Ετικέτες

10.7.17

Ὅποιος ἀγαπᾶ δέν ἔχει ποτέ μοναξιάτο Μοναχο Μωυσέως γιορείτου

ποιος εναι ληθινά ταπεινός δέν χει κανένα φόβο. Ατός πού γαπ τό Θεό καί τό συνάνθρωπο καί ταν εναι µόνος δέν εναι µόνος. ταπεινός χει σφάλεια, φοβία, χαρά,ερήνη, µακροθυµία, πραότητα, γαθοσύνη, γκράτεια, λευθερία, χάρη.

νας γνήσιος χριστιανός πού γαπ, προσφέρεται, θυσιάζεται,ζε γιά τούς λλους, δέν µπορε νά µήν εναι ταπεινός.
ληθινά ταπεινός χαίρεται περισσότερο νά δίνει, παρά νά παίρνει. ∆έν χει παιτήσεις πό τούς λλους.
Τούς ποµένει, τούς ποδέχεται, τούς καλοδέχεται, προσεύχεται γι’ατούς. τσι δέν στενοχωρεται.
Στενοχωρούµεθα µέ τούς λλους γιατί χουµε πολλές παιτήσεις πό ατούς. Εµαστε ρκετά αστηροί µαζί τους, ν µέ τόν αυτό µας εµαστε ρκετά πιεικες. Θέλουµε µόνο νά µς προσέχουν, νά µς κον, νά µς γαπον.
Εµαστε φειδωλοίσ τήν προσοχή, στήν κοή, στήν γάπη πέναντι τν λλων. ποζητµε τήν κτίµηση, τόν παινο, τό πλρες νδιαφέρον τν λλων. µες µως εµαστε τσιγγούνηδες σέ προσφορά.
Στεναχωριονται εκολα ο νθρωποι, ποθαρρύνονται, πογοητεύονται, θλίβονται καί µελαγχολον, γιατί πίστη τους δέν εναι θερµή, µπιστοσύνη τους στό Θεό εναι χαλαρήκι λπίδα τους ποµακρυσµένη.
πιστός χει πληροφορία βεβαιότητος, νισχύσεως,µπιστοσύνης καί λπίδος. ∆έν σηµαίνει  τι δέν χει προβλήµατα, λλά τά προβλήµατα τά ντιµετωπίζει λπιδοφόρα. λπίδα στόν Παντοδύναµο καί πανταχο παρόντα Θεό χαρίζει στόν πιστό ερήνη, γαλήνη, ρεµία, παρηγορία,λεος.
Γέροντες καί γερόντισσες παλαιότερων ποχν µέ µεγαλύτερα καί περισσότερα προβλήµατα πωσδήποτε, καναν µέ νόηµα τό σταυρό τους, καρτεροσαν φιλότιµα, πόµεναν πίµονα καί τό «πρτα Θεός»  «χει Θεός»  «δόξα τ Θε» δέν ταν διόλου σχµαλόγου.
Ο σηµερινοί φουσκωµένοι πό παρση νθρωποι θεωρον µεγάλη ντροπή νά σταυροκοπηθον νά πικαλεσθον τό Θεό καί πιστεύουν πώς εφυΐα τους, πολυγνωσία τους, πολυπραγµοσύνη τους θά λύσει λα τους τά προβλήµατα.
Νά πού µως δέν τά λύνουν καί εναι γεµάτες ο τσέπες τους γχολυτικά, ναλγητικά, καταπραϋντικά καί πνωτικά. σοι δέ πίστεψαν στή θεοποιηµένη λογική τους καί στό περφίαλο γώ τους, πλανήθηκανπό µία πικίνδυνη ατάρκεια, να µοντέρνοχριστιανισµό µίας φαρισαϊκς γιότητος κι γιναν παίγνια δαιµόνων.
γιότητα δέν εναιποτέ ταπείνωτη, ποκριτική, γωκεντρική,φιλάδελφη καί ποµονωµένη. Ο γιοι δένπιστεύουν στόν αυτό τους καί στά ργα τουςλλά λπίζουν καί πικαλονται συνεχς τόπειρο λεος το Πανάγαθου Θεο.
Ο γιοι παρακινον κι µς τούς µαρτωλούς νά συγκινηθοµε καί νά συνετισθοµε πό τά παραδείγµατα τν µεγάλων µαρτωλν πού µετανόησαν καί γιναν γιοι…
Μοναχο Μωυσέως γιορείτου,« ελαλη σιωπή»,κδ. ν πλ (ποσπάσµατα)

 ντιγραφ γι τ «σπιτκι τς  Μλιας»

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΤΕΥΧΟΣ 1ο – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  

Εκόνα πkulturologia.ruΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.