμπόδιο πού ἐμποδίζει τήν ἀγάπη
εἶναι μόνο... τό νά μήν ἀγαπᾶς!
 Ὅποιος ἐπικαλεῖται "ἐμπόδια" 
στό νά δείξει τήν ἀγάπη του
εἶναι ὁ ἴδιος του τό ἐμπόδιο τῆς ἀγάπης!
http://static.pblogs.gr/f/201158-art-design_99941_jpg.jpg


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.