Ετικέτες

3.3.15

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ


Γράφει ὁ Ρουμάνος π. Κωνσταντίνος Γαλερίου: «Ἐκτός ἀπ᾽ αὐτούς πού ἔρχονταν νά ἐξομολογηθοῦν, [ὁ ἱερομ. ἐξ ἐγγάμων π. Ἠλίας Τσιορούτσα (†1997), τῆς μονῆς Τσερνίκα] προσπαθοῦσε νά ἐπιστρέψη στό δρόμο τοῦ Θεοῦ καί τούς συγγενεῖς τους, πού θά εἶχαν τυχόν πέσει σέ διάφορα ἁμαρτήματα. Σέ μία μαθήτριά του ὀνόματι Θεοδώρα Σ., ἀπ᾽ τό Βουκουρέστι, τῆς ἔλεγε ἐνίοτε γιά τόν πατέρα της Θεόδωρο, πῶς θά τόν πλησίαζε [αὐτός]. Νά ἔτσι. “Θεόδωρε, Θεόδωρέ μου, σοῦ ἀρέσει τό κρασί;...”. Ἐκεῖνος θ᾽ ἀπαντοῦσε, ναί. Κοντά σ᾽ αὐτό θ᾽ ἀριθμοῦσε καί τ᾽ ἄλλα ἁμαρτήματά του. Ὁ πατήρ κατόπιν θά τόν συμβούλευε καί θά τοῦ διάβαζε καί τή συγχωρητική εὐχή».

Ὁ π. Κλεόπας Ἠλίε γράφει: «Ὁ ἐμπνευσμένος ἀπ᾽ τό Θεό ψαλμωδός Δαβίδ λέει· μακάριος ἐκεῖνος ὁ χριστιανός, ὁ ὁποῖος θά συντρίψη τίς ἁμαρτίες του στήν πέτρα-Χριστό, ὅσο εἶναι ἀκόμα μικρές σάν βρέφη, διότι ἄν θά μεγαλώσουν, θά μᾶς ὑποδουλώσουν στά πάθη καί αὐτά θά μᾶς σκοτώσουν (Ψ 136, 9)».

Ἀκόμα: «Ἀδελφέ, ὅταν βλέπης ὅτι στό σπίτι ἀσθενεῖ ὁ πατέρας σου ἤ ἡ μητέρα σου..., δέν καλεῖς πρῶτα τόν γιατρό, ἀλλά τόν ἱερέα. Διότι ὁ γιατρός δέν μπορεῖ νά προσθέση οὔτε ἕνα λεπτό στή ζωή μας. Καί ἄν μπορέση νά μακρύνη λίγο τήν ζωή μας, αὐτό δέν τό κάνει ἀπό τόν ἑαυτό του. Τό πᾶν ἔγκειται στή θέλησι τοῦ Θεοῦ! Νά καλῆς τόν ἱερέα καί νά τοῦ λές: “Πάτερ, ἔλα καί ἐξομολόγησε τόν πατέρα μου ἤ τή μητέρα μου σύμφωνα μέ τά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας”. Καί ὁ ἱερέας νά τόν ρωτᾶ ἐάν ἔκανε τό τάδε ἤ τό τάδε ἁμάρτημα, ἔτσι ἤ ἔτσι, τό ἕνα καί τό ἄλλο...».

«—Πῶς ἐξομολογούσατε στίς φυλακές τοῦ Ἀιούντ, π. Δημήτριε [Μπεζάν];
—Πολύ εὔκολα. Τούς ἐξομολογοῦσα στό κελί τους ἤ ἀπ’ τόν τοῖχο. Ἄν καθόμουν μέ τό στόμα στόν τοῖχο, μέ ἄκουγε πολύ καλά.
—Πῶς, ἐξομολογούσατε διά μέσου τοῦ τοίχου;
—Πρῶτα ἔβαζα ἐγώ τό αὐτί στόν τοῖχο κι ἄκουγα τήν ἐξομολόγησι τῶν ἁμαρτιῶν. Μετά ἔβαζαν αὐτοί τό αὐτί στόν τοῖχο καί τούς ἔδινα συμβουλές.
—Τή συγχωρητική εὐχή πῶς τή διαβάζατε;
—Πάλι μέσω τοῦ τοίχου. Μόνο σ’ αὐτούς πού ἦταν στό κελί μου, ἔκανα τήν κανονική ἐξομολόγησι.
—Ἐξομολογήσατε πολλούς διά μέσου τοῦ τοίχου;
—Ἑκατοντάδες».

Ἔλεγε ὁ ὅσ. Γεώργιος Καρσλίδης: «Τά πιάτα στά ὁποῖα τρῶς ἄπλυτα τ᾽ ἀφήνεις; Βάζεις φαγητό σέ ἄπλυτα πιάτα; Γίνεται κάτι τέτοιο; Ἀφοῦ δέν βάζεις φαγητό σέ ἄπλυτα πιάτα, τότε πῶς θές νά κοινωνήσης; Πῶς θά κοινωνήσης, ἄν δέν καθαρίσης πρῶτα τήν ψυχή σου;».

ΠΗΓΗ:

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ

Η Εξομολόγηση - Μετάνοια: Το Αντικλείδι του Παραδείσου

εκδ. Άγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Αθήνα 2012


ΩΡΕΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


TRUTH TARGET

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.