Ετικέτες

22.1.18

Ευστάθιος (17 ετών - δυστύχημα με μηχανάκι)

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή ανάσταση

Ταυτόχρονα με τα καλά νέα για τον Γιωργάκη ενημερώθηκα για την κοίμηση του δεκαεφτάχρονου Ευσταθίου (δυστύχημα με μηχανάκι). Κατόπιν αναρτήθηκε άρθρο με τίτλο [Η δύναμη και σημασία της προσευχής και ο τελικός στόχος (σταχυολόγηση Αγιογραφικών χωρίων)]. Το άρθρο αυτό μπορεί να εστιάζει στη σημασία και τη δύναμη της προσευχής σχετικά με την σωματική κυρίως θεραπεία πασχόντων αδερφών μας, αλλά δεν αναφέρεται μόνο σε αυτή. Αναφέρεται μεταξύ άλλων γενικά στη δύναμη της προσευχής όχι μόνο για τους ζώντες αδερφούς μας, αλλά και για τους κεκοιμημένους αδερφούς μας, πολύ περισσότερο δε για ένα νεαρό παιδί που υπέστη αιφνίδιο θάνατο. Δεν ξέρουμε ούτε την πνευματική κατάσταση του παιδιού, ούτε αν κάποιοι προσευχήθηκαν γι΄ αυτόν. Αυτό, όμως, που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε τώρα για τον Ευστάθιο και ο Κύριος θα κανονίσει τα υπόλοιπα. Ας βάλουμε το όνομά του στην προσευχή μας και ας το δώσουμε στην ενορία μας, ας διαβάσουμε λίγο από το ψαλτήρι ή ας πούμε έστω ένα "Κύριε ελέησον" για τον Ευστάθιο. Ο Θεός ας τον αναπαύει.

Επειδή ενδεχομένως σε κάποιους από εμάς φαίνονται περίεργα ή αντιφατικά αυτά τα λόγια κι επειδή αρκετές φορές έχω ακούσει από αδερφούς μας ότι ο κόσμος είναι άδικος (με κρυμμένη και υποβόσκουσα πιθανή βλασφημία ότι δηλαδή ο Θεός είναι άδικος), θα ήθελα να παραθέσω τα παρακάτω τέσσερα σύντομα αγιογραφικά χωρία (δύο από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και δύο σχετικά χωρία από την Παλαιά Διαθήκη: τον Προφήτη Ησαΐα και τον Ιώβ.). Δίνω και την μετάφραση μαζί με το αρχαίο κείμενο (υπάρχει και ενεργός σύνδεσμος):

«βλέπομεν γρ ρτι δι᾿ σόπτρου ν ανίγματι, τότε δ πρόσωπον πρς πρόσωπον· ρτι γινώσκω κ μέρους, τότε δ πιγνώσομαι καθς κα πεγνώσθην.» (Α΄ Κορ. ιγ΄, 12)
(Μετάφραση: Διότι τώρα βλέπομεν σαν μέσα σε μεταλλινόν θαμπόν καθρέπτην θαμπά και ακαθόριστα, ώστε να μας μένουν πολλά ασαφή και σκοτεινά, άλυτα προβλήματα και απορίαι, τότε όμως θα ίδωμεν πρόσωπον προς πρόσωπον, φανερά και καθαρά. Τωρα γνωρίζω ένα μέρος της αληθείας, τότε όμως θα αποκτήσω τελείαν επίγνωσιν, θα λάβω τόσον καθαράν και τελείαν γνώσιν, όσον πλήρως και τελείως με έχει γνωρίσει και με ωδήγησεν στον δρόμον της σωτηρίας ο παντογνώστης Θεός.)


«τίς γρ γνω νον Κυρίου; τίς σύμβουλος ατο γένετο; (βλ. Ησ. 40,13 και Ιώβ 15,8) τίς προέδωκεν ατ, κα νταποδοθήσεται ατ; (βλ. Ιώβ 41,3 εβρ.) τι ξ ατο κα δι᾿ ατο κα ες ατν τ πάντα. ατ δόξα ες τος αἰῶνας· μήν.» (Ρωμ. ια΄, 34-36)
(Μετάφραση: Διότι “ποίος ποτέ εγνώρισε τον άπειρον νουν του Κυρίου, τας πανσόφους σκέψεις και δικαίας αποφάσεις του; Η΄ ποίος έγινε σύμβουλός του; Η΄ ποίος τον επρόλαβε και του έδωσε πρώτος, ώστε να ζητή δικαιωματικώς ανταπόδοσιν; Κανείς βέβαια. Διότι από αυτόν εκτίσθησαν τα πάντα και από αυτόν κυβερνώνται, και εις δόξαν του αγίου ονόματός του αποβλέπουν. Εις αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνας. Αμήν.)

«τίς γνω νον Κυρίου, κα τίς ατο σύμβουλος γένετο, ς συμβιβ ατόν;  πρς τίνα συνεβουλεύσατο κα συνεβίβασεν ατόν; τίς δειξεν ατ κρίσιν; δν συνέσεως τίς δειξεν ατ;»( Ησ. 40,13-14)
(Μετάφραση: Ποιός εγνώρισε τον νουν του Κυρίου και ενόησε τα πάνσοφα αυτού σχέδια; Ποιός έγινε σύμβουλος του, ο οποίος θα είναι εις θέσιν να τον διδάξη; Η΄ με ποιόν συνεσκέφθη ο Κυριος και ποιός ποτέ τον εδίδαξε; Η ποιός έδειξεν εις αυτόν την δικαίαν και ορθήν κρίσιν, ποιός ποτέ του υπέδειξε δρόμον συνέσεως; Κανείς.)

τί γάρ; μ πρτος νθρώπων γεννήθης; πρ θινν πάγης; σύνταγμα Κυρίου κήκοας, συμβούλ σοι χρήσατο Θεός, ες δ σ φίκετο σοφία; (Ιώβ. 15,7-8)
(Μετάφραση: Τι λοιπόν; Μηπως συ εγεννήθης πρώτος από όλους τους ανθρώπους και τα γνωρίζεις όλα; Η μήπως, τυχόν, και έχεις δημιουργηθή, πριν ακόμη γίνουν τα όρη και οι λόφοι επί της γης, αρχαιότερος και από αυτόν τον Αδάμ; Η΄ μήπως έχης ακούσει το άρρητον υπό του Θεού συντεταγμένον σχέδιον; Μηπως σε μετεχειρίσθη ο Θεός ως σύμδουλόν του; Εις σε δε επήλθε και επλημμύρισεν η σοφία, ώστε να θεωρής τον εαυτόν σου σοφώτερον από όλους τους άλλους;)Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.