Ετικέτες

27.8.15

Περί της νέας εκδόσεως Εκκλησιαστικού Ημερολογίου απο την Φωτεινή Γραμμή.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝτηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»
( ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 64)

26.8.2015
http://www.fotgrammi.gr

1. Κάθε γέννηση δὲν εἶναι μόνο μία νέα ἀρχή, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἄγγελμα καλῆς θελήσεως, τὸ ὁποῖο ἐπαληθεύει στόχους, ἐνημερώνει, χρησιμεύει, γίνεται ἀναντικατάστατος βοηθός .... ὅλων.
Καὶ εἶναι καὶ ἕνας Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως, ὁ ὁποῖος διδάσκει, ψυχαγωγεῖ, ὑπενθυμίζει, ἐξηγεῖ, θέτει εἰς τάξη ἢ ταξινομεῖ τὸ χρόνον, τοὺς μῆνες, τὶς ἑορτές.

2. Ἀποφασίσαμε ἐφέτος νὰ πρωτοτυπήσουμε καὶ νὰ ἐκδώσουμε ἀρχὲς Σεπτεμβρίου τὸ Θρησκευτικὸ Ἡμερολόγιο, πού, ὡς γνωστόν, ἀρχίζει τὴν 1η Σεπτεμβρίου καὶ τελειώνει τὴν 31η Αὐγούστου.
Ἀρχίζουμε συνεπῶς μὲ τὸ ἀναλυτικὸ Ἑορτολόγιό μας ἀπὸ τὴν ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ, δηλαδὴ μὲ τὴν Πρωτοχρονιά τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου.
Αὐτὸ ἀποτελεῖ μία ὑπερσυλλογικὴ προσπάθεια ἐθελοντῶν καὶ φίλων, γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν ζητήματα παιδείας,∙ μοναδικὰ θέματα Ὀρθοδοξίας, ἱερά.
Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ εὐχόμεθα εἰς ὅλους τοὺς παραλῆπτες καὶ ἀναγνῶστες τοῦ Ἑορτολογίου ἐκ μέσης καρδίας, χρόνια πολλά, ὑγεία καὶ πᾶν ἀγαθό. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ ἀνανήψουμε -ἀναγεννηθοῦμε, ἐπιστρέφοντας στὶς ρίζες μας καὶ νὰ γλυτώσουμε, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Του ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμὸ στὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες.

3. Παρὰ τὴν μεγάλη στενότητα τοῦ χώρου, θεωρήσαμε σκόπιμο νὰ συμπεριλάβουμε καὶ μερικοὺς πίνακες, ὡς π.χ. τῶν νηστειῶν καὶ Πασχάλιο μέχρι τὸ ἔτος 2055.
Μετὰ τὸ Ἑορτολόγιο συμπεριλαμβάνονται οἱ σπουδαιότερες εὐχὲς καὶ προσευχὲς ἑνὸς Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, διότι «Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.» (Ματθ. 17,21).

4. Ἀκολουθοῦν σύντομες ἀναφορὲς, ἐνέργειες – προοπτικὲς καὶ προτροπὲς τῶν φορέων μας:
Σωματείου
«οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν
καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου
«Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

5. Δυστυχῶς ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναπτύξουμε οὔτε τηλεγραφικῶς πληθώρα σπουδαιοτάτων διεθνῶν καὶ ἐθνικῶν ἐγκυκλοπαιδικῶν θεμάτων καὶ γεγονότων. Ἐν τούτοις χάρις εἰς τὴν ἁπλὴ καὶ ὑποτυπώδη ἐγκυκλοπαιδικὴ ἐνημέρωση τῶν μὴ ἐπιστημόνων φίλων, ἀγωνισθήκαμε νυχθημερὸν νὰ κάνουμε σταχυολογήματα τῶν σπουδαιοτέρων γεγονότων, κυρίως ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς.
Ἐλπίζουμε οἱ φίλοι ἀναγνῶστες νὰ δείξουν τὴν δέουσα κατανόηση.

6. Μὲ τὸ ἡμερολόγιο μαζὶ θὰ στείλουμε καὶ τὸ τεῦχος 64 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», γιὰ νὰ ἐξοικονομοῦμε σπατάλη χρόνου καὶ χρήματος, διότι στενάζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς πολὺ δυσβάστακτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, ἀλλά, δυστυχῶς, ἐλάχιστοι μᾶς ἀντιλαμβάνονται, οἱ περισσότεροι προσποιοῦνται ὅτι δὲν μᾶς ἀντιλαμβάνονται, μέχρι σημείου ποὺ μερικοὶ δὲν ἔχουν τὴν στοιχειώδη εὐσυνειδησία οὔτε νὰ μᾶς ἐνημερώνουν γιὰ ἀλλαγὴ διευθύνσεως τους.

7. Ὅποιοι ἐνδιαφέρονται, μποροῦν νὰ δώσουν τὴν ταχυδρομικὴ ἤ τὴν ἠλεκτρονικὴ διευθυνσή τους καὶ εὐχαρίστως νὰ τοὺς στέλνουμε δωρεὰν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμῆς», μὲ μοναδικὴ ἀποζημίωσή μας -ἠθικὴ ἱκανοποίηση τὴν περαιτέρω διάδοση τῶν ἰδεῶν.
Ὁ ἐκμαυλισμός, ὁ ἐκφυλισμὸς καὶ ὁ σοδομιτισμὸς πολλαπλασιάζονται, δυστυχῶς, καὶ στὴν Ἑλλάδα μας μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο (ὄχι μόνον στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα ἀλλὰ καὶ στὴν ὕπαιθρό μας), ὥστε ἐφθάσαμε μέχρι τὸ σημεῖο νὰ διερωτᾶται κανείς, ἄν πρέπει νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ ἐξωτερικὲς ἱεραποστολὲς ἤ ὁ ἐσωτερικὸς ἐπαναευαγγελισμός, γιὰ νὰ ἀναχαιτισθῇ τὸ κακὸ καὶ νὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ γλυτώσουμε καὶ νὰ μὴ ἔχουμε τὴν τύχη τῆς Πομπηίας, τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρων καὶ λοιπῶν συμφορῶν ἐκ τοῦ παλιμβαρβαρισμοῦ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
http://www.fotgrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.