Ετικέτες

8.7.17

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Ε΄ Ματθαίου
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η´ 28 - Θ´ 1ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η´ 28 - 34

28 Κα λθντι ατ ες τ πραν ες τν χραν τν Γεργεσηνν πντησαν ατ δο δαιμονιζμενοι κ τν μνημεων ξερχμενοι, χαλεπο λαν, στε μ σχειν τιν παρελθεν δι τς δο κενης. 29 κα δο κραξαν λγοντες· Τ μν κα σο, ησο υἱὲ το Θεο; λθες δε πρ καιρο βασανσαι μς; 30 ν δ μακρν πατν γλη χορων πολλν βοσκομνη. 31 ο δ δαμονες παρεκλουν ατν λγοντες· Ε κβλλεις μς, πτρεψον μν πελθεν ες τν γλην τν χορων. 32 κα επεν ατος· πγετε. ο δ ξελθντες πλθον ες τν γλην τν χορων · κα δο ρμησεν πσα γλη τν χορων κατ το κρημνο ες τν θλασσαν, κα πθανον ν τος δασιν. 33 ο δ βσκοντες φυγον, κα πελθντες ες τν πλιν πγγειλαν πντα κα τ τν δαιμονιζομνων. 34 κα δο πσα πλις ξλθεν ες συνντησιν τ ησο, κα δντες ατν παρεκλεσαν πως μεταβ π τν ρων ατν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 1 - 1

1 Κα μβς ες πλοον διεπρασεν κα λθεν ες τν δαν πλιν.


Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η´ 28 - 34

28 Οταν δε ήλθε εις την απέναντι παραλίαν, εις την χώραν των Γεργεσηνών, τον απάντησαν δύο δαιμονιζόμενοι, που έβγαιναν από τα μνημεία και οι οποίοι ήσαν άγριοι και επιθετικοί, ώστε να μη ημπορή να περάση κανείς από τον δρόμον εκείνον. 29 Και ιδού, όταν τον αντίκρυσαν, έκραξαν με φωνήν μεγάλην και είπαν· “τι κοινόν υπάρχει μεταξύ ημών και σου, Ιησού Υιέ του Θεού; Ηλθες εδώ να μας βασανίσης, πριν έλθη ο προκαθωρισμένος καιρός της κρίσεως και της τιμωρίας μας;” 30 Ευρίσκετο δε μακρυά από αυτούς ένα κοπάδι από πολλούς χοίρους, που έβοσκαν. 31 Οι δε δαίμονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν· “εάν θα μας διώξης από τους δύο αυτούς ανθρώπους, δος μας την άδειαν να πάμε στο κοπάδι των χοίρων”. 32 Και είπε εις αυτούς· “πηγαίνετε”. Και αυτοί εβγήκαν από τους ανθρώπους και επήγαν στο κοπάδι των χοίρων. Και ιδού με μανίαν και γρυλλισμούς ώρμησε όλο το καπάδι των χοίρων από το μέρος του κρημνού εις την θάλασσαν και επνίγησαν εις τα νερά. (Επέτρεψε δε ο Κυριος αυτό, δια να τιμωρηθούν έτσι οι ιδιοκτήται της αγγέλης, διότι παρά τον μωσαϊκόν νόμον αυτοί έτρεφαν χοίρους). 33 Οι χοιροβοσκοί έφυγαν κατατρομαγμένοι, επήγαν εις την πόλιν και εγνωστοποίησαν όλα όσα συνέβησαν και μάλιστα τα της θεραπείας των δαιμονιζομένων. 34 Και ιδού όλη η πόλις εβγήκε, δια να συναντήση τον Ιησούν· και όταν τον είδαν, τον παρεκάλεσαν να φύγη από τα όρια της περιοχής των· (και τούτο, διότι εφοβήθησαν, μήπως δια τας παραβάσεις των υποστούν και άλλην τιμωρίαν). 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 1 - 1

Αφού εμπήκε στο πλοίον ο Ιησούς, επέρασε την λίμνην και ήλθε εις την πόλιν του, δηλαδή την Καπερναούμ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.