Ετικέτες

6.6.17

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ; – Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΕΣΙ – ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ανθρώπινη φυλή
«—Δημιούργησε ὁ Θεός ἐξ ἀρχῆς διαφορετικές φυλές ἀνθρώπων;

—Ὄχι. Ἡ Βίβλος διδάσκει καθαρά στούς Κορινθίους ὅτι ὁ Ἀδάμ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος. Ἔχει ἐπίσης εἰπωθῆ στή Γένεσι ὅτι ἡ Εὔα ἦταν ἡ μητέρα ὅλων τῶν ζώντων.
Ἀλλά, ὑπάρχουν ἄλλοι λόγοι πού ἐξηγοῦν τό γιατί εἶναι προφανές —ἀπό τή Βίβλο— ὅτι ὁ Ἀδάμ ἦταν τό πρῶτο καί τό μοναδικό ἀνθρώπινο ὄν στήν ἀρχή. Διαβάζουμε στή Γένεσι ὅτι ὁ Ἀδάμ κοίταξε πρός ὅλα τά δημιουργήματα πού ὁ Θεός δημιούργησε καί δέν εἶδε κάποιο πού θά μποροῦσε νά ταιριάζη μ᾽ αὐτόν. Εἰπώθηκε ἐπίσης στή Γένεσι ὅτι ὁ Ἀδάμ ἦταν μόνος. Προφανῶς δέν θά ἦταν μόνος ἄν ὑπῆρχαν καί ἄλλες ἀνθρώπινες φυλές γύρω του.
Ἐπίσης, ἄς κρατήσουμε κατά νοῦν αὐτό τό σημαντικό σημεῖο: κληρονομήσαμε τήν ἁμαρτωλή μας φύσι ἀπό τόν πρῶτο μας πατέρα, τόν Ἀδάμ. Ἄν ὑπῆρχαν ἄλλες ἀνθρώπινες φυλές πού ὁ Θεός ὑποθετικά δημιούργησε, ἐκεῖνοι δέ οἱ ἄνθρωποι δέν ἁμάρτησαν ὅπως ὁ Ἀδάμ ἔπραξε, καί κατόπιν οἱ ἁμαρτωλοί ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ παντρεύονταν μ᾽ ἐκείνους, εὐλόγως τότε, ὁλόκληρο τό εὐαγγελικό μήνυμα καταντᾶ χωρίς νόημα.
Ἦταν ὁ Ἀδάμ μόνος; Ἡ ἀπάντησι βρίσκεται στή Γένεσι: Ὁ Θεός δημιούργησε ἕνα ἄνθρωπο, τόν Ἀδάμ, τόν πατέρα ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους»(Κen Ηam, Did Αdam have a Βellybutton?, ἐκδ. Μaster Βooks, Green Forest ΑR USΑ 2000, 158).
Πηγή:
TRUTH TARGET

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.