Ετικέτες

5.8.17

Εὐαγγέλιον Κυριακῆς 6 Αὐγούστου 2017, τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Σχετική εικόνα

(Ματθ. ιζ΄ 1-9)


Τ καιρ κείν παραλαμ­βάνει ησος τν Πέτρον κα άκωβον κα ωάννην τν ­δελφν ατο κα ναφέρει ατος ες ρος ψηλν κατ᾿ δίαν· κα μετεμορφώθη μπροσθεν ατν, κα λαμψε τ πρόσωπον ατο ς λιος, τ δ μάτια ατο γένετο λευκ ς τ φς. κα δο φθησαν ατος Μωσς κα λίας μετ᾿ ατο συλλαλοντες. ποκριθες δ Πέτρος επε τ ησο· Κύριε, καλόν στιν μς δε εναι· ε θέλεις, ποιήσωμεν δε τρες σκηνάς, σο μίαν κα Μωσε μίαν κα μίαν λί. τι ατο λαλοντος δο νεφέλη φωτειν πεσκίασεν ατούς, κα δο φων κ τς νεφέλης λέγουσα· οτός στιν υός μου γαπητός, ν εδόκησα· ατο κούετε. κα ­κούσαντες ο μαθητα πεσον π πρόσ­­ωπον ατν κα φοβήθησαν σφόδρα. κα προσελθν ησος ψατο ατν κα επεν· γέρθητε κα μ φοβεσθε. πάραντες δ τος φθαλμος ατν οδένα εδον ε μ τν ησον μόνον. κα καταβαινόντων ατν π το ρους νετείλατο ατος ησος λέγων· μηδεν επητε τ ραμα ως ο υἱὸς το νθρώπου κ νεκρν ναστ.

«Μετεμορφώθη μπροσθεν ατν»
Μεγάλη ορτ γιορτάζουμε ­σήμερα, δελφοί, τ Μεταμόρφωση το Σωτ­ρος. Εναι τόσο μεγάλη, στε ν κα εναι σήμερα Κυριακή, δν ψάλλουμε τίποτε ναστάσιμο λλ μόνο τ τς ορτς. λλ τί γιορτάζουμε σήμερα; Σήμερα Κύριος νέβηκε στ ρος Θαβρ μαζ μ τος γίους ποστόλους Πέτρο, άκωβο κα ωάννη κα κε «μετεμορφώθη μπροσθεν ατν»· μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Τ πρόσωπό Του γινε λαμπρ σν τν λιο κα τ νδύματά Του λευκ σν τ φς. Τί σημαίνει μως ατ τ γεγονός; Γιατί τ γιορτάζουμε; ς δομε πολ σύντομα τί εναι Μεταμόρφωση το Κυρίου κα τί σημασία χει γι τν νθρωπο.
1. Μι κτίνα π τ θεότητά Του!
Μεταμορφώνομαι σημαίνει λλάζω μορφή, γίνομαι κάτι πο δν μουν προηγουμένως. Στς μυθολογίες τν ρχαίων λαν περιλαμβάνονται διά­φορες μεταμορφώσεις θεν κα ν­θρώπων. Μεταμόρφωση μως το Σωτρος εναι κάτι ντελς διαφορετικό. Δν εναι μύθος λλ στορικ γεγονός, γι τ ποο δωσαν τ μαρτυρία τους σοι τ ζησαν. Γεγονς ερό, περφυσικ κα πολ τιμητικ γι τν νθρωπο.
Κύριος κατ τ Μεταμόρφωσή Του δν γινε κάτι πο δν ταν προηγουμένως, λλ φανέρωσε ποις ­ταν προαιωνίως. Δηλαδή; Δν γινε τό­­τε λαμπρός· ταν πάντοτε λαμπρός, «φς κ φωτός», πως μολογομε στ Σύμβολο τς Πίστεως. Εναι Φς πο προλθε, γεννήθηκε «πρ πάντων τν αώνων» «κ φωτός», π τ Φς, τν Πατέρα.
Κύριος μως κατ τν νανθρώπησή Του «κένωσεν αυτόν» (Φιλιπ. β´ 7), «δειασε» τν αυτό του· δν χασε τότε τ θεϊκή Του δόξα, λλ τν κρυψε κάτω π τν ταπειν νθρώπινη μορφ πο προσέλαβε. Κα τώρα, κατ τ Μεταμόρφωσή Του, φησε ν φανε μι κτίνα π τ θεότητά Του· φανέρωσε στος πι κλεκτος μαθητές Του κάτι λάχιστο π τ περβάλλον μεγαλεο τς θεϊκς Του δόξας. Μεταμόρφωση το Κυρίου σημαίνει τι Κύριος δν ταν μόνο νθρωπος· ταν κα Θεός. ταν νανθρωπήσας Υἱὸς το Θεο.
Μεταμόρφωση το Κυρίου ταν θεοφάνεια, νδοξη φανέρωση το Θεο, χι μως σν τς θεοφάνειες στν ποχ τς Παλαις Διαθήκης. Τ τελείως μοναδικ μ τ Μεταμόρφωση ταν τι τ φς τς θεότητος λαμψε μέσα π τ νθρώπινο σμα το Κυρίου.
2. Μπορομε ν νωθομε μ τν Θε
Μεταμόρφωση το Κυρίου ταν να μεγάλο στήριγμα γι τος μαθητς ν ψει το Πάθους Του κα πιβεβαίωση τς σημαντικότερης λήθειας το κηρύγματος πο πρόκειτο ν κηρύξουν: τι Κύριος εναι Θεάνθρωπος. Ατ διδασκόμαστε π τ Κοντάκιο τς ορτς: «π το ρους μετεμορφώθης… να ταν σε δωσι σταυρούμενον, τ μν Πάθος νοήσωσιν κούσιον, τ δ κόσμ κηρύξωσιν τι σ πάρχεις ληθς το Πατρς τ παύγασμα». 
Πέρα π ατ ο πιστο λων τν αώνων γιορτάζοντας τ Μεταμόρφωση μολογομε τι ρχηγς τς πίστεώς μας δν εναι κοινς νθρωπος λλ Θεάνθρωπος, Υἱὸς το Θεο, τέλειος Θεός, ποος γινε νθρωπος γι τ σωτηρία μας· κα τι Πίστη μας δν εναι πλ θρησκεία, νθρώπινο κατασκεύασμα, λλ ποκάλυψη το μόνου ληθινο Θεο.
πίσης Μεταμόρφωση το Κυρίου δηλώνει τι νθρωπος μπορε ν νωθε μ τν Θε χωρς ν καταστραφε νθρώπινη φύση του κα χωρς ν διαλυθε προσωπικότητά του. Μ πς μπορε χωματένιος νθρωπος ν νωθε μ τν πειρο Θεό, μ τ πρ τς θεότητος, κα ν παραμείνει βλαβής;
Τ δοξασμένο σμα το Κυρίου στ ρος Θαβρ ποτελε τ διαβεβαίωση τι ν Χριστ ησο μπορομε πλέον ν νωθομε ο νθρωποι μ τν Θεό. ς μέλη το σώματός Του, τς κκλησίας Του, δι τν ερν Μυστηρίων κα τς σκήσεως τν ρετν, μπορομε ν γίνουμε κατοικητήρια τς γίας Τριάδος. Μεταμόρφωση το Κυρίου εναι φανέρωση τς δόξας το Θεο, ποία γίνεται κα δόξα το νθρώπου.
Μεταμόρφωση το Κυρίου, μαζ μ τν ποο μφανίσθηκαν «ν δόξ» ο δίκαιοι Μωυσς κα λίας (βλ. Λουκ. θ´ 31), δίνει κα μία εκόνα τς μελλούσης μακαριότητος. Γράφει σχετικ θεόπτης γιος ωάννης Θεολόγος στν Α´ Καθολική του πιστολή (γ´ 2-3): γαπητοί, π τώρα εμαστε παιδι το Θεο, λλ δν μς χει φανερωθε κόμη τί θ γίνουμε. Γνωρίζουμε μως τι ταν Χριστς φανερωθε κατ τν Δευτέρα Του Παρουσία, «μοιοι ατ σόμεθα, τι ψόμεθα ατν καθώς στι»· θ γίνουμε μοιοι μ᾿ Ατν στ δόξα, διότι θ Τν δομε πως εναι, στν κατάσταση τς θείας Του δόξας, ποία θ καθρεπτισθε κα θ λάμψει κα σ᾿ μς. Κα καθένας πο κρατ στέρεη ατν τν λπίδα στ Χριστό, καθαρίζει τν αυτό του π κάθε μαρτία, πως κι κενος εναι καθαρς κα γιος. Διότι μόνο ο γνο κα καθαρο θ ξιωθον ν δον τν Καθαρ κα γιο Θεό.
***
Μεγάλη γιορτ γιορτάζουμε σήμερα, δελφοί, πο διακηρύττει τ πρόσιτο μεγαλεο το Θεο μας κα τ θαυμαστ γάπη Του· διακηρύττει κα τ μεγαλεο το θεωμένου νθρώπου στν αώνια Βασιλεία το Θεο. Λοιπν ς μν ξεχνιόμαστε στ γ, ς μ μς κερδίζουν τ φήμερα κα σήμαντα. Μ τ μάτια στραμμένα στ ρος Θαβρ ν καθαριζόμαστε π τν μαρτία κα ν ναπέμπουμε θερμ προσευχή: «Λάμψον κα μν τος μαρτωλος τ φς σου τ ἀΐδιον πρεσβείαις τς Θεοτόκου· Φωτοδότα, δόξα σοι».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.