Ετικέτες

23.4.16

Ο ΠΑΠΑΣ ΜΕΡΟΛΗΠΤΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)


Ὁ Πάπας μεροληπτεῖ σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Πάπας, κατὰ τὸ ταξίδι του στὴ Λέσβο, μερολήπτησε ὑπὲρ τῶν μουσουλμάνων, ἀδικώντας τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας. Στὶς 21 Ἀπριλίου τὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο Reinformation.tv ἔγραψε ὅτι κατὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴ Ρώμη πῆρε μαζί του στὸ ἀεροπλάνο τρεῖς μουσουλμανικὲς οἰκογένειες, μὲ δώδεκα μέλη συνολικά. Ὑποψήφιες νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὸ ἀεροπλάνο τοῦ Πάπα ἦσαν καὶ δύο χριστιανικὲς οἰκογένειες ἀπὸ τὴ Συρία. Κατὰ τὶς πληροφορίες τοῦ ξένου πρακτορείου τὰ σπίτια τους στὴ Δαμασκὸ ἰσοπεδώθηκαν ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ οἱ τζιχαντιστὲς ἔσφαξαν τὴ σύζυγο τῆς μίας οἰκογένειας, μητέρα δύο παιδιῶν, γιατί «δὲν θέλησε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν πίστη της», ὅπως δήλωσε ὁ σύζυγός της.
.            Πάπας πέλεξε ν μν πάρει μαζί του τς δύο βασανισμένες γι τν πίστη τους χριστιανικς οκογένειες. Θέλοντας στὸ ἀεροπλάνο νὰ δικαιολογηθεῖ γιὰ τὴν ἐπιλογή του ἔριξε τὸ βάρος στὶς ἑλληνικὲς ἀρχές. Ὅπως εἶπε, πῆρε μαζί του μόνο μουσουλμάνους, ἐπειδὴ στὴ Λέσβο δὲν εἶχαν τακτοποιηθεῖ τὰ χαρτιὰ τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν. Σχολιάζοντας τὴν παπικὴ δικαιολογία τὸ ξένο εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο σημειώνει ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς δὲν διευκόλυναν τὴ συμπλήρωση τῶν χαρτιῶν τῶν συγκεκριμένων χριστιανῶν τῆς Συρίας ποὺ καταστράφηκαν ὁλοσχερῶς οἱ περιουσίες τους, ποὺ μεταξὺ αὐτῶν εἶχαν τραγικὸ θύμα καὶ ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ ἀπάνθρωπους διωγμούς. Σημειώνεται πὼς μὲ παρόντα τὸν κ. Τσίπρα, ἂν ὁ Πάπας ἔδειχνε τὴ διάθεση νὰ πάρει μαζί του τοὺς χριστιανοὺς – θύματα τῶν βιαιοτήτων τῶν τζιχαντιστῶν καὶ τῆς πολιτικῆς τῶν μεγάλων δυτικῶν δυνάμεων, δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ μὴν ἱκανοποιηθεῖ ἡ ἐπιθυμία του καὶ οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς νὰ μὴν τακτοποιήσουν τὰ χαρτιὰ τῶν χριστιανῶν προσφύγων.
.           Ἡ ἄποψη τοῦ ξένου πρακτορείου εἰδήσεων εἶναι ὅτι ὁ Πάπας ἐνήργησε εἰς βάρος τῶν ἀγρίως διωκομένων προσφύγων Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ ὑπὲρ τῶν μεταναστῶν μουσουλμάνων γιὰ λόγους ἐπικοινωνιακοὺς καὶ γιὰ νὰ καλοπιάσει τοὺς μουσουλμάνους. Ἂν εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος, σημειώνει τὸ πρακτορεῖο, ἔκανε λάθος. Οὐδέποτε οἱ μουσουλμάνοι θὰ ἀλλάξουν τὶς ἰδέες τους γιὰ τὴν Εὐρώπη. Τοὺς εὐρωπαίους τοὺς βλέπουν ὡς τοὺς ἀπογόνους τῶν σταυροφόρων καὶ τὴν Εὐρώπη ὡς χῶρο ποὺ ἀπέτυχαν ἕως τώρα καὶ πρέπει νὰ τὸν κατακτήσουν. Ἐπειδὴ ὁ Πάπας οὔτε ἀφελὴς εἶναι οὔτε ἀνιστόρητος, φαίνεται ὅτι στὸ ὄνομα τῆς ἐπικοινωνίας ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν ἐπερχόμενο ἐξισλαμισμὸ τῆς Εὐρώπης.
.           Τὸ τραγικὸ εἶναι πὼς στὴ λογική του ὁ Πάπας ἔχει μαζί του τὸν πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο. Στὴν κοινὴ δήλωσή τους ἐκφράζουν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ τραγωδία ἀφορᾶ κυρίως τοὺς μουσουλμάνους καὶ «συμπεριλαμβάνει» τοὺς Χριστιανούς… Τὴν τραγωδία ὅμως στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία τὴν βίωσαν οἱ Χριστιανοί. Ὅσοι δὲν δέχθηκαν νὰ ἐξισλαμιστοῦν ἐσφάγησαν, καταστράφηκαν ὁλόκληρα χριστιανικὰ χωριὰ καὶ μοναστήρια, ἀπήχθησαν ἐπίσκοποι καὶ μοναχές. Τὸ 80% τῶν Χριστιανῶν στὶς δύο αὐτὲς χῶρες ἐξοντώθηκαν ἢ βιαίως ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες. Οἱ πραγματικοὶ θρησκευτικοὶ πρόσφυγες εἶναι οἱ Χριστιανοί. Οἱ Μουσουλμάνοι εἶναι κυρίως μετανάστες.
.           Ἐπὶ πλέον ὁ Πάπας καὶ οἱ δύο Ὀρθόδοξοι πρωθιεράρχες στὴν κοινή τους δήλωση διαπιστώνουν ὅτι ἡ Εὐρώπη «ἀντιμετωπίζει μία ἀπὸ τὶς πιὸ σοβαρὲς ἀνθρωπιστικὲς κρίσεις ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου», καὶ κάνουν ἔκκληση στοὺς Εὐρωπαίους νὰ δείξουν τὸν ἀνθρωπισμό τους. Σημειώνουν ἀκόμη τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό, «ποὺ μὲ γενναιοφροσύνη ἀνταποκρίνεται στὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση, τῆς ὁποίας σηκώνει μεγάλο βάρος». Ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρώπης δὲν προκάλεσαν τὴν κρίση. Οἱ ΗΠΑ καὶ μαζί τους ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία τὴν προκάλεσαν. Αὐτὲς θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες. Ἀλλὰ ἕως τώρα κυρίως οἱ ΗΠΑ μένουν στὸ ἀπυρόβλητο καὶ δὲν ὑφίστανται ὁποιαδήποτε συνέπεια γιὰ τὴ συμφορὰ ποὺ προκάλεσαν… Λέγεται ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν 55.000 μετανάστες καὶ πρόσφυγες. Μὲ τὴν ἀποστολὴ τέσσερις φορὲς πέντε ἀεροπλανοφόρων θὰ πήγαιναν ὅλοι οἱ πρόσφυγες στὶς ΗΠΑ, μία τεράστια σὲ ἔκταση χώρα καὶ μὲ τεράστιες ἀκόμη δυνατότητες νὰ ἀπορροφήσει πολλοὺς μετανάστες. Ὁ Πάπας γιατί δὲν κάνει ἔκκληση στὰ ἀνθρωπιστικὰ αἰσθήματα τῶν Ἀμερικανῶν νὰ ἀποσυμφορήσουν τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ πάρουν τὸ βάρος ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ στὴν παροῦσα γιγαντιαία μετακίνηση μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν; Τί ἐμποδίζει τὸν Πάπα νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴ γλώσσα τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τῆς διπλωματίας καὶ νὰ μιλήσει τὴ γλώσσα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης;….-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.