Ετικέτες

10.6.17

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Α' Ματθαίου (των Αγίων Πάντων)


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 32 - 33, 37-38 και ΙΘ´ 27 - 30


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 32 - 33

32 Πς ον στις μολογσει ν μο μπροσθεν τν νθρπων, μολογσω κγ ν ατ μπροσθεν το πατρς μου το ν ορανος· 33 στις δ’ ν ρνσητα με μπροσθεν τν νθρπων, ρνσομαι ατν κγ μπροσθεν το πατρς μου το ν ορανος. 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 37 - 38

37 φιλν πατρα μητρα πρ μ οκ στι μου ξιος· κα φιλν υἱὸν θυγατρα πρ μ οκ στι μου ξιος· 38 κα ς ο λαμβνει τν σταυρν ατο κα κολουθε πσω μου, οκ στι μου ξιος. 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ´ 27 - 30

27 Ττε ποκριθες Πτρος επεν ατ· δο μες φκαμεν πντα κα κολουθσαμν σοι· τ ρα σται μν; 28 δ ησος επεν ατος· μν λγω μν τι μες ο κολουθσαντς μοι, ν τ παλιγγενεσίᾳ, ταν καθσ υἱὸς το νθρπου π θρνου δξης ατο, καθσεσθε κα μες π δδεκα θρνους κρνοντες τς δδεκα φυλς το σραλ. 29 κα πς ς φκεν οκας δελφος δελφς πατρα μητρα γυνακα τκνα γρος νεκεν το νματς μου, κατονταπλασονα λψεται κα ζων αἰώνιον κληρονομσει. 30 Πολλο δ σονται πρτοι σχατοι κα σχατοι πρτοι.


Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 32 - 33

32 Καθένας, λοιπόν, που με πίστιν και θάρρος και χωρίς να φοβήται τους διωγμούς, θα με ομολογήση σωτήρα του και Θεόν του εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του ουρανίου πατρός μου ως ιδικόν μου. 33 Οποιος όμως με αρνηθή εμπρός στους ανθρώπους, θα αρνηθώ και εγώ να τον παραδεχθώ ως ιδικόν μου εμπρός στον ουράνιον Πατέρα μου. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 37 - 38

37 Εκείνος που αγαπά τον πατέρα η την μητέρα του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός μου. Και εκείνος που αγαπά τον υιόν του η την κόρην του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός μου. 38 Και όποιος δεν παίρνει σταθεράν την απόφασιν να υποστή κάθε ταλαιπωρίαν και σταυρικόν ακόμη θάνατον δια την πίστιν του εις εμέ και δεν με ακολουθεί ως αρχηγόν και υπόδειγμά του, δεν είναι άξιος για μένα. 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ´ 27 - 30

27 Τοτε απεκρίθη ο Πετρος και του είπε· “ιδού ημείς αφήσαμεν όλα και σε ηκολουθήσαμεν. Ποία τάχα θα είναι η αμοιβή μας;” 28 Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτούς· “σας διαβεβαιώνω ότι σεις που με έχετε ακολουθήσει εδώ εις την γην, όταν εις την συντέλεια των αιώνων αναδημιουργηθή νέος κόσμος και αναστηθούν οι νεκροί και ο υιός του ανθρώπου καθίση επάνω στον ένδοξον θρόνον του, τότε και σεις θα καθίσετε επάνω εις δώδεκα θρόνους, δια να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. 29Και κάθε ένας, ο οποίος προς χάριν μου αφήκε οικίας η αδελφούς η αδελφάς η πατέρα η μητέρα η γυναίκα η χωράφια, θα λάβη εδώ εις την γην εκατό φορές περισσότερα και, το σπουδαιότερον, θα κληρονομήση την αιωνίαν ζωήν. 30 Πολλοί δε που στον κόσμον αυτόν, ένεκα των αξιωμάτων τα οποία κατέχουν και όχι δια την αρετήν των, είναι πρώτοι, εις την βασιλείαν των ουρανών θα είναι τελευταίοι και πολλοί που στον κόσμον αυτόν θεωρούνται τελευταίοι, θα είναι εκεί πρώτοι.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.