Ετικέτες

30.12.17

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής μετά την Χριστού γέννησιν

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακή μετά την χριστού γέννησιν


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α´ 1 – 8


ρχ το εαγγελου ησο Χριστο, υο το Θεο. 2 ς γγραπται ν τος προφταις, δο γ ποστλλω τν γγελν μου πρ προσπου σου, ς κατασκευσει τν δν σου μπροσθν σου· 3 φων βοντος ν τ ρμ, τοιμσατε τν δν Κυρου, εθεας ποιετε τς τρβους ατο, 4 γνετο ωννης βαπτζων ν τ ρμ κα κηρσσων βπτισμα μετανοας ες φεσιν μαρτιν5 κα ξεπορεετο πρς ατν πσα ουδαα χρα κα ο εροσολυμται, κα βαπτζοντο πντες ν τ ορδν ποταμ π’ ατο ξομολογομενοι τς μαρτας ατν. 6 ν δ ωννης νδεδυμνος τρχας καμλου κα ζνην δερματνην περ τν σφν ατο, κα σθων κρδας κα μλι γριον. 7 κα κρυσσε λγων· ρχεται σχυρτερς μου πσω μου, ο οκ εμ κανς κψας λσαι τν μντα τν ποδημτων ατο. 8 γ μν βπτισα μς ν δατι, ατς δ βαπτσει μς ν Πνεματι γίῳ

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα


1 Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού έγινε ο Ιωάννης· 2 σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφή στους προφήτας περί του Ιωάννου του Προδρόμου·“Ιδού εγώ, λέγει ο Θεός δια του προφήτου Μαλαχίου, αποστέλλω τον αγγελιοφόρον μου ολίγον ενωρίτερα από σε, ο οποίος και θα προπαρασκευάση την οδόν σου (δηλαδή τας ψυχάς και τας καρδίας των ανθρώπων) δια να σε υποδεχθούν”.3 Και ο σταλμένος αυτός από τον Θεόν αγγελιοφόρος είναι εκείνος, δια τον οποίον ο προφήτης Ησαΐας είπε· “Φωνή ανθρώπου, ο οποίος βοά εις έρημον· ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου· κάμετε ευθείς τους δρόμους του (ευθύνατε τας καρδίας σας)”. 4 Εγινε δε ο Ιωάννης αρχή κατά την εποχήν εκείνην, βαπτίζων εις την έρημον και κηρύσσων βάπτισμα εις πιστοποίησιν της μετανοίας, δια να λάβουν οι βαπτιζόμενοι την άφεσιν των αμαρτιών, όταν θα εδέχοντο τον ερχόμενον μετ' ολίγον Μεσσίαν. 5 Και επήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίται και εβαπτίζοντο από αυτόν στον Ιορδάνην ποταμόν, εξομολογούμενοι συγχρόνως τας αμαρτίας των. 6Εφορούσε δε ο Ιωάννης ένδυμα από τρίχας καμήλου και είχε δερματίνην ζώνην γύρω από την μέσην του και έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριον. 7 Και εκήρυττε λέγων· “έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος που είναι ισχυρότερός μου και του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί των υποδημάτων του. 8 Εγώ μεν σας εβάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίση με Πνεύμα Αγιον”. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.