Ετικέτες

9.2.18

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 4.2.2018Αἰσθανόμαστε πολὺ μεγάλη χαρὰ, διότι μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις συμβάλαμε καὶ μεῖς κατὰ ἐλάχιστο στὴν μεγάλη αὐτὴ ἐπιτυχία τοῦ μεγαλειώδους αὐτοῦ συλλαλητηρίου.

Μὲ τὸν εὐγενέστατο κ. Μιλτιάδη Κοτζαγκερίδη, καπετάνιο ἀεροσκαφῶν, Προεδρεύοντα τοῦ  Συντονιστικοῦ τοῦ Συλλαλητηρίου στὰ γραφεῖα μας καὶ τὸ μέλος μας κ. Κων/νο Λεϊλεκτσόγλου ποὺ ἦρθε εἰδικὰ γιὰ τὸ συλλαλητήριο ἀπὸ τὴν Γερμανία, ὅπου διαμένει μόνιμα.
1.Ἡ κοσμοσυρροὴ ἦταν καὶ θὰ παραμείνῃ ἀνεπανάληπτη. Τοῦτο ἐπιβεβαιοῦν καὶ ξένα ἔγκυρα καὶ σοβαρὰ εἰδησιογραφικὰ πρακτορεῖα. Πολλοὶ ἂνεβάζουν τὸν κόσμο  στὰ 3.000.000.  Ἀντικειμενικῶς ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἑλληνόψυχοι πατριῶτες εἶχαν καλύψει τὴν Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τὸ Χίλτον, τὴν Πανεπιστημίου καὶ Σταδίου μέχρι τὰ Προπύλαια, Κλαυθμῶνος καὶ Ὁμόνοια, τὴν Βασ. Ἀμαλίας μέχρι τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως - Συγγρού μέχρι Φίξ, τὴν Ἑρμοῦ μέχρι τὸ  Θησεῖο, Καραγεώργη Σερβίας καὶ Μητροπόλεως μέχρι τὸ Μοναστηράκι, παρ᾽ὅλον ποὺ τὰ περισσότερα μεγάφωνα στὴν Ἑρμοῦ καὶ ἄλλα μέρη δὲν εἶχαν καλὸ ἦχο, ἤ δὲν εἶχαν καθόλου ἦχο, διότι δυστυχώς δὲν εἶχε δώσει τὴν ἄδεια ὁ Δήμαρχος, ὁ κ. Καμίνης!!!... Τόσον ἀσφυκτικῶς, ποὺ δὲν ἔπεφτε οὔτε καρφίτσα κάτω, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ λιποθυμήσουν δεκάδες ἄνθρωποι.
Ἐπίσης ἡ μεγαλύτερη ἑταιρεία τηλεθεάσεως στὴν Ἑλλάδα ἡ AGB ἀνέφερε ὅτι : « ἕνα ἑκατομμύριο περισσότεροι πολίτες σὲ σχέση μὲ τὴν προηγούμενη Κυριακή εἶδαν τηλεόραση ! Συγκεκριμένα, ἐνῷ τὸ ἀντίστοιχο τρίωρο τὴν Κυριακὴ 28.1.2018 «πέρασαν» ἀπὸ τὴν τηλεόραση 4.173.097 τηλεθεατές, τὴν 4.2.2018 ὁ ἀριθμὸς ἦταν 5.213.822! !
Βέβαια τὸ αἰσχρότατο κατεστημένο, ἀφοῦ δὲν πέτυχε πλήρως νὰ κατατρομοκρατήσῃ τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχους πατριῶτες μὲ τὰ ἐξαγορασμένα τηλεοπτικὰ δίκτυα, τὰ «χαζοκούτια» νὰ διαδίδουν ὅτι θὰ ὑπάρχουν ἀντισυλλαλητήρια καὶ κίνδυνος συρράξεων καὶ γιὰ νὰ μὴ  καταξεφτιλησθοῦν πλήρως, ἀναγκάσθηκε ἡ Ἀστυνομία νὰ «παραδεχθῇ» ὅτι ἦσαν  140.000 διαδηλωταὶ.
Ὁ κύριος Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν προφανῶς ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὰ ἀφεντικά του, νὰ διορθώση καὶ τὴν μετριοπαθέστατη  ἐκτίμηση τῆς Ἀστυνομίας ἀκόμη, ποὺ ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν νὰ περιωρίση τὸν ἀριθμὸν σὲ 140.000 καὶ ἐνεφανίσθη ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν γενναιόδωρος καὶ ἀφαίρεσε μὲ ταχυδακτυλουργίες 20.000 ἑλληνόψυχους… Μάλιστα δὲ γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὶς ἀλχημεῖες του ἔβαλε τὸ ἑλικόπτερον τῆς Ἀστυνομίας νὰ καταναλώνῃ καύσιμα καὶ νὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαὸν νὰ βγάζῃ φωτογραφίες πολὺ ἐνωρὶς ἢ  μετὰ τοῦ συλλαλητηρίου καὶ να προβάλῃ λίγα ἄτομα, ὁπότε λογικότατον εἶναι οἱ ἑλληνόψυχοι νὰ μὴ εἶχαν διανυκτερεύση στὴν Πλατεία Συντάγματος καὶ λοιπὲς πλατεῖες, καθ’ ὅτι εἶχε φροντίσει ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργὸς τῆς Ἀστυνομίας νὰ δημιουργήση πανικό, ὅτι θὰ ὑπάρχουν ἀντισυγκεντρώσεις τῶν γνωστῶν - ἀγνώστων, ὅτι θὰ ὑπάρχουν συμπλοκὲς καὶ ὅτι θὰ χυθῆ αἷμα. Αὐτὰ τὰ  λίαν ἀποτρεπτικὰ συνθήματα καὶ ἄλλα πολλὰ τῆς ράδιο - ἀρβύλας, τὰ υἱοθέτησαν καὶ διπλοὶ πράκτορες τοῦ ἐχθροῦ τῶν ἁγνῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας καὶ τὰ διέδιδαν παντοῦ καὶ δημιούργησαν φοβία, γιὰ νὰ μὴ κατέβουν οἱ ἄνθρωποι στὴν Πλ. Συντάγματος. Ἀκόμη καὶ σὲ ἐμᾶς συνιστοῦσαν νὰ μὴ κατέλθωμε. Διὰ νὰ μὴ ἀνέλθωμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὴν ἐξέδρα καὶ εἴπωμε γιὰ ἕνα λεπτὸ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Καὶ τοῦτο διότι ὁ διπλὸς πράκτωρ δὲν ἔλαβε τὰ 70.000 εὐρὼ ποὺ ἀπαιτοῦσε ὡς συμμετοχή μας  στὸ συλλαλητήριο!!!...
Ὅμως ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸν κλέφτη, ἀγαπάει καὶ τὸν νοικοκύρη. Ὁ κύριος Ὑπουργὸς ἔδωσε ἐντολὴ εἰς τὴν Ἀστυνομία του νὰ μὴ προδοθοῦν καὶ πρὸς τοῦτο προφανῶς ἡ ἐντολή του ἦταν αὐστηροτάτη, ἐὰν ξεχνοῦσαν νὰ ἀλλάξουν τὴν ὥρα, καὶ ἀλλάχθηκε καὶ αὐτὴ διὰ νὰ μὴ φαίνεται ὅτι τὸ ἑλικόπτερον ἐλάμβανε φωτογραφίες τὸ πρωὶ καὶ τὸ βράδυ, ὅταν ὁ κύριος ὄγκος τοῦ συλλαλητηρίου εἶχε ἀποχωρήσει.
Ὁ ἄλλος Ὑπουργὸς ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς χαραμοφάηδες τῆς ΕΡΤ (συρφετὸς ὁλόκληρος ἀπὸ ἀφισσοκολλητὲς καὶ τεμπέληδες τῶν συνδικάτων καὶ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας) νὰ διαδώσουν ὅτι ἡ κοσμοσυρροὴ αὐτὴ ἦταν κάτω ἀπὸ 100.000.
Μὲ αὐτὲς τὶς ἀνέντιμες ψευδολογίες τῶν διαστροφέων τῆς ἀληθείας, παρεσύρθη δυστυχῶς καὶ ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ συλλαλητηρίου νὰ κατεβάσῃ πολὺ τὸν πῆχυ. Ὅμως οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν, ἀσφαλῶς δὲν θὰ εἶχαν ὑπ’ ὄψιν των τὶς τεράστιες ἐκτάσεις ἀπὸ τὸ Μουσεῖον Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Φὶξ μέχρι καὶ τὰ Προπύλαια – Κοραὴ, Πλατεῖα Κλαυθμῶνος, Πατήσια, Ὁμόνοια, Ἁγίου Κωνσταντίνου, Πειραιῶς μέχρι Πλατεῖα Κουμουνδούρου, Θησεῖον καὶ πολλοὺς ἄλλους δρόμους ἐνδιαμέσως τῶν μεγάλων λεωφόρων καὶ ὁδῶν.
Ἄν δὲν εἶχαν δράσει ἀμέσως ἤ ἐμμέσως οἱ ἀργυρώνυμοι διπλοὶ πράκτορες, θὰ εἴχαμε ὁπωσδήποτε περάσει τὰ 3.000.000.
Τὸ «ράδιο ἀρβύλα» ἔδρασε δυστυχῶς λίαν ἐπιτυχῶς καὶ ἀρνητικότατα ἐναντίον τοῦ συλλλαλητηρίου μας. Κρῖμα ποὺ δὲν εἴχαμε εἰδικὰ μαγνητόφωνα, γιὰ νὰ καταγράφουμε τὶς ἰδιοτελέστατες ἐκφράσεις των πρὸς δημιουργία πανικοῦ. Τότε θὰ ἐξεσκεπάζοντο αὐτοὶ οἱ διπλοὶ πράκτορες καὶ θὰ γλυτώναμε ἀπὸ τὶς λασπολογίες τους καὶ τὶς ψευδολογίες τους.ΠΗΓΗ :


2. Σὲ ὅλα τὰ πολιτισμένα μέρη καὶ στὰ χρηστὰ κράτη δικαίου ἀπογορεύονται αὐστηρότατα οἱ ἀντισυγκεντρώσεις, διὰ νὰ προλαμβάνωνται οἱ συρράξεις. Ὅμως στὴν Ἑλλάδα μας, ὄχι μόνον ἐγκρίνονται καὶ συνδράμονται οἱ ἀντισυγκεντρώσεις, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐπιβαρύνεται καὶ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ τὴν μισθοδοσία τῶν ντόπιων καὶ ξένων μισθοφόρων ποὺ τοὺς ἀνατίθεται ἡ ἐντολὴ νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά».
Σὲ καμία εὐημεροῦσα χώρα καὶ στὶς χρηστὲς κοινωνίες δὲν ὑπάρχουν τέτοιες αἰσχρότατες ἀθλιότητες. Μόνον εἰς τὴν «Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν καθολικότατα διαμαρτυρομένων», ὅπου «δουλεύουν τὰ ἄλογα νὰ τρῶνε τὰ ξεσαμάρωτα γαϊδούρια , τὰ ὁποῖα εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦν εἰ μὴ μόνον νὰ κλωτσοῦν», βασιλεύουν ὅλες οἱ ἀπίθανες πιθανότητες καὶ οἱ πιθανὲς ἀδιανόητες καὶ αἰσχρότατες συμπεριφορές ! ! ! ...
Διὰ τοῦτο δὲν προλαμβάνομε νὰ λέγωμε μιὰ φορά: «Δόξα τῷ Θεῷ» πρέπει νὰ σκούζωμε δισεκατομμύρια φορές: «Παναγιά μου, βόηθα». Καὶ βέβαια σὲ τέτοιες αὐθόρμητες καὶ βραχυπρόθεσμες διοργανώσεις καὶ δράσεις δὲν ἀποφεύγονται νὰ ἀλωνίζουν καὶ διπλοὶ πράκτορες καὶ νὰ λαμβάνουν τεράστια ποσὰ  ἀπὸ τοὺς ἐντολεῖς των, καθὼς καὶ νὰ ἐκβιάζουν καὶ ἀπαιτοῦν καὶ ποσὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἰδεολόγους, ἔχοντας λάβει τὴν ρητὴ ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς καθοδηγητές των νὰ κάνουν δολιοφθορά. Αὐτοὶ οἱ διπλοὶ πράκτορες ὑπῆρξαν καὶ εἶναι οἱ πλέον ἐπικίνδυνοι κατάσκοποι καὶ δολιοφθορεῖς. Ἀν δὲν τοὺς διαγνώσῃ κανένας ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ δὲν τοὺς ἀπομονώσει, τότε μετατρέπονται οἱ λασπολογίες καὶ συκοφαντεῖες των σὲ νίλες καὶ συμφορές. Ζήτω ποὺ καήκαμε! ! ! Μόνον τὸ προλαμβάνειν εἶναι ἡ καλυτέρα θεραπεία.

3. Ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των, ὄχι μόνον οἱ περισσότεροι  πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ καὶ ὁ Πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι τέως  Πρωθυπουργοὶ καὶ οἱ κλίκες τους, ἀλλὰ προπαντὸς ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει τὸν λόγον του ὅτι θὰ προσήρχετο, ἀλλὰ ἔστειλε τὰ ἑξαπτέρυγά του καὶ τὰ « δεκανίκια » του, διὰ νὰ κάνουν παντοιοτρόπως σαμποτάζ, ἀμειβόμενα ἁδρότατα. Ἀν ἦταν καμιὰ συγκέντρωσις Μουσουλμάνων, τότε θὰ ἔκρυβε τὸν Σταυρό του καὶ θὰ προσήρχετο μὲ στρατιὰ ὁλόκληρη καὶ θὰ τοὺς εὐλογοῦσε, ἐκπληρώνοντας  τὶς ὑποχρεώσεις του διὰ τὰ πολύτιμα δῶρα τῶν Ρότσιλντ, Γκέοργκ Σόρος ποὺ δωρίζουν φανερὰ καὶ κρυφὰ  δισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ νὰ εἰσέρχωνται καὶ ριζώνουν οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων καὶ οἱ ἔποικοι ἀκωλύτως.

4. Ἀντὶ ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία καὶ ἰδίως ἡ Θρησκευτικὴ νὰ ἀφυπνήσουν τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα, κρούοντάς του τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ νὰ προτρέπουν τὸν λαὸν νὰ παύσῃ νὰ ἀφιονίζεται, νὰ ἀδιαφορῇ – νὰ μὴ σπέρνη ζιζάνια, ἀλλὰ καλὴ σπορά, διότι, ἐὰν σπέρνωμε ἀδιαφορία, θὰ θερίζωμε ἀνεμοθύελλες καὶ « περίδρομους ». Ἐὰν στρώνουμε στραβά, στραβὰ καὶ ἀνάποδα θὰ κοιμηθοῦμε. Ἐνῷ τὸ πλοῖον « ἡ Ἑλλάς » πλέει ὁρμητικὰ στοὺς βράχους, αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες – καπετάνιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πνευματικῆς Ἡγεσίας, εἶναι μεθυσμένοι ἀπὸ τὰ φιλιὰ τοῦ Ἰούδα ποὺ ἀνταλλάσσουν μὲ τὰ τρισάθλια ὑποκείμενα καὶ ὄχι μόνον οἱ ἴδιοι δὲν κηρύττουν συναγερμὸ διὰ κρούση πρύμνης, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐμποδίζουν καὶ τοὺς ἄλλους, μὲ τὶς ἀμπελοφιλοσοφίες των, νὰ μὴ πηγαίνουν στὰ συλλαλητήρια:
«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. »  (Ματθ. κγ,14)

5. Παρ᾽ὅλες τὶς διαβεβαιώσεις ὅτι μετὰ  τοὺς κυρίους ὁμιλητὲς καὶ τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θὰ ἀκολουθοῦσαν χαιρετισμοὶ διαφόρων φορέων μόνον γιὰ λίγα λεπτά, δυστυχῶς δὲν ἐτηρήθη αὐτὸ καὶ διαρκοῦσαν οἱ χαιρετισμοί τους μέχρι καὶ 25 λεπτὰ τῆς ὥρας..

Ἐν τούτοις ἐμεῖς ἐτηρήσαμε τὸν λόγο μας καὶ διεκόπημεν στὸ 1,5 λεπτό!
6.Ἐὰν μᾶς ἄφηναν νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ μεῖς σὲ σπουδαιότατα ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα ὑπὲρ τῶν βωμῶν καὶ τῶν ἑστιῶν, θὰ ἀφυπνίζοντο τὰ ἑκατομμύρια ἑλληνόψυχων .
Παρ΄ ὅλα αὐτὰ ἐφηρμόσθη   «λίγα ἄκουσα, πολλὰ κατάλαβα».
Μετὰ τὴν ὁμιλία, πάρα πολλοὶ ἑλληνόψυχοι, ποὺ συναντούσαμε γιὰ πρώτη φορά, ἀπὸ τὰ Χανιά, τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Δράμα, τὶς Σέρρες, τὴν Ἀθήνα, ἐπιστήμονες καὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, κάθε ἡλικίας, διετράνωναν τὴν πίστη τους στὴν ἀνάγκη πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή τους.
Ὅσοι  δὲν πρόλαβαν ἤ δὲν μπόρεσαν νὰ ἀκούσουν αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους στὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τοῦ Συντάγματος, μποροῦν νὰ δοῦν τὸ κατωτέρω συντομώτατο video τῶν 2 λεπτῶν καὶ νὰ τὸ ἀναμεταδώσουν σὲ δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας τὴν ἀφυπνιστικὴ καὶ ψυχαγωγικὴ τηλεόραση TV 4E , τὸ live media καὶ πολλὲς ἄλλες τηλεοράσεις, ἱστοσελίδες, face book, twitter καὶ web tv, ὡς παραδείγματος χάριν Ἀχελῶος TV καὶ λοιπὰ σοβαρὰ μέσα ἐνημερώσεως, ποὺ ἀναμετέδωσαν καὶ ἀναμεταδίδουν εἰκόνες τοῦ συλλαλητηρίου καὶ  τὴν ὁμιλίαν μας καὶ θὰ τοὺς εἴμεθα λίαν εὐγνώμονες ἐὰν βάσει τῆς συντομωτάτης  ὁμιλίας μας ἔκαναν  μερικὰ ἄρθρα τους καὶ τὰ διέδιδον στὰ σοβαρὰ καὶ ἔγκυρα Μ.Μ.Ε.

(Ἀναλυτικότερα ἀπὸ τὸ 34 μέχρι τὸ 39 λεπτό)

http://www.fotgrammi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.