Ετικέτες

26.11.17

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΚΕ΄ (ΙΓ΄ Λουκά)

Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Δ´ 1 - 7


1 Παρακαλ ον μς γ δσμιος ν Κυρίῳ, ξως περιπατσαι τς κλσεως ς κλθητε, 2 μετ πσης ταπεινοφροσνης κα πρᾳότητος, μετ μακροθυμας, νεχμενοι λλλων ν γπ, 3 σπουδζοντες τηρεν τν ντητα το Πνεματος ν τ συνδσμ τς ερνης. 4 ν σμα κα ν Πνεμα, καθς κα κλθητε ν μι λπδι τς κλσεως μν· 5 ες Κριος, μα πστις, ν βπτισμα· 6 ες Θες κα πατρ πντων, π πντων κα δι πντων, κα ν πσιν μν. 7 ν δ κστ μν δθη χρις κατ τ μτρον τς δωρες το Χριστο

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

1 Σας παρακαλώ, λοιπόν, και σας εξορκίζω εγώ, ο οποίος είμαι φυλακισμένος και αλυσοδεμένος δια το όναμα του Κυρίου, να ζήτε και να συμπεριφέρεσθε, όπως ταιριάζει εις την υψηλήν κλήσιν, με την οποίαν έχετε προσκληθή από τον Θεόν. 2Δηλαδή να ζήτε και να φέρεσθε με κάθε ταπεινοφροσύνην και πραότητα, με ανοχήν απέναντι των άλλων και μεγαλοκαρδίαν, ανεχόμενοι ο ένας του άλλου τας αδυναμίας με αγάπην, 3 να επιμελήσθε και να αγωνίζεσθε να διατηρήτε την ενότητα, με την οποίαν το Πνεύμα το Αγιον σας έχει συνδέσει, έχοντες ως σύνδεσμον την ειρήνην, η οποία θα βασιλεύη μεταξύ σας και θα σας ενώνη εις ένα πνευματικόν σώμα. 4 Είσθε ένα πνευματικόν σώμα και έχετε ένα και το αυτό Πνεύμα Αγιον, που σας ζωογονεί, καθώς επίσης έχετε κληθή όλοι εις μίαν και την αυτήν ελπίδα της κλήσεώς σας. 5 Ενας και μόνος είναι ο Κυριος, μία είναι η πίστις όλων των Χριστιανών, ένα το βάπτισμα που έχουν λάβει. 6 Ενας και μόνος ο Θεός και Πατήρ όλων, αυτός ο οποίος κυριαρχεί επί όλων ανεξαιρέτως και δια μέσου όλων ενεργεί και φανερώνει την αγαθήν του πρόνοιαν, και μέσα εις όλους μας κατοικεί. 7 Εις τον καθένα δε από ημάς εδόθη η χάρις, τα χαρίσματα και αι δωρεαί, σύμφωνα με το μέτρον, με το οποίον δικαίως και σαφώς μοιράζει ο Χριστός τας δωρεάς του. (Ας μη υπάρχουν, λοιπόν, ζηλοφθονίαι μεταξύ σας, διότι τα χαρίσματα είναι δώρα του Θεού, δια την εξυπηρέτησιν όλων). 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.