Ετικέτες

23.12.17

Βίβλος γενέσεως

Αποτέλεσμα εικόνας για βίβλος γενέσεως

ρχόμενη Κυριακή εναι μέρα πρίν τή μεγάλη Δεσποτική ορτή τν Χριστουγέννων, κατά τήν ποίαν «... μνήμην γειν τάχθημεν παρά τν γίων καί Θεοφόρων Πατέρων μν πάντων τν π’ αἰῶνος Θε εαρεστησάντων πό δάμ χρι καί ωσήφ το μνήστορος τς περαγίας Θεοτόκου...». 
εαγγελική περικοπή ξεκινάει μέ τόν γενεαλογικό κατάλογο το Κυρίου. Εναι νας κατάλογος νθρώπων, πού παίρνουν νεργά μέρος στό σχέδιο τς Θείας Οκονομίας γιά τή σωτηρία το νθρώπινου γένους.


πάρχουν δύο τέτοιοι κατάλογοι, νας τς σημερινς περικοπς (Ματθ. α ́ 1-25) πού ξεκινάει πό τόν Πατριάρχη βραάμ καί φτάνει ς τόν ωσήφ τόν Μνήστορα καί ατός πού περιέχεται στό γ ́ κεφάλαιο το κατά Λουκν Εαγγελίου (23-38) καί ρχίζει, ντίστροφα, πό τόν ωσήφ ς τόν βραάμ καί πό τόν δάμ στό Θεό.
Στό δεύτερο μέρος, φηγεται τόν τρόπο σύμφωνα μέ τόν ποο γεννήθηκε Θεάνθρωπος πό τήν Παρθένο Μαρία.
Ατή γενεαλογία θυμίζει ατές πού πάρχουν στήν Παλαιά Διαθήκη, στό βιβλίο τς Γένεσης, στε δέν εναι λάθος νά λεχθε τι ποτελε, κατά κάποιο τρόπο, σημεο νωτικό μεταξύ τς Παλαις καί τς Καινς Διαθήκης καί ποδεικνύει τι ησος εναι Χριστός, Υός το Δαβίδ, Λυτρωτής τν νθρώπων.
Το γεγονός τι Εαγγελιστής Ματθαος ρχίζει τό Εαγγέλιό του μέ
τόν τίτλο «Βίβλος γενέσεως» θέλει νά μς θυμίσει πώς ατή γένεση ποτελε
τήν ρχή καί τή ρίζα λων τν γαθν πού λαβαν χώρα στή συνέχεια τς
στορίας.
Γιά νά μπορέσει Θεός νά λάβει τήν νθρώπινη φύση, πρεπε νθρω-
πος νά παντήσει θετικά στή σωτήρια κλήση Του.
Ατή γενεαλογία πικεντρώνεται σ’ ατούς τούς νθρώπους πού μέσα
στήν νθρώπινη στορία πάντησαν θετικά στήν κλήση νά συμμετάσχουν στό
ργο τς σωτηρίας, στε νά δηγηθομε στό πρόσωπο τς Παναγίας, πού
λεύθερα, ταπεινά καί μέ γάπη δάνεισε τήν νθρώπινη σάρκα στόν σώματο
Θεό.
γενεαλογικός κατάλογος ποτελεται, πως συνηθιζόταν στόν ουδαϊ-
κό λαό, πό νόματα νδρν. Σύμφωνα μέ τό Ζηγαβινό, νδρας εναι «
σπείρων» λλά καί ρχή καί ρίζα τν παιδιν, καί, πως γράφει πό-
στολος Παλος στούς Κορινθίους, «κεφαλή τς γυναικός». ρόλος τς γυναί-
κας εναι νά κτρέφει, νά περιθάλπει καί νά συναυξάνει τό σπαρθέν. Καί,
σύμφωνα μέ τό γράμμα τς Βίβλου, δόθηκε ς βοηθός στόν νδρα.
κτός ατν, κατάλογος μπεριέχει μερικές διαιτερότητες καί μέ βάση
ατές διαφέρει πό τά γενεαλογικά δένδρα τν εγενν (νθρώπων) πού
ναζητον εγενική καταγωγή ς πόγονοι πιφανν νδρν. δ γίνονται
δεκτοί λοι ο νθρωποι. πάρχουν Πατριάρχες, Προφτες, νθρωποι δίκαι-
οι, εσεβες, νάρετοι, λλά καί νθρωποι μέ πολλές μαρτίες.
Στούς νάρετους συγκαταλέγονται ο Πατριάρχες βραάμ, σαάκ καί

ακώβ μέ τά σύνολα τν οκογενειν τους. λλά, διαίτερα, θέλω νά σταθ
στούς νθρώπους πού εχαν πολλές καί ποικίλες στή μορφή μαρτίες.
Θάμαρ, πού γενν δύο γόρια ξαπατώντας τόν πεθερό τς ούδα·
ερός Χρυσόστομος τή χαρακτηρίζει ς «θεμιτόγαμο», δηλαδή γυναίκα πού
συζοσε λεύθερα χωρίς νά χει νυμφευθε. Ράχαβ ταν πόρνη, Ρούθ εδω-
λολάτρισσα καί Βηρσαβεέ μοιχαλίδα.
Θεός, λοιπόν, πέλεξε τό λαό το σραήλ καί μέσα πό ατόν ναζη-
τοσε τό τέλειο γυναικεο πρόσωπο πού θά ποτελοσε τήν ποκορύφωση τς
ερς στορίας. Καί ατό δέν εναι λλο πό τήν περαγία Θεοτόκο. ταν
λθε τό πλήρωμα το χρόνου, ατό τό πρόσωπο βρέθηκε καί τότε (μόνον)
«ξαπέστειλε Θεός τόν Υόν ατο» (Γαλ. δ ́ 4).
καθαρότητα τς Θεοτόκου καί γάπη της πρός τό Θεό φανερώνει
τήν καθαρότητα καί τήν κεραιότητα τς νθρώπινης φύσης, πως τήν πλασε
Θεός. Θεοτόκος μέ τήν γάπη στό Θεό, τήν γνότητα, τήν ταπείνωση καί
τή φρόνηση νίκησε τήν μαρτία καί μέ τό κάλλος της λκυσε τήν γάπη το
Θεο πρός τούς νθρώπους καί εσήγαγε «τόν Πρωτότοκο ες τήν οκουμένην»,
(βρ. α ́ 6).
Τό κάλλος τς Θεοτόκου νταποκρίνεται στό χαρακτηρισμό τν κτισμά-
των π’ τό Θεό ς «λίαν καλά». φορά τν κτισμάτων εναι πρός τήν νωση
μαζί Του καί τή μετοχή στή θεία ζωή.
Παρθένος Μαριάμ εναι γνότερος «καρπός τν κτισμάτων» καί σ’
ατόν προσέβλεπε Θεός π’ τήν ρχή τς Δημιουργίας.


Καλά καί ελογημένα Χριστούγεννα.

Πρωτοπρεσβύτερος ωάννης Κίτσιος
φημέριος γίου Χαραλάμπους Περάματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.