Ετικέτες

24.11.18

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής ΙΓ΄ Λουκά


 πλούσιος νεανίσκος

...
εκοπτερον γρ στι κμηλον δι τρυμαλις ραφδος εσελθεν 
 πλοσιον ες τν βασιλεαν το Θεο εσελθεν.
...
Τ δνατα παρ νθρποις δυνατ παρ τ Θε στιν. 


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 - 27


18 Κα πηρτησ τις ατν ρχων λγων· Διδσκαλε γαθ, τ ποισας ζων αἰώνιον κληρονομσω; 19 επε δ ατ  ησος· Τ με λγεις γαθν; οδεςγαθς ε μ ες,  Θες. 20 τς ντολς οδας· μ μοιχεσς, μ φονεσς, μκλψς, μ ψευδομαρτυρσς, τμα τν πατρα σου κα τν μητρα σου. 21  δεπε· Τατα πντα φυλαξμην κ νετητς μου. 22 κοσας δ τατα  ησος επεν ατ· τι ν σοι λεπει· πντα σα χεις πλησον κα διδος πτωχος, καξεις θησαυρν ν οραν, κα δερο κολοθει μοι. 23  δ κοσας τατα περλυπος γνετο· ν γρ πλοσιος σφδρα. 24 δν δ ατν  ησος περλυπον γενμενον επε· Πς δυσκλως ο τ χρματα χοντες εσελεσονται ες τν βασιλεαν το Θεο! 25 εκοπτερον γρ στι κμηλον διτρυμαλις ραφδος εσελθεν  πλοσιον ες τν βασιλεαν το Θεοεσελθεν. 26 επον δ ο κοσαντες· Κα τς δναται σωθναι; 27  δ επε· Τδνατα παρ νθρποις δυνατ παρ τ Θε στιν. 

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

18 Και τον ηρώτησε κάποιος άρχων, λέγων· “Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάμω, δια να κληρονομήσω την αιώνιον ζωήν;” 19 Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς· “εφ' όσον με θεωρείς απλούν άνθρωπον, διατί με ονομάζεις αγαθόν; Κανένας δεν είναι απολύτως αγαθός, στον οποίον και να ταιριάζη πλήρως το όνομα αυτό, ει μη μόνον ο Θεός. 20Γνωρίζεις τας εντολάς· να μη μοιχεύσης, να μη φονεύσης, να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου”. 21 Εκείνος δε είπε· “όλα αυτά τα εφύλαξα εκ νεότητός μου”. 22 Οταν ήκουσε τα λόγια αυτά ο Ιησούς του είπε· “ένα ακόμα σου λείπει· όλα όσα έχεις πώλησέ τα και μοίρασέ τα στους πτωχούς και θα αποκτήσης έτσι θυσαυρόν στον ουρανόν και εμπρός ακολούθησέ με ως πιστός και υπάκουος μαθητής μου”. 23 Εκείνος, όταν ήκουσε αυτά, ελυπήθηκε βαθύτατα· διότι ήτο πολύ πλούσιος και είχε προσκόλλησιν εις τα πλούτη του. 24 Οταν δε τον είδε ο Ιησούς καταλυπημένον να φεύγη, είπε στους μαθητάς του· “πόσον δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα θα μπουν εις την βασιλείαν του Θεού! 25 Διότι είναι ευκολώτερον να περάση μια γκαμήλα από την μικρή τρύπα που ανοίγει ένα βελόνι, παρά ένας πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού”. 26 Εκείνοι δε που τον ήκουσαν είπαν· “και ποιός είναι δυνατόν να σωθή, αφού λίγο-πολύ όλοι ανακατευόμεθα με τα χρήματα και ελκυόμεθα από τα χρήματα; 27 Ο δε Κυριος είπεν· “τα αδύνατα δια τους ανθρώπους είναι κατορθωτά και δυνατά στον Θεόν”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.