Ετικέτες

1.6.17

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

tumblr_mkmrf4rn411qbmsleo1_500

πό τό νέο αντιεξελικτικό βιβλίο
το ρχίμ. ωάννου Κωστωφ, Φυσικού
ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ
τηλ. πικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542
Πηγή:

Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
«χι στόν Τιτανικό, Ναί στήν Κιβωτό»(ΚΥΡ).
Παγκοσμίως ο ρνητές ρνονται τήν παγκοσμιότητα το πί Νε Κατακλυσμο. ς δομε πς χει τό θέμα.

Εναι χαρακτηριστικό τι χρσι το ρθρου τόν ξεχωρίζει τόν Κατακλυσμό πό τίς τοπικές πλημμύρες: «γώ δέ δού πγω τόν κατακλυσμν, δωρ πί τήν γν, καταφθεραι πσαν σρκα, ν στι πνεμα ζως, ποκτω το ορανο· καί σα άν πί τς γς, τελευτσει»(Γεν 6, 17). Νά σημειώσουμε, κόμα, βάσει το χωρίου ατο, τι πιθανόν, βάσει τς πεξηγήσεως «δωρ πί τήν γν», νά μήν εχε βρέξει μέχρι τότε πό τούς χρόνους τς δημιουργίας. Εναι γνωστό τι πρίν τή δημιουργία το νθρώπου δέν εχε βρέξει καθόλου στή γ —«… πν χλωρόν γρο πρό το γενέσθαι πί τς γς καί πντα χόρτον γρο πρό το νατελαι· ο γρ βρεξεν Θεός πί τήν γν, καί νθρωπος οκ ν ργζεσθαι ατήν»(Γεν 2, 5)* [π.: Σέ πίρρωσι ατο πάρχει καί τό ξς χωρίο: «Πίστει χρηματισθείς Νε περί τν μηδέπω βλεπομένων, ελαβηθείς κατεσκεύασε κιβωτόν ες σωτηρίαν το οκου ατο, δι᾿ ς κατέκρινε τόν κόσμον, καί τς κατά πίστιν δικαιοσύνης γένετο κληρονόμος»(βρ 11, 7).]—, λλά ατή ποτιζόταν πό μία πηγή (Γεν 2, 6) (τότε δέν πρχαν ψηλά βουνά).
Σημειωτέον, κόμα, τι, βάσει το Γεν 1, 7 «ποίησεν Θεός τό στερέωμα, καί διεχώρισεν Θεός ν μέσον το δατος, ν ποκτω το στερεώματος, καί ναμέσον το δατος το πνω το στερεώματος», πρίν πό τόν Κατακλυσμό πρχε στό πάνω μέρος τς τμοσφαίρας νας περμεγέθης δάτινος θόλος, στόν ποο, κατά μέγα μέρος, φείλεται τό πολύ νερό το παγκοσμίου Κατακλυσμο (βλ. καί: MJ, 20).
πως βλέπετε τά περί διαπύρου ρχικς γς, βάσει τς Βίβλου, εναι παραμυθάκια τς Χαλιμς.
ρχόμασθε, τώρα, στό θέμα το ορανίου τόξου ς σημείου καταλλαγς μεταξύ Θεο καί νθρώπων. Λοιπόν, πιθανόν καί πάλι, τό οράνιο τόξο νά μφανίσθηκε τότε γιά πρώτη φορά. δού σωστή σκέψι το Εσεβίου μέσης: «Τό οράνιο τόξο δημιουργήθηκε, ταν καί Θεός τά λέη ατά. Διότι ν πρχε τό οράνιο τόξο καί πρό το κατακλυσμο, δέν θά νομαζόταν “σημεο”(Γεν 9, 13, 17). Γραφή θέλει πάντοτε νά νομάζεται σημεο κάποιο παράξενο πργμα»(ΒΕΠ 38, 163).
* * *
δού να λλο σπουδαο στοιχεο τς στορικς Βίβλου. φορ τήν Κιβωτό. «Εναι μλλον πθανο ο βραοι, πο εναι νθρωποι ξνοι πρς τ θλασσα, ν εχαν μαντψει σωστ νομερα πο συμφωνον τσο πολ μ τς διαστσεις τίς ποες χρησιμοποιον μπειροι ναυπηγο»(WD, 127).
  • Γράφει Josh McDowell: «Τά κυβόσχημα πλοα τν Βαβυλωνίων δέν θά μποροσαν νά σώσουν κανένα. Τά ρμητικά νερά θά τά ναποδογύριζαν διαρκς. βιβλική κιβωτός μως, εναι παραλληλόγραμμη —μακρυά, πλατιά καί χαμηλή σέ ψος— γιά νά μπορ νά πιπλέη στή μανιασμένη θάλασσα. διάρκεια τς βροχοπτώσεως στίς παγανιστικές φηγήσεις (πτά μέρες) δέν εναι ρκετή γιά τήν καταστροφή τήν ποία περιγράφουν… Eναι λογικότερο νά ποθέσουμε τι διάρκεια τς βροχοπτώσεως ταν μεγαλύτερη. βαβυλωνιακή ποψι, τι λα τά νερά το κατακλυσμο ποχώρησαν σέ μία μέρα εναι ξίσου παράλογη»(J, 472).
* * *
Πολλοί διερωτνται σχετικά μέ τό πς εσλθαν καί πς διαβιοσαν τά ζα μέσα στήν Κιβωτό. Μιά εσεβής σκέψι εναι τό τι στό ποτροπικό κλίμα πρό το Κατακλυσμο λα τά ζα ζοσαν παντο. τσι εκολα —ν παραλειφθ τό θαυματουργικό στοιχεο— μαζεύθηκαν στήν Κιβωτό. ξάλλου Κύριος θαυματουργικά νέστειλε γιά λη τήν περίοδο το Κατακλυσμο τό «αξάνεσθε καί πληθύνεσθε». σο γιά τό πλθος τν ζώων, ατά μποροσαν κάλλιστα νά εναι νεογνά.
  • Γράφει ρνητής Ludwig Feuerbach: «“ Θεός θά μποροσε” λέει Λούθηρος “νά διατηρήση ναν λόκληρο χρόνο τό Νε καί τά ζα χωρίς τροφή, μέ τήν δια εκολία μέ τήν ποία διατήρησε, σαράντα μέρες, χωρίς τροφή τό Μωυσ, τόν λία καί τό Χριστό”. Δέν χει σημασία ν τό κάνη συχνά σπάνια· ρκε τι τό καμε, στω καί μιά φορά μονάχα· ,τι γίνεται μιά φορά, μπορε νά ξαναγίνη πειρες φορές”(Λούθηρος, Τ. ΙΙΙ)»(FL, 440).
  • ς μήν ξεχνμε, κόμα, τι δέν χρειαζόταν νά συμπεριληφθον στήν Κιβωτό λες ο ράτσες τν σκύλων π.χ.. Ο κτηνοτρόφοι γνωρίζουν καλά νά ξάγουν πό να ζεγος ζώων λες τίς ποικιλίες του. Γράφει Αngus Ρhillips στό, κάθε λλο παρά χριστιανικό, Νational Geographic: «ναρωτιμαι πς μι ττοια ποικιλα μεγεθν κα μορφν εναι δυνατν ν ξελχθηκε στ σχετικ σντομο διστημα π ττε πο ρχισε ξημρωσι τν σκυλιν. ν πρχε κα στος νθρπους ττοια ποικιλα, μικρτερος π μς θ ζγιζε δκα κιλ κα μεγαλτερος να τνο. Πς διαφοροποιθηκαν τσο ο σκλοι;
Jeff Sampson, εδικς στ μοριακ γενετικ κα συντονιστς σ θματα γενετικς το βρεταννικο Κυνολογικο μλου, ποστηρζει τι, καθς ο σκλοι χουν πολλ χρωμοσματα (78, ν νθρωπος χει 46), αξνονται ο πιθανο συνδυασμο. Κα νθρωπος εναι ατς πο δημιοργησε τος περισστερους. “Ο φυλς δν ξελχθηκαν μνες τους· ο κυνοτρφοι χουν πιλξει κποια χαρακτηριστικ. Τ τελευταα 300 400 χρνια μποροσαν ν πιλγουν ποιο χαρακτηριστικ θελαν, κα πολ γργορα ν τ πετυχανουν”, λει Sampson.
Φρνει παρδειγμα τ ργο νς φλου, το Βruce Cattanach, γενετιστ μ χμπι στν κτροφ boxer. “Τ boxer ποτθεται τι πρπει ν εναι κολοβ” λει Sampson “λλ ο κτηνατροι δν θλουν πι ν πραγματοποιον ττοιες ασθητικς πεμβσεις, κι τσι Βruce ποφσισε ν προσπαθση τν ναπαραγωγ νς boxer χωρς ορ”.
Δν το πρε πολ. Γι ν πετχη τ στχο του, Cattanach διασταρωσε να boxer μ να οαλζικο Gorgy, πο δν χει ορ. Υστερα πρε τ κουτβι τους, πο δν εχε ορ κα μοιαζε μ boxer, κα τ ζευγρωσε μ λλα boxer. χτ χρνια κα τσσερεις γενις μετ, τ boxer του γεννιταν χωρς ορ κα σρωναν τ βραβεα στος διαγωνισμος.
διαφορ μεγθους στος σκλους εναι μεγαλτερη π ,τι σ ποιοδποτε λλο εδος”, λει Cattanach “κα πό ρχαιοττων χρνων νθρωπος κνει ,τι μπορε γι ν δημιουργση συγκεκριμνους τπους —μεγλους σκλους γι φλακες, γργορους σκλους γι τ κυνγι, μικρσωμα σκυλι γι συντροφι. Τ ν περσουμε π τ κανονικ Poodle στ μινιατορα εναι σχετικ εκολο”»(περ. Ng, α 2002, 86).
ξάλλου δέχονται τι γεωγραφική πομόνωσι δημιούργησε τά κάστοτε νέα εδη καί δέν τό δέχονται γιά ζεγος σκύλων τς Κιβωτο!
* * *
ς ναγράψουμε καί τά ξς:
Σημειώνουν ο Ernest καί Hazel Lucas: «Τό μέσο βάθος τν κεανν εναι 4 χλμ. δηλαδή πολύ μεγαλύτερο πό τό μέσο ψος τν βουνν πού εναι 1 χλμ.»(LE, 4).
  • Γράφει καί Isaac Asimov: «Τό βάθος το κεανο τς Γς εναι μεγαλύτερο π τό ψος τν βουνν της! Τό ψηλότερο βουνό εναι τό ρος Everest. κορυφή του φθάνει στά 8,9km πάνω π τήν πιφάνεια τς θάλασσας. ν σέ ρισμένο σημεο το Ερηνικο, στήν βυσσο τν Μαριάνων, πυθμένας το κεανο βρίσκεται 11km κάτω π τήν πιφάνεια τς θάλασσας. ν ταν δυνατόν νά βάλουμε τό Everest στήν βυσσο τν Μαριάνων, ατό θά βούλιαζε μέσα στόν κεανό καί τό νερό θά σκέπαζε τήν κορυφή του σέ βάθος 2km»(AI, 10 νθ.).
* * *
Δέχονται λες τίς μυθολογίες σάν πραγματικές καί τίς ρνονται ταν πιστοποιον τή Βίβλο (π.χ. γιά τόν παγκόσμιο κατακλυσμό το Νε).
  • ν, σύμφωνα μέ τή λογική τό «πό προσώπου πάσης τς γς»(Γεν 7, 4), δέν σημαίνει πσα γ, τότε καί τό «πάντας νθρώπους θέλει σωθναι»(Α Τιμ 2, 4) δέν σημαίνει πάντας!!!
  • Νά σημειώσουμε, κόμα, τι ν Κατακλυσμός δέν ταν παγκόσμιος λλά τοπικός, τότε Θεός ποδεικνύεται ψεύτης, μις καί επε: «οκ τι σται κατακλυσμός δατος το καταφθεραι πσαν τήν γν»(Γεν 9, 11). Εναι γνωστό τι τοπικές πλημμύρες συμβαίνουν τακτικά.
  • Σημειωτέον τι βάσει το: «Καί επε Κύριος Θεός τ Νε· καιρός παντός νθρώπου κει ναντίον μου, τι πλήσθη γ δικίας π᾿ ατν, καί δού γώ καταφθείρω ατούς καί τήν γν»(Γεν 6, 13), κατακλυσμός ταν χι μόνονθρωπολογικά παγκόσμιος, λλά καί γεωγραφικά.
* * *
Καί θά τελειώσουμε μέ τό μακαριστό Π. Τρεμπέλα: «“Κα πεφρετο κιβωτς πνω το δατος”. Κα σο, λοιπν, ψηλτερα νβαινε τ νερ, τσο περισστερο πλησαζε πρς τν οραν κα κιβωτς. Κα σο πλημμρα τν δτων αξανε, τσο κα κιβωτς ψωνταν κα ναβιβαζταν. Ατ πλι μο θυμζει μι μεγλη κα παρηγορητικ λθεια· τν λθεια τι θλψι μς νεβζει πρς τν οραν. Σννεφα θλψεως, κατακλυσμς περιπετειν σκιζουν πολλς φορς τ βο μας. Κα μς φανεται ττε μαρος κα κατκλειστος ορανς. Κα νομζουμε πς εμαστε μεμονωμνοι κι γκαταλελειμμνοι κα λομναχοι. Πλνη, Χριστιαν μου! Θες εναι κοντ σου. Κα σο τ δατα τς θλψεως πληθνονται, τσο κα σ πλησιζεις περισστερο στν Οραν. Κα σο τ δειν σου αξνουν κι σ μ καρτερα τ πομνεις, τσο κα πλησιζεις πρς τ Θε. πμενε κατ τν κατακλυσμ τν πολλν δτων. πμενε παραμνοντας στν πστι. Κα ν εσαι ττε ββαιος πς κιβωτς σου θ πιφρεται πντοτε πρς μα διευθυνμενη κατεθυνσι, τν οραν κα τν αἰώνια νπαυσι κι εδαιμονα»(ΤΝ, 61).
Πηγή:
ρχιμ. ωάννου Κωστώφ
ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙ
Περί ξελίξεως 2
ΕΚΔ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Σταμάτα 2014
TRUTH TARGET
ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ
τηλ. επικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542
Email: truthtarget@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.