Ετικέτες

12.8.18

Γόρτυνος Ιερεμίας: Αμαρτήσαμε και η αμαρτία φέρνει την τιμωρία


 


IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ 


«ΘΥΜΟΣ», «ΟΡΓΗ» ΚΑΙ «ΤΙΜΩΡΙΑ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

σχόλιο Γ.Θ : Κατατοπιστικός και Ορθοδοξότατος. Απαντά τέλεια στην αναστάτωση που οι εκσυγχρονιστές της Εκκλησίας ξεκίνησαν. 
Άξιος!


Παρακαλ, δελφοί μου χριστιανοί, νά προσέξετε τά σα θά σς π σήμερα, σάν να ταπεινό κήρυγμα στήν σημερινή εαγγελική περικοπή.

Κύριός μας ησος Χριστός μς μίλησε παραβολικά καί μς επε τι πρέπει νά συγχωρομε τά μαρτήματα τν λλων, γιά νά συγχωρέσει Θεός καί τά δικά μας μαρτήματα. Καί τά πταίσματα τν λλων πέναντί μας, γαπητοί, εναι λίγα, ν τά μαρτήματα τά δικά μας πέναντι το Θεο εναι πολλά καί μεγάλα. Eπε λοιπόν Κύριός μας στό σημερινό Εαγγέλιο γιά ναν βασιλιά, ποος θέλησε νά λογαριαστε μέ τούς δούλους του στά χρέη τους. τσι το φεραν ναν χρεώστη, ποος φειλε δέκα χιλιάδες τάλαντα. Πολύ μεγάλο ποσό, γιά τήν ποχή μάλιστα κείνη! Δέν εχε μως τήν δύναμη χρεώστης νά τό πληρώσει, γι ατό καί βασιλιάς διέταξε νά πωληθε ατός καί γυναίκα του καί τά παιδιά του καί λα σα εχε, γιά νά πληρωθε τό χρέος. πεσε μως στά γόνατα χρεώστης δολος καί προσκυνοσε τόν βασιλιά καί τόν παρακαλοσε νά το δώσει παράταση καί ατός μέ τόν καιρό θά ξοφλήσει τό χρέος του. βασιλιάς τότε φάνηκε πολύ σπλαγχνικός καί δειξε συμπάθεια στόν χρεώστη δολο καί το χάρισε ντελς τό μεγάλο χρέος. κοστε μως τήν συνέχεια, δελφοί μου. δολος ατός συνάντησε ναν λλο δολο, πού το φειλε κατό δηνάρια, δηλαδή, να πολύ – πολύ μικρό ποσό σχετικά μέ τό δικό του πρτο χρέος στόν βασιλι. Τόν σταμάτησε λοιπόν καί το ζητοσε μέ σκληρότητα νά το δώσει ,τι το φείλει. δεύτερος χρεώστης δολος πεσε στά γόνατα το συνδούλου του καί τόν παρακαλοσε νά δείξει πομονή καί θά τόν ξεχρεώσει. λλά πρτος δολος, ν καί προηγουμένως εχε λάβει τήν μεγάλη χάρη πό τόν βασιλιά, μως ατός δέν φάνηκε καθόλου σπλαγχνικός στόν δικό του χρεώστη. Τόν πγε στόν δικαστή, τόν ριξε στήν φυλακή, μέχρις του ξαντλήσει τό χρέος του. Τήν σκληρή μως ατή συμπεριφορά το γνώμονα δούλου τήν νέφεραν ο σύνδουλοι στόν βασιλιά. Καί βασιλιάς «θύμωσε» (στίχ. 34), τόν κάλεσε καί το μίλησε λεγκτικά καί αστηρά καί τόν τιμώρησε γιά τήν σπλαγχνία του. Τόν ριξε στήν φυλακή μέ τήν ντολή μάλιστα νά τόν βασανίζουν σάν φυλακισμένο, μέχρις του ξοφλήσει τό χρέος του.

Καταλαβαίνετε,
δελφοί χριστιανοί, ποιός εναι βασιλιάς τς παραβολς. Εναι Θεός μας, ποος, γιά τήν πολλή Του γάπη σέ μς συγχωρε τά μαρτήματά μας, ποια καί σα κι ν εναι ατά, ν βέβαια μετανοομε. Ατό μως δημιουργε καί σέ μς τήν ποχρέωση νά συγχωρομε τά μαρτήματα τν δελφν μας. Ατό εναι τό κύριο μήνυμα καί δίδαγμα τς σημερινς εαγγελικς περικοπς. ξ λλου ατό, τό νά συγχωρομε δηλαδή τά μαρτήματα τν λλων, τό λέμε στήν Κυριακή προσευχή μας, σάν προϋπόθεση γιά νά συγχωρηθον καί τά δικά μας μαρτήματα πό τόν Θεό Πατέρα. «Καί φες μν – λγουμε – τά φειλήματα μν, ς καί μες φίεμεν τος φειλέταις μν».

λλά κάτι λλο, δελφοί, θέλω νά π πό τήν παραβολή τς σημερινς εαγγελικς περικοπς. Θέλω νά τονίσω κάποια μυστική λήθεια πό τό ερό κείμενο. Τήν πρώτη φορά, πού χρεώστης δολος τν μυρίων ταλάντων ζήτησε πό τόν βασιλιά μέ πολλή ταπείνωση νά τόν εσπλαγχνιστε, βασιλιάς – δηλαδή Θεός μας – φάνηκε πολύ-πολύ εσπλαγχνικός καί το συγχώρησε τό χρέος. Τήν δεύτερη μως φορά πού διος δολος δειξε σπλαγχνία στόν σύνδουλό του, κανε τόν βασιλιά – δηλαδή τόν Θεό μας – νά «θυμώσει», λέγει τό κείμενο, καί νά το φανε πολύ αστηρός καί νά τόν τιμωρήσει σκληρά. Καί νά τί θέλω τώρα νά π: Θεός τήν πρώτη φορά μς παρουσιάζεται μέ πολλή γάπη καί εσπλαγχνία, λλά τήν δεύτερη φορά μς παρουσιάζεται μέ θυμό καί μέ ργή πρός τόν σπλαγχνο δολο του καί τόν τιμωρε σκληρά μέ φυλακή – δηλαδή μέ κόλαση.

Τί λοιπόν; Τρέπεται καί μεταστρέφεται
Θεός καί πό γάπη τήν μιά φορά, θυμώνει τήν λλη φορά καί ργίζεται καί τιμωρε; χι, γαπητοί μου! Θεός εναι τρεπτος, Θεός εναι πάντοτε γάπη. λλά γαπητική Του Χάρη, πού εναι θεϊκή καί κτιστη, γίνεται δεκτή πό μς νάλογα μέ τήν δική μας ψυχική καθαρότητα. ταν καρδιά μας χει μίσος καί σκληρότητα πρός τόν λλον, τότε δέν μπορε νά ρθει καί νά κατοικήσει σ ατήν τήν φθονερή καρδιά θεϊκή γάπη. Ατό μες ο νθρωποι τό λέμε τι Θεός μς ποστρέφεται, τι θυμώνει καί ργίζεται ναντίον μας. , λοιπόν, γία Γραφή, γιά νά κφράσει θεολογικές λήθειες, μεταχειρίζεται τήν γλώσσα τν νθρώπων. «νθρωπομορφισμός» λέγεται ατό. τσι στήν γία Γραφή, λλά καί στά ερά τροπάρια τς κκλησίας μας συναντμε κφράσεις πού μιλνε γιά θυμό καί γιά ργή το Θεο. ψαλμωδός λέγει: «Κύριε, μή τ θυμ σου λέγξς με, μηδέ τ ργ σου παιδεύσς με». Στήν Παράκληση τς Παναγίας Προυσιωτίσσης μνωδός λέει στήν Παναγία: «Τήν ργήν το Υο Σου καί τήν γανάκτησιν, Παρθένε, πρόφθασον». κομε στήν Θεία Λειτουργία τόν ερέα νά λέγει νά μς σώσει Θεός «πό πσαν θλίψιν καί ργήν». ταν λοιπόν, χριστιανοί, στά ερά μας κείμενα διαβάζετε κοτε γιά θυμό καί ργή το Θεο, θά τό ννοετε ατό τι Θεός μς παίρνει τήν Χάρη Του. Καί δέν πάρχει μεγαλύτερο καί χειρότερο κακό πό ατό, τό νά μς πάρει Θεός τήν Χάρη Του. λλά θέλω κάποια ξήγηση νά δώσω σ ατό πού επα: Δέν μς παίρνει Θεός τήν Χάρη Του, γιατί Χάρις το Θεο εναι σάν τόν λιο, πού νατέλλει γιά λους. μες ο νθρωποι, μέ τά πονηρά μας ργα πού κάνουμε, μες ο διοι καταστήσαμε τόν αυτό μας νάξιο γιά τήν Χάρη το Θεο. Γιατί, κατά τήν πατερική διδασκαλία, δέν μπορε τό θεϊκό νά συγκατοικήσει μέ τό μαρτωλό! μες ο νθρωποι κάναμε τόν αυτό μας νάξιο νά δεχτε τήν Χάρη το Θεο, σάν κάποιον πού κλείνει τά παράθυρα το σπιτιο του καί δέν μπαίνει σ ατό τό φς το λίου.

Στήν
γία Γραφή, δελφοί χριστιανοί, λλά καί στήν νθρώπινη ζωή μας, φαρμόζεται ατό τό δόγμα, ατή λήθεια: ΑΜΑΡΤΙΑ – ΤΙΜΩΡΙΑ. ΜΕΤΑΝΟΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΑ. Μάθετε π ξω τήν κφραση ατή τν τεσσάρων λέξεων, γιατί εναι βάση τς γίας Γραφς, τς Παλαις καί τς Καινς Διαθήκης. Πάνω σ ατό τό σχμα πλέκονται τά βιβλικά γεγονότα. μαρτία φέρει τήν τιμωρία. χι τι Θεός τιμωρε, λλά φο μες μέ τά πονηρά μας ργα κάναμε πέρα τόν Θεό, τό ποτέλεσμα ατς τς ποστασίας μας εναι τό νά μς ρθει μόνη της τιμωρία. Δέν μς τιμωρε Θεός, λλά τά ργα πού κάνουμε, ατά τά μαρτωλά μας ργα μς τιμωρον. Καλά τό επε πό παλαιά προφήτης ερεμίας: «Θά σέ παιδεύσει ποστασία σου καί θά σέ λέγξει μαρτία σου» (ερ. 2,19). Δηλαδή, πως τό λεγε μακαριστός π. πιφάνιος Θεοδωρόπουλος, καταγόμενος πό δ κοντά μας, πό τήν Καλαμάτα, μέ τό ξς ντυπωσιακό παράδειγμα: Τά μικρά παιδά – λεγε – βρισκαν παλαιότερα στά χωράφια χειροβομβίδες καί τίς παιρναν στά χέρια τους καί τίς παιζαν, μή γνωρίζοντας τι εναι πικίνδυνες. Καί ο χειροβομβίδες κρηγνύονταν καί σκότωναν τά παιδιά. τσι καί μες! Παίζουμε μέ τήν μαρτία, χαιρόμαστε μ ατήν καί ατή μαρτία τελικά εναι πού μς καταστρέφει.
δελφοί μου, μαρτήσαμε. Καί μαρτία, επαμε, φέρνει τήν τιμωρία. λλά μετάνοια φέρνει τήν σωτηρία. Μς πομένει λοιπόν μετάνοια, γιά νά σωθομε πό τά μεγάλα κακά, πού ρχονται ς ποτέλεσμα τν μαρτιν μας. Μετάνοια, δελφοί μου, μετάνοια! Νά τί σημαίνει μετάνοια: Νά πμε νά ξομολογηθομε τά μαρτήματά μας· κάθε Κυριακή νά πηγαίνουμε στήν κκλησία, γιά νά λειτουργούμαστε καί νά παίρνουμε τήν Χάρη το Θεο· νά προσευχόμαστε καί διαίτερα νά προσευχόμαστε στήν Παναγία, γιατί χει χει να μυστικό γλυκασμό καί μιά σχυρή δύναμη προσευχή στήν Παναγία· λα τά σπίτια νά χουν τό γιο Εαγγέλιο καί νά διαβάζουμε π ατό να κομμάτι καθημερινά· καί κόμη νά διαβάζουμε τούς βίους τν γίων μας, γιά νά βλέπουμε πς ζησαν ατοί καί νά τούς μιμούμαστε σο μς εναι δυνατόν. Μετάνοια, χριστιανοί μου, μετάνοια! Ατό εναι πού θά σώσει τίς οκογένειές μας καί τήν μεγάλη μας οκογένεια, τήν γαπημένη μας πατρίδα τήν λλάδα, πό τίς καταστροφές πού μς φέρει μαρτία λων μας, ρχόντων καί ρχομένων. Ναί, μαρτία καί γενική ποστασία μας πό τόν Θεό, ατή εναι ατία λων τν κακν. Ατό εναι τό κήρυγμα τν Προφητν καί τν ποστόλων. Καί δέν φορέσαμε μες τά μαρα καί δέν γενήκαμε ερες γιά νά κηρύξουμε λλο Εαγγέλιο καί λλη θεολογία πό ατή πού διδάσκει γία Γραφή. Καλύτερα νά πμε νά πνιγομε παρά νά λλάξουμε, στω καί στό παραμικρό, τήν θεολογία τς γίας Γραφς καί τήν διδασκαλία τν γίων Πατέρων μας. – Μακάρι, χριστιανοί μου, μέ τήν βοήθεια τς Παναγίας μας, μακάρι νά στραφε καρδιά μας μέ θερμό πόθο καί μέ δυνατή γάπη στόν Θεό μας καί νά νοιαζόμαστε καί νά γωνιζόμαστε γιά τήν σωτηρία τς ψυχς μας καί γιά τήν πόλαυση τς Βασιλεία τν ορανν, το γλυκυτάτου Παραδείσου, ΑΜΗΝ.

Καλή Παναγιά!

Μέ πολλές ε
χές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.