Ετικέτες

18.5.16

Παγκόσμιο προσκύνημα στην εορτή Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανίας [14-5-2016]


Τελέσαμε τὴν πανήγυρη τὸ Σάββατο 14.5.2016, πρὸς διευκόλυνση τῆς μισῆς Ἑλλάδος ποὺ ἑορτάζει τοὺς Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες καὶ Ἑλένες καθὼς καὶ λόγῳ τῆς κατὰ τὸ ἑπόμενο Σαββατοκύριακο ἐπετείου τῆς γενοκτονίας τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν Ποντίων καὶ Ἀρμενίων.
Συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς καὶ πολλοὶ ἱερεῖς.

Ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας & Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος ἔφερε καὶ δώρισε στὸ Ναό μας τμῆμα ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίαςπολὺ μεγάλη εὐλογία γιὰ ὅλους.
Στὴν ὁμιλία του ἀνέλυσε τὸν βίο καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγ. Παύλου καὶ ἐπαίνεσε δεόντως τὴν σθεναρὰ καὶ σφοδρὴ ἀντίδραση τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου κατὰ τῶν ἀντεθνικῶς δρώντων καὶ τῶν ἀπάνθρωπων ἀντικοινωνικῶν καὶ ἀντιχρισταινικῶν νόμων.

Οἱ πάντες ἐνθουσιάθηκαν ἐπίσης καὶ μὲ τὶς μεστὲς νοημάτων ὁμιλίες :
τοῦ Προέδρου τῶν φορέων μας
καὶ
τοῦ Προέδρου τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημητρίου Ἐλ Χούρυ.


Γιὰ νὰ μὴ κουράσουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδας μας www.fotgrammi.grFacebookOι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, ἐπισυνάπτουμε τὶς ὁμιλίες τοῦ Προέδρου
καὶ τοῦ κ. Ἐλ Χούρυ

Ὁ ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ μᾶς ἀπέστειλε μεγάλο τιμητικὸ ἄγημα καὶ ὡς ἐκπρόσωπό του τὸν Διοικητὴ τῆς ΑΣΔΕΝ Στρατηγὸ κ. Ἀνδρέα Ἠλιόπουλο.

Παρευρέθησαν ἐπίσης ὁ γραμμετὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Νιγηρίας κ. Emmanuel Oparahocha καὶ ὁ ἐκ Νιγηρίας Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Kornilios Osuzi, ὁ πατὴρ Εὐάγγελος Λίαπης, Ταγματάρχης τοῦ Θρησκευτικοῦ Σώματος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ ἀλεξιπτωτιστὴς ἐλευθέρας πτώσεως, ὁ Καθηγητὴς κ. Ἀλέξιος Παναγόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Ἀροανίας κ. Σπυρ. Κουρής καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀκολούθησαν τὴν ἱερὰ λιτανεία στὸ ἱστορικὸ γενέθλειο οἴκημα τοῦ Ἁγ. Παύλου.
Μᾶς ἑτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ἑκατοντάδες φίλοι καὶ θαυμαστὲς τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους .

Ἐξ αὐτῶν ἐβραβεύθησαν οἱ παρευρεθέντες Πρέσβεις, οἱ ὁποῖοι παρέλαβαν ἀντιστοίχως τὶς βραβεύσεις τους ὡς κατωτέρω :

1.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος ἀπὸ τὸν τ. Ὑπουργὸ κ. Ἀνδρέα Ζαΐμη,
ὡς διαπρύσιος Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ μέγας εὐεργέτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου
εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων.


2.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἀπὸ τὸν, Ἀρεοπαγίτη κ. Ἀνδρέα Τσόλια
διὰ τὸ Θρησκευτικὸ καὶ Ἐθνικὸ αὐτοῦ ἔργον, διὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν αὐτοῦ, ἰδίᾳ δὲ ὡς διαπρύσιος Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
3.Ὁ ταπεινός, εὐλαβής καὶ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπίτιμο μέλος τοῦ Σωματείου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», μέλος τῆς ἐξουσιοδοτημένης ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπιτροπῆς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Λαζουρά,
ὡς οὐσιαστικὸς παράγων προωθήσεως τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος πρὸς πάντα ἁρμόδιον.

4.Ὁ Καθηγητής, Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρωποῦ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο,
διὰ τὴν πνευματικὴν ἀνάτασιν καὶ ἀναζωογόνησιν ψυχῶν μὲ ταυτόχρονον ἐντρύφημα εἰς τὴν καθοδήγησιν τῶν νέων τοῦ ἔθνους μας πρὸς τὰς ἐθνικὰς μουσικὰς παραδόσεις.

5.Ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βυτίνας π. Νικόλαος Ντάβος ἀπὸ τὸν  Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο,
ὡς σεμνὸς καὶ ταπεινὸς Λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου,
ταυτοχρόνως δὲ μετὰ τῶν τέκνων του συναρπάζοντες καὶ ἐμψυχώνοντες τοὺς Ἕλληνας μὲ ἀθάνατα δημοτικὰ ἄσματα.


6.Ὁ Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ ἀπὸ τὸν Συνταγματάρχη κ. Νικόλαο Οἰκονόμου,
ὡς διακριθεἰς διὰ τὸ Ὀρθόδοξον πνεῦμα, τὴν φιλοπατρίαν καὶ γενναιότητα, ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν διαρκῆ ἀναζήτησιν τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀληθείας.

7. Ὁ Δρ Χημικός, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Χαράλαμπος Μπούσιας ἀπὸ τὸν ἐ. Πρόεδρο τῆς Παγκαλαβυρινῆς Ἑνώσεως δικηγόρον κ. Γεώργιο Κοσμά,
ὡς διακριθεὶς διὰ τὴν πολύτιμον προσφοράν του εἰς τὴν βυζαντινὴν τέχνην καὶ ἐν γένει εἰς τὰ γράμματα.
8. Ὁ ἐπιχειρηματίας κ. Κων/νος Δρίτσας ἀπὸ τὸν παλαιὸν φίλον τῶν φορέων μας, ἀγωνιστὴ κ. Φώτη Πλατανίδη,
ὡς ἐργαζόμενος ἀνιδιοτελῶς καὶ ἀκαταπαύστως διὰ τὴν διάδοσιν καὶ πραγματοποίησιν τῆς ἰδέας τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ προσφέρων κατὰ τὰς δυνατότητάς του.


9. Ὁ ἐπιχειρηματίας κ. Ἰωάννης Πιστιόλας ἀπὸ τὸν κ. Φώτη Πλατανίδη,
ὡς διακρινόμενος διὰ τὸ ἦθος, τὴν φιλανθρωπίαν καὶ
τὴν φιλοπατρίαν του.

10. Ἡ διδασκάλισσα, διευθύντρια τῶν ἀπὸ 75 ἐτῶν λειτουργούντων Σχολῶν Χατζήβεη κ. Γεωργία Χατζήβεη ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Παγκαλαβριτινῆς κ. Δημήτριο Βαρβιτσιώτη,
ὡς ἀναλωνομένην εἰς τὴν μετ’ἀγάπης καὶ στοργῆς
ὑψηλοῦ ἐπιπέδου μόρφωσιν τῶν ἑλληνοπαίδων,
δημιουργοῦσα ὁλοκληρωμένας προσωπικότητας,
κυρίως δὲ ἄτομα μὲ ἀνεπτυγμένον τὸ συναίσθημα τῆς πνευματικότητος καὶ τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας,
ἡ ἰδία οὖσα ταυτοχρόνως Πρόεδρος τῆς
Φιλανθρωπικῆς ὀργανώσεως «Ἄνθρωποι ἀγάπης».


11. Ὁ  κ. Πέτρος Φοίφας ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ καὶ ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἀγωνιστικῆς Ὁμάδος «Ἅγιος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος» καὶ τῆς κοσμίας ἱστοσελίδος «Ἑλληνικὴ Ναύς» ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Παγκαλαβριτινῆς Ἑνώσεως κ. Δημήτριο Βαρβιτσιώτη,
ὡς ἀγωνιζόμενος μετὰ τῶν ἀγνῶν συνεργατῶν του διὰ τὰς αἰωνίους ἀξίας τῆς Φυλῆς μας, Θρησκείαν, Πατρίδα, Οἰκογένειαν.


12. Ὁ Οἰκονομολόγος ὁμογενῆς διαβιὼν εἰς τὴν μακρυνὴν Ἀριζόνα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, μεταφέρων τοὺς χαιρετισμοὺς τῆς Ἱ.Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Ἀριζόναςκ. Χρῆστος Σωτηρίου ἀπὸ τὸν ἐ. Καθηγητὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κων/νο Νιάρχο,
ὡς φλεγόμενος διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ ταχθεὶς δι ’ὅλην τὴν ζωήν του
εἰς τὸν σκοπὸν αὐτόν.


13. Ὁ Δικηγόρος, Συγγραφεὺς κ. Χαράλαμπος Ἄνδραλης ἀπὸ τὸν ἐ.  Καθηγητὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κων/νο Νιάρχο,
ὡς διακριθεὶς εἰς τὴν νομικὴν ἐπιστήμην καὶ ταυτοχρόνως εἰς τὴν ἀδιάπτωτον θεολογικήν-ἐθνικὴν γραμματείαν.
14. Ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Καλαβρύτων, Χοράρχης καὶ Καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος ἀπὸ τὸν ἐ. Καθηγητὴ τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, Ἄρχοντα Μουσικοδιδάσκαλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μουσουργὸν κ. Διαμαντὴ Μαυραγάνη,
διὰ τὴν λίαν ἐπιτυχῆ δραστηριοτητά του εἰς τὴν Βυζαντινὴν Μουσικήν.


Ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαός, παρεκάθησαν στὸ «σπαρτιάτικο» γεῦμα καὶ ἔμειναν ἐνθουσιαμένοι μὲ τὴν ἀβραμιαία φιλοξενεία, ἰδίως μὲ τὸν «ἀθάνατο» οἶνο, εἰδικὰ ἐμφυαλομένο γιὰ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

Οἱ πάντες κατενθουσιάσθηκαν ἀκόμη ἀπὸ τὴν γνήσια δημοτικὴ μουσικὴ καὶ τὰ τραγούδια :
τοῦ ἀκούραστου Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καθηγητοῦ πατρὸς Χρίστου Κυριακόπουλου  καὶ τοῦ ἐπίσης ἀκάματου πατρὸς Νικολάου Ντάβου, τοῦ υἱοῦ του π. Βασιλείου Ντάβου, ποὺ ἔπαιξε λαοῦτο καὶ τοῦ υἱοῦ του Εὐαγγέλου, ποὺ ἔπαιξε κλαρίνο. Τοὺς συνόδευε στὰ δημοτικὰ τραγούδια ὁ πατὴρ Ἀθανάσιος Ἀσημακόπουλος.


Ὅλοι οἱ ὑψηλοὶ καλεσμένοι μας μᾶς ἐτόνιζαν ὅτι οἱ ἀνιδιοτελεῖς αὐτοὶ καλλιτέχνες μας μᾶς προσέφεραν ἕνα πρόγραμμα ὑψίστης ποιότητος, ἐν συγκρίσει μὲ ἰδιοτελεῖς καὶ ἐπαγγελματίες «καλλιτέχνες».

Θὰ ἦταν ἀσύγνωστος παράλειψη, ἄν δὲν εὐχαριστούσαμε καὶ τοὺς διδασκάλους καὶ καθηγητὲς κ. Διαμαντὴ Μαυραγάνη, καὶ κ. Κωνσταντίνο Νιάρχο, στοὺς ὁποίους, εὐγενέστατα φερόμενος, ὁ παντοτινὸς φίλος, Πρωτοψάλτης κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος παρεχώρησε τὴν διεύθυνση τοῦ ἀναλόγιου.


Τὴν ἄριστη βυζαντινὴ χορωδία συμπλήρωσαν οἱ δικηγόροι Χαράλαμπος Ἀνδραλης  καὶ Νικόλαος Κανελλόπουλος.

Ὅλοι μαζὶ μεταρσίωσαν τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές, ποὺ εἶχαν ἀναγκασθῆ νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ τὶς 4.00 τὸ πρωί ἤ καὶ νωρίτερα, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ παρευρεθοῦν στὴν πανήγυρη, καὶ τοὺς ἀποζημίωσαν δεόντως.

Τέλος συγχαίρουμε τὴν Ἀστυνομία Κλειτορίας Καλαβρύτων, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπρόλαβε τὴν ἄναρχη στάθμευση καὶ μπόρεσαν νὰ περάσουν ἄνετα τὰ μεγάλα λεωφορεῖα μὲ τοὺς πιστούς.

Θεωροῦμε καθῆκον μας νὰ εὐχαριστήσουμε δημοσίως ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν μεγάλη ἐπιτυχία, ἐθελοντὲς καὶ φίλους, ἰδίως τοὺς ἀνιδιοτελεῖς καλλιτέχνες, εὐχόμενοι ἐκ μέσης καρδίας νὰ τοὺς ἀναμείψει ὅλους ὁ Θεός.

Ἡ ἐπιστροφὴ ἔγινε μέσῳ τῶν ἀξιοθεάτων :
Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Λαύρας, 

Τόπο Θυσίας Καλαβρυτινῶν 

καὶ Ἱ. Μονὴ Μεγάλου Σπηλαίου

ὅπου κατενθουσιάσθησαν οἱ προσκυνητές.

Ἔτσι ἔκλεισε ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ ἡμέρα.

Τέλος θεωροῦμε ἐπιβεβλημένο νὰ ζητήσουμε συγγνώμη ἀπὸ τὶς δεκάδες χιλιάδες φίλους, ποὺ τοὺς εἴχαμε παρακαλέσει φορτικὰ νὰ διαδώσουν καὶ σὲ ἄλλους τὴν μετάδοση ὅλων τῶν παραπάνω  μέσῳ τῶν Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας Πειραιῶς καὶ τοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ T.V. Δυστυχῶς ὅμως «ἐμείναμε στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ».

Εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε, ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας ἰδίως τῆς προοπτικῆς μας γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, πολὺ σύντομα νὰ προσέλθουν ἐθελοντὲς καὶ νὰ ἀναλάβουν ζωντανὲς ἐκπομπές μας μέσῳ τῆς διαδικτυακῆς τηλεοράσεως μας, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸ δόγμα τοῦ ἀντικεμένου ἡμῶν «διαίρει καὶ βασίλευε» καὶ νὰ ἐπικρατήσει τὸ «ἐν τῇ ἑνότητι ἡ ἰσχύς» γιὰ νὰ δυνάμεθα, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ κάνουμε θαύματα καὶ νὰ μὴ ἐκλιπαροῦμε ἄλλους.

Διότι ἡ λαϊκὴ ρήση μᾶς κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου :
«Ἄν δὲν ἔχεις νύχια να ξυστεῖς μὴ περιμένεις νὰ σε ξύσουν ἄλλοι».

Διότι ἔτσι, δυστυχῶς, στερήσαμε τὴν εὐκαιρία σὲ ἑκατομμύρια φίλους τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Πάυλου καὶ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ ἀπολαύσουν τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο αὐτὸ γεγονός…


Τὰ Δ.Σ. τῶν φορέων μας
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
http://www.fotgrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.