Ετικέτες

25.12.17

Μητροπολίτου Πιεραιώς κ. Σεραφείμ - Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2017

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ   
* * * * * *
Τκνα μου γαπητ κα περιπθητα,
Τν στέρα ο Μάγοι δόντες, τρόπ ξέν
τούτ
παρείποντο, τν τεχθέντα πιζητοντες,
ν ερόντες δώροις τίμησαν, χρυσ κα λιβάν, κα σμύρν βοντες·
Δόξα
ν ψίστοις τ τεχθέντι Θε.
Κατά τήν παμμεγίστη ορτή τς Γεννήσεως το Σωτρος Χριστο γία κκλησία ρισε, διαίτερη μνεία καί ναφορά, παινετική καί μιμητική, νά γίνεται στά πρόσωπα τν τριν Μάγων, τν προσκυνησάντων τό θεο βρέφος, τό παναπαυόμενο στίς γκάλες τς γίας ατο Μητρός. 


Τόσο μνολογία σο καί ο εκονογραφικές παραστάσεις τς ορτς, προβάλουν τίς σεβάσμιες μορφές τους. Παρουσιάζονται συνήθως ν πορεία, λλοτε νά πεζοπορον, λλοτε νά ππεύουν, κολουθώντας ς δοδείκτη τό στρο τς Βηθλεέμ. Συχνά γγελος Κυρίου προπορεύεται μπροσθεν ατν καί τούς καθοδηγε. Κρατον δρα γιά τόν γνωστο Βασιλέα πού ναζητον, χρυσό καί λίβανο καί σμύρνα. Κι ταν συναντον τό «νέο παιδίον, τόν πρό αώνων Θεό» γκαλοφορούμενο πό τς Παρθένου Μητρός Του, πέφτουν καί Τόν προσκυνον• κενοι ο σοφοί καί ο σπουδαοι του κόσμου, Ατόν πού ρθε ταπεινά καί παράδοξα νά οκονομήσει τή σωτηρία το νθρώπινου γένους.

Τούτη τήν
ξέχουσα θέση καταλαμβάνουν ο Μάγοι ο ξ νατολν κατά τήν σημερινή ορτή τς το Χριστο γεννήσεως, καί φρονομε πώς τοτο δέν πιτάσσεται μόνο πό τή βιβλική διήγηση, λλά καί πό τή σημασία τς ναζήτησης καί τς προσκύνησής τους. συνάντηση το νθρώπου μέ τόν ζντα Θεό, σέ κάθε ποχή, ποτελε τό σκοπό τς παρξης καί τς ζως. Γι’ ατό κκλησία ναδεικνύει πάντα τίς προϋποθέσεις τούτης τς συνάντησης, τούτης τς σχέσης μεταξύ του νθρώπου καί το Θεο, τσι πως τή βίωσαν μορφές γιες νά τούς αἰῶνες, μέ σκοπό νά φεληθομε καί μες στή δική μας πορεία πρός προσκύνηση το Σαρκωμένου Υο καί Λόγου το Θεο.

Ζώντας σέ καιρούς δύσκολους, σέ μία
ποχή κρίσης, που γωνία καί φόβος τς πιβίωσης κυριαρχον, εναι εκολο νθρωπος νά γίνει ναζητητής το πρόσκαιρου καί το φήμερου, χωρίς νά χει τό κουράγιο τήν πιθυμία νά στρέψει τή ματιά του πρός τόν ορανό καί πρός τά ληθινά προβλήματα τς ζως. 

ν ναλογιστε κανείς πίσης, πώς κρίση ατή ναπτύσσεται μέσα στά πλαίσια νός πολιτισμο πού χι μόνο χει ξαγγείλει τό θάνατο το Θεο, λλά προσπαθε ναγώνια νά ποδείξει πώς ζωή χωρίς Ατόν εναι θελκτικότερη, γίνεται κατανοητό πώς ο ατίες καί ο λόγοι πού δήγησαν τά τρία ατά πρόσωπα νά κινηθον πό τήν ατάρκεια τς τομικς γνώσης, στή μεταφυσική ναζήτηση το περβατικο, εναι πολύτιμη καί καθόλα πίκαιρη. 

Ποιές λοιπόν ο
φετηρίες τς ναζητήσεως καί ποιά σημασία τς κατάθεσης τν τριν ατν προσκυνητν το θείου βρέφους;

ναζήτηση τν Μάγων τς νατολς χει ς παρχή της, τή σπουδή τς κτίσεως. Ο Μάγοι ταν μέλη μίας κ     τν ξι φυλν τς Μηδίας, καί ποτελοσαν τούς θεματοφύλακες τς πιστημονικς γνώσης τς ποχς τους, χοντας διαίτερο νδιαφέρον γιά τήν στρονομία, λλά καί πηρετώντας τό λαό τους μέ καθήκοντα ερατικς φύσεως. Γι’ ατούς κόσμος, ορανός καί γ, εναι τό περιβάλλον στό ποο ναζητον τήν λήθεια. πιστημονική γνώση κατά τή θεώρηση ατή γίνεται τό ναυσμα μίας γνήσιας περβατικς ναζήτησης, πολύ διαφορετικς πό κενο πού ποκαλομε «ρευνα» μέσα στό πλαίσιο τς πιστημολογίας το σύγχρονου δυτικο πολιτισμο. Σήμερα πιστήμη πολύ συχνά ατοπεριορίζεται στό γχείρημα νά ποδείξει τήν ατάρκεια το νθρώπου, ν χι, τήν πουσία τς θεϊκς πνος στό κόσμο. Μία τέτοια μμονή δέν πάρχει στή σκέψη τν Μάγων τς Περσίας. κενοι νδιαφέρονται γιά τήν λήθεια, χωρίς νά στρατεύουν δεολογικά τά πορίσματα τς πιστήμης στίς φιλοσοφικές τους πιλογές. Γι’ ατό ξάλλου χουν τήν τόλμη νά ναζητήσουν τήν λήθεια πέρα πό τό δικό τους τόπο καί τό δικό τους σπουδαο πολιτισμό.

ναζήτηση τν Μάγων τς νατολς πεκτείνεται πέρα πό τή φυσική  στό χρο τς μεταφυσικς. Κατανοον δηλαδή ο σοφοί ατοί νδρες, πώς κτίση δέν κυοφορε λες τίς παντήσεις πού νθρωπος χει νάγκη. πάρχουν πράγματα πού δέν μπορον οτε νά μετρηθον, οτε νά ξηγηθον μέ νόμους φυσικούς καί μαθηματικά ξιώματα. Τοτα τά παράδοξα προκαλον τό νδιαφέρον τν Μάγων. Γι’ ατό θέα νός στεριο πού δέν πακούει στούς κανόνες το ορανο, φο δέν κινεται πό τήν νατολή πρός τή Δύση, φο μφανίζεται καί ξαφανίζεται, φο καταδεικνύει να συγκεκριμένο τόπο πί τς γς, τή Βηθλεέμ, πργμα πού δέν νεργον τά συνήθη οράνια σώματα, γίνεται ντικείμενο μελέτης. Γιά νά νταπεξέλθουν στίς παιτήσεις τούτης τς ρευνας καταφεύγουν χι μόνο στή σοφία τς παραδόσεώς τους, λλά καί σέ κείμενα προφητικά, προερχόμενα πό τήν ουδαϊκή παράδοση. τσι πείθονται πώς τό θαυμαστό ατό στρικό φαινόμενο εναι σημεο πού μαρτυρε γεγονός μεγάλης σημασίας, τήν λευση δηλαδή νός βασιλέα νωτέρου πό κάθε λλον.

ναζήτηση τν Μάγων τς νατολς λοκληρώνεται μέ τήν προσκύνησή τους. Ο σπουδαοι ατοί νδρες, ο πιφανες καί σοφοί, ο πλούσιοι καί σχυροί, συναντον μία ταπεινή κόρη πού κρατ στά χέρια της να νήπιο. Καμιά πογοήτευση δέν γεννται στή ψυχή τν Μάγων• καμία μφιβολία δέν μφανίζεται, κανένας δισταγμός. Τοτο συμβαίνει γιατί ο νθρωποι ατοί ναζητον τήν λήθεια γιά νά τή προσκυνήσουν. προσκύνηση εναι σκοπός τς ναζήτησής τους, προορισμός τς σπουδς τους, ποστολή τς πιστήμης τους. Δέν ναζητον κάτι γιά νά λατρευτον ο διοι, λλά ψάχνουν κενον πού ξίζει ληθινά νά λατρέψουν. Καί γι’ ατό λλωστε ξιώνονται νά δον καί ν’ ναγνωρίσουν τόν νανθρωπήσαντα Λόγο.

ναζήτηση τν Μάγων, τούς δηγε στήν προσκύνηση, καί ατή μέ τή σειρά της κορυφώνεται στήν προσφορά δώρων πολύτιμων στό θεο βρέφος, χρυσο καί λιβάνου καί σμύρνας. Καταθέτουν ,τι χει ξία, μέ τά μέτρα καί τά σταθμά τά κοσμικά, γιά νά λάβουν ς ντίδωρο, παντήσεις καί διεξόδους πού φορον τό παρξιακό τέλμα στό ποο νθρωπος χει γκλωβιστε. Παραθέτουν στοιχεα το κόσμου πού συμβολίζουν πολλά περισσότερα πό κενα πού φαίνονται.

κατάθεση τν Μάγων τς νατολς γίνεται μέ χρυσό. τσι τιμον τό Χριστό πως ρμόζει σέ βασιλέα ληθινό, στόν ποο ταιριάζουν δρα πολύτιμα. χρυσός μως φέρει καί λλον συμβολισμό. Στή ζωή πάρχουν πράγματα σημαντικά καί δυσεύρετα.  Εναι κενα πού δίνουν τό νόημα στό βίο το νθρώπου. γώνας το νθρώπου τελικά εναι νά νακαλύψει ποιά εναι ατά πού νοηματοδοτον τή ζωή του. Ο Μάγοι προσφέρουν χρυσό ναγνωρίζοντας πώς ζωή ποκτ τό πέρτατο νόημα μόνο μέσα πό τή σχέση καί τήν νωση μέ τό Θεό.

κατάθεση τν Μάγων τς νατολς γίνεται μέ λίβανο. τσι τιμον τό Χριστό πως ρμόζει σέ Θεό ληθινό, ποος δέχεται θυσίες. λίβανος μως φέρει καί λλον συμβολισμό. Εναι σημεο τς προσφορς μέ διττή ννοια. Εναι λατρευτική ναφορά στό Θεό, εναι καί φιλάνθρωπη στάση πρός τόν δελφό. Προσφέρω στό Θεό πό τό κόπο μου γιά νά ελογηθε ζωή μου, προσφέρω στόν δελφό πό τά δωρήματα το Θεο σέ μένα, γιά νά ναπαύσω καί τή δική του ταλαιπωρία. Ο Μάγοι προσφέρουν λίβανο πελευθερώνοντας τή ζωή πό τά δεσμά τς νάγκης, νοίγοντας στόν νθρωπο τόν ρίζοντα τς θείας χάριτος.

κατάθεση τν Μάγων τς νατολς γίνεται μέ σμύρνα. τσι τιμον τό Χριστό πως ρμόζει σέ κενον πού ν εναι θάνατος, πιλέγει νά πεθάνει γιά τή σωτηρία το νθρώπινου γένους. σμύρνα μως φέρει καί λλον συμβολισμό. χρήση της σχετίζεται μέ τίς ταφικές συνήθειες. Εναι στοιχεο το θανάτου, το μόνου ληθινο χθρο του νθρώπου. νθρωπος δημιουργήθηκε πό τό Θεό γιά νά ζήσει, χι γιά νά πεθάνει. παρακοή καί πτώση δήγησαν σέ μία παραφύση ζωή, τς ποίας κάθε πτυχή σκιάζεται πό τήν μαρτία, τόν πόνο καί τή φθορά. Ο Μάγοι προσφέρουν σμύρνα καταθέτοντας τό διέξοδό του θανάτου, στά πόδια κείνου πού μελλε μέ τήν νάστασή του νά καταργήσει τό θάνατο καί τά γεννήματά του.

Τέκνα μου
γαπητά,
Ζώντας σέ χρόνους μετανεωτερικούς,
χουμε πιστέψει πώς κατακτήσαμε τήν λευθερία μας πειδή τεχνολογία καί τά μέσα πού ατή μας παρέχει, νοίγουν μπροστά μας μέτρητες πιλογές. Τούτη μως πολυπλοκότητα, πολυδιάσπαση το βίου μας παράγει ταυτόχρονα γχος, φόβο καί σύγχυση. πάρχει ασθηση πώς πορευόμαστε μέσα στό σκοτάδι τν πολλαπλν μας πιλογν. Πο στά λήθεια μως πμε; Πο ξίζει νά δηγήσουμε τή ζωή μας; Ποιό «σημεο» θά κατευθύνει τά βήματά μας; Ποιό φς θά διακρίνει τήν λήθεια πό τό ψεδος; 

Ο
μορφές τν Τριν Μάγων, κείνων τν συνετν νδρν τς νατολς, προβάλουν ς ζσες παντήσεις στίς γωνίες μας. Θεός δηγε μέ τρόπο θαυμαστό, οράνιο καί φωτεινό τίς ζωές μας, ταν προαίρεσή μας εναι ν γρηγόρσει, ταν νος μας λκεται πό τόν σαρκωμένο Λόγο, ταν καρδιά μας θερμαίνεται πό τά τίμια Δρα, ταν ψυχή μας κλίνει γόνυ προσκυνήσεως σέ κενον πού εναι δός, λήθεια καί Ζωή.

Ε
χόμαστε Καλά Χριστούγεννα, πλήρη φωτός καθοδηγητικο, κανο νά παρηγορε καί νά λευθερώνει τόν καθένα πό τά προσωπικά του διέξοδα.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Χρόνια πολλά μέ
λη μου τήν γάπη!
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
+
Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.