Ετικέτες

13.10.16

Απόστολοι Ιούδας ο Θαδδαίος και Ιούδας ο Αδελφόθεος: Ταυτίζονται ή πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα;


Μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και να κατεβάσετε την εργασία στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ:Η Ιεραποστολική Ομάδα "Ελληνική Ναυς" ανέθεσε πριν λίγο καιρό την εκπόνηση εργασίας σχετικά με το ζήτημα της ταύτισης δύο μεγάλων Αποστόλων: του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου και του Αγίου Ιούδα του Αδελφοθέου. 


Η εργασία εκπονήθηκε από τον θεολόγο κ. Μιχαήλ Μπερκουτάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε πληθώρα πηγών με εστίαση φυσικά στην Καινή Διαθήκη. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουμε πλέον την παρούσα εργασία προς ενημέρωση όλων των πιστών, ιδιαίτερα εκείνων που ευλαβούνται πολύ τους δύο μεγάλους Αγίους. Όπως γίνεται αντιληπτό από την εργασία, είναι λανθασμένη η ταύτιση των δύο Αγίων, αν και έχει επικρατήσει αυτή η εκδοχή στις  περισσότερες διαδικτυακές πηγές. 

Παρακαλούμε ιδιαιτέρως όποιος έχει οποιαδήποτε παρατήρηση, ακόμα και διαφωνία, να την διατυπώσει με όσο το δυνατό πιο απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα απάντησης στο πνεύμα πάντα της αναζήτησης της αλήθειας.

Αντί επιλόγου παραθέτουμε την τελευταία παράγραφο της εργασίας:

"... δο­ξά­ζου­με τὸν Πα­νά­γιο Θε­ό, για­τὶ μᾶς ἀ­ξί­ω­σε νὰ ὁ­λο­κλη­ρώ­σου­με τὸ δύ­σκο­λο ἔρ­γο ποὺ χά­ριν ὑ­πα­κο­ῆς ἀ­να­λά­βα­με, μᾶς ἐ­νί­σχυ­σε κα­τὰ τὴν ἐ­πί­πο­νη ἐρ­γα­σί­α μας καὶ μὲ τὶς εὐ­χὲς τοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ μας πα­τέ­ρα ἐ­ναρ­γῶς κα­τεύ­θυ­νε τὰ δι­α­βή­μα­τά μας. Εὐ­χό­μα­στε οἱ ἅ­γιοι ἀ­πό­στο­λοι Ἰ­ού­δας ἀ­δελ­φό­θε­ος καὶ Ἰ­ού­δας ὁ Θαδ­δαῖ­ος νὰ φω­τί­σουν τοὺς ἀ­δελ­φούς μας, ὥ­στε νὰ ἐν­νο­ή­σουν τὴν ἀ­λή­θεια τῶν λό­γων μας. Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με θερ­μὰ τὸν ἀ­γα­πη­τὸ κα­θη­γη­τή κ. Κ. Σι­α­μά­κη γιὰ τὶς πο­λύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες ποὺ μᾶς ἔδωσε,  γιὰ τὴ συμ­βου­λευ­τι­κή του ὑ­πο­στή­ρι­ξη καὶ γιὰ τὴ φι­λο­λο­γι­κὴ ἐ­πι­μέ­λεια τοῦ κει­μέ­νου. Πα­ρα­κα­λοῦ­με τέ­λος τοὺς ἀ­να­γνῶ­στες νὰ ἀ­πο­δώ­σουν ἀ­πο­κλει­στι­κὰ σὲ ἐ­μᾶς τὶς ὅ­ποι­ες ἀ­τέ­λει­ες ἀ­δυ­να­μί­ες τοῦ ἄ­τε­χνου λό­γου μας."


Μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και να κατεβάσετε την εργασία στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ:


Συντονιστής: Γεώργιος Κεφαλιακός 
Εκπρόσωπος Ελληνικής Νεώς

1 σχόλιο:

  1. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὰ πολὺ διαφωτιστικὰ στοιχεῖα περὶ τῆς κατ΄ ἄνθρωπον συγγενείας τοῦ Κυρίου μᾶς παρουσιάζετε! Πραγματικὰ ἡ ἄποψη τοῦ κ. Σιαμάκη δείχνει καὶ ἡ ὀρθότερη σχετικὰ μὲ τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Ἰωσήφ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξήγηση τῆς ὕπαρξης τῶν δύο Ἰακώβων (μικροῦ καὶ μεγάλου) ἡ ὁποία ὅπως μᾶς ἐπισημαίνετε στηρίζεται καὶ ἀπὸ τὰ εὐαγγέλια στὶς ἀναφορὲς τόσο τῆς παιδικῆς ἡλικίας τοῦ Χριστοῦ ὅσο καὶ στὶς ἀναφορὲς τοῦ Πάθους Του.

    Καὶ πάλι εὐχαριστοῦμε πολύ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.