Ετικέτες

9.2.17

Πολυτονικό στον υπολογιστή μας


Για να γράψουμε πολυτονικά στον υπολογιστή μας δε χρειάζεται να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα. Από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε windows xp, vista ή windows 7, 8, 8.1 κλπ. τα πολυτονικά υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή μας, αρκεί να τα εγκαταστήσουμε.

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν windows 7, ισχύουν όμως και για όλες τις επόμενες εκδόσεις.

Όσοι έχουν windows xp, αν θέλουν, μπορούν να κατεβάσουν τις οδηγίες, πατώντας εδώ1. Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο της γλώσσας, που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία
2. Από το παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε "Ρυθμίσεις"
3. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο
4. Κάνουμε αριστερό κλικ στο "Πληκτρολόγιο" "Ελληνικά" (θα γίνει έντονο, όπως φαίνεται στην εικόνα) και πατάμε το πλήκτρο προσθήκη
5. Θα εμφανιστεί το παρακάτω (ή παρόμοιο) παράθυρο από το οποίο βρίσκουμε τα ελληνικά και επιλέγουμε "ελληνικά πολυτονικά". Πατάμε ΟΚ , για να κλείσει το τελευταίο παράθυρο και ξανά ΟΚ για να κλείσει το προτελευταίο. Από τη στιγμή αυτή έχουμε εγκαταστήσει τα πολυτονικά στον υπολογιστή μας.
6. Εφόσον έχουμε γυρίσει το πληκτρολόγιο από τα αγγλικά στα ελληνικά (με τα πλήκτρα Alt + Shift) πατάμε τα πλήκτρα Ctrl + Shift για να αλλάξουμε από μονοτονικά ελληνικά σε πολυτονικά και το αντίστροφο.

Διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω ή κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ ή εδώ *. Η φωτογραφία που ακολουθεί νομίζω πως είναι αρκετά κατατοπιστική. Για να μην ξεχνάτε τη θέση των τόνων, σημειώστε τους μ' ένα μαρκαδόρο (αν το πληκτρολόγιό σας είναι μαύρο, μ' ένα στυλό με διορθωτικό) ή αποθηκεύστε τη φωτογραφία στην επιφάνεια του υπολογιστή σας, για να τη συμβουλεύεστε, όταν χρειαστεί.

Για να βάλουμε τους τόνους και τα πνεύματα της αρχαίας ελληνικής πρέπει να πατάμε τους συνδυασμούς κάποιων πλήκτρων, όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω.

Μπορεί να φαίνονται - και είναι - λίγο περίπλοκα... κυρίως, όμως, είναι θέμα συνήθειας.

Μέχρι να τα μάθετε, σημειώστε μ' ένα μαρκαδόρο στο κάθε πλήκτρο το πνεύμα ή τον τόνο που δίνει, π.χ.


στο πλήκτρο (= ή +) την ψιλή - περισπωμένη / δασεία - περισπωμένη (ἆ/ἇ)


στο πλήκτρο ([) την περισπωμένη / υπογεγραμμένη (ᾶ/ᾳ)


στο πλήκτρο (]) την βαρεία (ὰ)


στο πλήκτρο (") την ψιλή / δασεία (ἀ/ἁ)


στο πλήκτρο (/ ή ?) την ψιλή οξεία / δασεία οξεία (ἄ/ἅ)


Για να γράψουμε πολυτονικά:

Έχοντας εγκαταστήσει το πολυτονικό πληκτρολόγιο στον υπολογιστή μας διαλέγουμε μια πολυτονική γραμματοσειρά, π.χ. π.χ. Arial, Times New Roman, Palatino linotype, Tahoma
Δεν υποστηρίζουν όλες οι γραμματοσειρές πολυτονικά γράμματα, π.χ. η Verdana

Οι συνδυασμοί πλήκτρων για πολυτονική γραφή είναι οι εξής (εφόσον έχει επιλέγει το ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο και έχουμε πολυτονική γραμματοσειρά,


Επιθυμητό αποτέλεσμα
Συνδυασμός πλήκτρων
υπογεγραμμένη
Shift + ( [ ) + φωνήεν
οξεία έ
 (;) και μετά το φωνήεν (κανονικά η οξεία μπαίνει με το πληκτρο Q και μετά το φωνήεν
περισπωμένη
 ( [ ) + φωνήεν
βαρεία
 ( ] ) και μετά το φωνήεν
οξεία υπογεγραμμένη
(δεξί Alt κουμπί)+ ( Q ) + φωνήεν
Σε γενικές γραμμές:
  1. Μαθαίνουμε τα πλήκτρα ή τους συνδυασμούς πλήκτρων για την ψιλή.
  2. Για τη δασεία πατάμε τα πλήκτρα της ψιλής και ταυτόχρονα και το Shift.
  3. Για να βάλουμε και υπογεγραμμένη πατάμε τα πλήκτρα της ψιλής και ταυτόχρονα και το Ctrl
ψιλή
 ( “ )[1] και μετά το φωνήεν ή το ρ
ψιλή οξεία ὤ
 ( / ) + φωνήεν
ψιλή περισπωμένη ἆ
(+) και μετά το φωνήεν
ψιλή υπογεγραμμένη ᾠ
δεξί Alt + (') και μετά το φωνήεν
ψιλή οξεία υπογεγραμμένη ᾄ
Ctrl + Alt + ( / ) + φωνήεν*
ψιλή περισπωμένη υπογεγρ. ᾦ
δεξί Alt + (=) και μετά το φωνήεν
ψιλή βαρεία ἒ
 πλήκτρο ( \ ) + φωνήεν
ψιλή βαρεία υπογεγραμ. ᾢ
Ctrl + Alt + ( \ ) + φωνήεν*
δασεία
Shift + ( “ ) και μετά το φωνήεν ή το ρ
περισπωμένη υπογεγραμμ. ῷ
Ctrl + Alt + ( [ ) + φωνήεν*
δασεία οξεία ὥ
Shift + ( ? ) και μετά το φωνήεν
δασεία περισπωμένη ὧ
Shift + ( + ) και μετά το φωνήεν*
δασεία υπογεγραμμένη ᾡ
Alt + Shift + Ctrl + ( " ) και μετά το φωνήεν
δασεία οξεία υπογεγραμμένη ᾥ
δεξί Alt + Shift + Ctrl + (?) και μετά το φωνήεν
δασεία περισπωμένη υπογεγραμμένη ᾧ
δεξί Alt + Shift + Ctrl + ( + ) και μετά το φωνήεν
βαρεία υπογεγραμμένη
Alt + Ctrl + ( ] ) και μετά το φωνήεν
δασεία βαρεία
Shift + ( | ) και μετά το φωνήεν
δασεία βαρεία υπογεγραμμένη
δεξί Alt + Shift + Ctrl + (|) και μετά το φωνήεν
διαλυτικά βαρεία
Shift + ( ~ )[2] + φωνήεν
διαλυτικά οξεία
 πλήκτρο ( ` )[3] + φωνήεν
διαλυτικά περισπωμένη
Ctrl + alt + πλήκτρο ( ` ) + φωνήεν
σύμβολο βραχέων
Shift + πλήκτρο ( _ ) και μετά το φωνήεν
σύμβολο μακρών
πλήκτρο ( - ) + φωνήεν (σωστό)
[1] δεξιά από τον τόνο
[2] βρίσκεται πάνω αριστερά στο πληκτρολόγιο
[3] βρίσκεται πάνω αριστερά στο πληκτρολόγιο, το ίδιο με το προηγούμενο

1 σχόλιο:

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.