Ετικέτες

9.9.16

Ὁ πιὸ ἀρνητικὸς λαὸς στὴν εὐθανασία εἶναι οἱ Ἕλληνες βάσει πανευρωπαϊκῆς ἔρευνας! Δόξα τῷ Θεῷ!


Το Τom Heneghan γιὰ τὸ Reuters
Ὑπὲρ τῆς νομιμοποίησης τῆς ὑποβοηθούμενης εὐθανασίας ἐμφανίζονται ἰσχυρὲς πλειοψηφίες δυτικοευρωπαίων σύμφωνα μὲ πρόσφατη δημοσκοπική ἔρευνα.
Τὶς ἐρωτήσεις στὴν πρόσφατη ἔρευνα γιὰ την ευθανασία εθεσε ἠ Ένωση Ἰατρικῶν Συνηγόρων Ἐλβετίας (SMLA) καὶ διεξήχθη σὲ 12 διαφορετικὲς χῶρες καὶ δημοσιεύθηκε τὸ 2012. Στὴν Αὐστρία, τὴ Μεγάλη Βρετανία, τὴ Δανία, τὴ Φινλανδία, τὴ Γαλλία, τὴ Γερμανία, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἰρλανδία, τὴν Ἰταλία, τὴν Πορτογαλία, τὴν Ἱσπανία καὶ τὴ Σουηδία.

Σχεδὸν τὰ 3/4 τῶν ἐρωτώμενων ἀπάντησαν ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν τὴν ἐπιλογὴ πῶς καὶ πότε θὰ πεθάνουν. Ἀντίστοιχο ποσοστὸ ἀπάντησε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ τὸν ἑαυτό του νὰ ἐπιλέγει τὴν μὴ ὑποβοηθούμενη εὐθανασία ἂν ἔπασχε ἀπὸ ἀνίατη νόσο, σοβαρὴ ἀναπηρία ἢ....

ἀφόρητους πόνους χωρὶς θεραπεία.
Ἃς δοῦμε ὅμως τί πιστεύουν οἱ ἐρωτώμενοι κάθε χώρας ξεχωριστά:

Οἱ Γερμανοὶ εἶναι οἱ πιὸ θετικοὶ στὸ θέμα τῆς εὐθανασίας μὲ τὸ 87% ὅσων συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα νὰ εἶναι ὑπὲρ

Ἡ Δανία βρίσκεται στὴν 11η θέση μὲ τὸ 71% τῶν ἐρωτηθέντων νὰ εἶναι ὑπὲρ

Οἱ πιὸ ἀρνητικοὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἰδέα ἦταν οἱ Έλληνες με ποσοστὸ 52%, τὸ χαμηλότερο ὅλων των χωρῶν ποὺ συμμετεῖχαν

Οἱ Ἰσπανοὶ δήλωσαν ὅτι θὰ ζητοῦσαν βοήθεια προκειμένου νὰ προχωρήσουν σὲ εὐθανασία σὲ ποσοστὸ 78%

Οἱ Γάλλοι κρίνουν τὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία θετικά σε ποσοστὸ 75%

Οἱ Βρετανοὶ λένε "ναὶ" σὲ ποσοστὸ 71%

Περισσότεροι πάντως ἀπὸ τὰ 3/4 ὅσων συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα δήλωσαν ὄτι μονο γιατροί θα ἔπρεπε νὰ μποροῦν νὰ κάνουν κάτι τέτοιο.

Στὸ συμπέρασμά τους οἱ ἐρευνητὲς καταλήγουν ὅτι τὰ ἀποτελέσματα τῆς δημοσκόπησης θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν τοὺς πολιτικοὺς νὰ ἐπανεξετάσουν τὴν νομολογία ἀναφορικὰ μὲ τὴν εὐθανασία ἢ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία, ἢ τὴν μὴ ὑποβοηθούμενη εὐθανασία.

Σήμερα μόνο 4 χῶρες ἐπιτρέπουν τὴν εὐθανασία, τὸ Βέλγιο, τὸ Λουξεμβοῦργο, ἡ Ὀλλανδία καὶ ἡ Ἐλβετία.

Τὴν ἴδια ὥρα ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση ἔχει προτείνει τὴν νομιμοποίησή της ἀρκεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει οἰκονομικὸ ὄφελος γιὰ τὸν γιατρὸ καὶ στὴν Γαλλία ἐξελίσσεται κοινωνικὴ διαβούλευση γιὰ τὸ ἂν πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ ἢ ὄχι.

Οἱ ὑπάρχουσες ἀπαγορεύσεις ἔχουν ὁδηγήσει στὴν ἀνάπτυξη αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλεῖται «τουρισμὸς εὐθανασίας». Ἀσθενεῖς δηλαδὴ ποὺ θέλουν νὰ βάλουν τέλος στὴ ζωή τους, κυρίως ἀπὸ τὴν Γερμανία, τὴ Γαλλία καὶ τὴν Βρετανία, ταξιδεύουν ὡς τὴν Ἐλβετία γιὰ νὰ τὸ κάνουν. Τὸ 2010 μάλιστα ὑπῆρξε πρόταση στὸ καντόνι τῆς Ζυρίχης νὰ ὑπάρξουν αὐστηρότεροι νόμοι καὶ ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ταξιδιοῦ γιὰ εὐθανασία ἀλλὰ ἀπορρίφθηκε.


orthodoxia-ellhnismos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.