Ετικέτες

4.3.15

ΚΟΝΓΚΟ: ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ AIDS!!!

«Κάποτε στό Κονγκό ὁ Ἀρχιμάγος Καούλου ἀρρώστησε βαρειά. Κι ὅλο χειροτέρευε. Τά μάγια του δέν ὠφέλησαν σέ τίποτε. Πάνω στήν ἀπελπισία του κάλεσε τόν Ὀρθόδοξο ἰθαγενῆ ἱερέα π. Στέφανο νά τοῦ διαβάση μιά εὐχή. Πῆγε πρόθυμα ὁ σεμνός λευΐτης, ἔβαλε τό πετραχήλι του, στάθηκε δίπλα του, ἄνοιξε τό Εὐχολόγιο, διάβασε μέ θέρμη τήν εὐχή. Ἀλλά τό ποθητό ἀποτέλεσμα δέν ἦλθε. Ὁ Καούλου ξανακάλεσε τόν ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε. Παραπονέθηκε ὁ Καούλου πώς δέν ἔγινε τίποτε, ἀλλά ὁ ἱερέας τοῦ ἀπάντησε ταπεινά.
—Πῶς νά πιάση ἡ εὐχή, ἀφοῦ τό σπίτι σου, καί ἰδιαίτερα τό δωμάτιό σου, εἶναι γεμάτα ἀπό φετίχ; Πέταξε ὅλα αὐτά τά μπρούτζινα, ξύλινα, πήλινα εἰδώλια ἀπό ᾽δῶ μέσα. Μόνο ἔτσι θά πιάση ἡ εὐχή.
Τά πέταξε ὁ Καούλου, κι ὁ ἱερέας ξανάλθε καί ξαναδιάβασε τήν εὐχή. Ἀλλά καί πάλι δέν ἦλθε ἡ ἐπιθυμητή ἴασι. Σέ νέο παράπονο τοῦ Καούλου, ὁ π. Στέφανος τόν ρώτησε ἤρεμα:
—Μήπως δέν τά πέταξες ὅλα;
—Ὅλα, ἐκτός ἀπό κάνα-δύο, ἀπάντησε κομπιάζοντας ὁ Καούλου. Θά τά πετάξω, ὅμως, κι αὐτά.
Ἦλθε γιά τρίτη φορά ὁ π. Στέφανος. Τό σπίτι εἶχε πιά ἀδειάσει ἀπό τά σατανικά φετίχ. Ἡ εὐχή διαβάσθηκε καί πάλι μέ θέρμη ψυχῆς καί πίστι, ἐνῶ ὁ Καούλου παρακολουθοῦσε μέ προσοχή καί πόθο ψυχῆς.
Καί ἡ θεραπεία ἦλθε. Κι ὁ Καούλου δέν ἔμεινε στήν εἰδωλολατρία καί στά μάγια. Βαπτίσθηκε Ὀρθόδοξος Χριστιανός, λυτρώθηκε ἀπό τή δουλεία τοῦ Σατανᾶ καί πολιτευόταν πιά ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μέ καινούργιες ἀποφάσεις καί μέ τό χριστιανικό του ὄνομα Ρierre, Πέτρος. Τό Καούλου ξεχάσθηκε καί ὅλοι τόν ἤξεραν πιά ὡς μεσιέ Ρierre…
Ὁ ἐχθρός, ὅμως, τῆς ψυχῆς μας, ὁ πάγκακος διάβολος, δέν τοῦ συγχώρεσε ποτέ τήν ἀποστασία αὐτή. Σέ λίγο καιρό ἐξανεμίσθηκε στούς τέσσερεις ἀνέμους ἡ περιουσία τοῦ Ρierre. Ἡ μιά κόρη του, πού ζοῦσε σέ ἄλλη πόλι, ἀρρώστησε μέ τήν ἀνίατη ἀρρώστια AIDS καί τῆς μικρῆς ἐγγονῆς του πρήσθηκαν τά λαιμά, δέν μποροῦσε νά καταπιῆ. Μάνα καί κόρη δέν ἤθελαν νά ἐμφανίζονταν γιά νά μή τίς περιγελοῦν, ὅπως ἔλεγαν. Ὁ μεσιέ Ρierre τήν καλοῦσε ἐπίμονα νά ἔλθη νά τή δῆ, νά τήν περιποιηθῆ, ἐκείνη, ὅμως, ἀρνιόταν νά παρουσιασθῆ μπροστά του.
Μιά μέρα, κατά τήν ὁποία ὁ Ρierre συμμετεῖχε στή Θεία Λειτουργία καί προσευχόταν θερμά μέ δάκρυα καί μέ τό πρόσωπο χωμένο στίς χοῦφτες του, κάποιος τοῦ ἀνάγγειλε χαμηλόφωνα πώς ἡ κόρη του ἦλθε στό σπίτι καί τόν περίμενε. Τόν ἄκουσε ὁ Ρierre, ἀλλά δέν διέκοψε τήν προσευχή του. Ἔμεινε ὥς τήν ἀπόλυσι, σχεδόν δέν πῆρε εἴδησι ὅτι ἄδειαζε ὁ ναός… Τελικά συνειδητοποιώντας πώς ὅλοι σχεδόν εἶχαν φύγει, πῆρε τό ἀντίδωρό του καί βγαίνοντας ἀπό τό ναό κοντοστάθηκε στή βάσι τοῦ μετάλλινου σταυροῦ, πού βρισκόταν στήν εἴσοδο τῆς αὐλῆς τοῦ ναοῦ. Στή βάσι του εἶχαν φυτέψει βασιλικό, πού φουντωτός σκόρπιζε ὁλοτρόγυρα τό ἄρωμά του. Κι ἄλλη προσευχή ἐδῶ, μέ πόνο καί πίστι. Ἀσπάσθηκε εὐλαβικά τό Σταυρό, ἔσκυψε, ἔκοψε κάποια κλαδάκια τοῦ βασιλικοῦ, πῆγε γρήγορα στό σπίτι του, ἔβρασε τό βασιλικό καί πρόσφερε στήν κόρη του νά πιῆ. Τό ἤπιε ἐκείνη μέ πίστι καί δέν ἄργησε νά ἀνακτήση πλήρως τήν ὑγεία της. Τό πρόσωπό της ἔλαμψε καί πάλι γεμᾶτο σφρίγος. Περπατοῦσε μέ νεῦρο, ὅπως πρῶτα. Ὅλοι θαύμαζαν.
Κάποια μέρα ὁ ὑπεύθυνος ἀρχιμανδρίτης, ἡ ψυχή τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς στήν Κανάγκα, βρέθηκε στό ἀεροδρόμιο τῆς πόλεως γιά δουλειά. Κάποια στιγμή ὁ συνεργάτης του τοῦ εἶπε:
—Πάτερ, πάτερ· κύτταξε. Βλέπεις αὐτή τή γυναῖκα;
—Τή βλέπω· γιατί;, τί συμβαίνει;
—Τήν ξέρεις αὐτή;
—Ὄχι, ποιά εἶναι;
—Εἶναι ἡ κόρη τοῦ Ρierre.
Ἦταν μιά γεροδεμένη, στιβαρή νεαρή γυναίκα, ὅλο σφρίγος καί ζωή… Δέν θύμιζε τίποτε ἀπό τήν περιπέτεια τοῦ AIDS, τήν ὁποία εἶχε περάσει…»(Δρ, τεῦχ. 396, 58).
ΠΗΓΗ:
Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ
Ο Ἠχος των Θεϊκών Βημάτων
εκδ. Ἀγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Αθήνα 2001
TRUTH TARGET
AFRICA OF MY HEART

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.